På vej mod en fællesbutik for hele KBHFF

4. februar 2014
  ·   Alle afdelinger   ·  Skrevet af Andreas Lloyd

stormødet i oktober var vi en gruppe, der besluttede os for arbejde for at genoplive den oprindelige vision for fødevarefællesskabet: En fælles butik, mødested og samlingspunkt på linje med vores forbillede, Park Slope Food Co-op i New York.

Gennem det sidste års tid har der været en stagnation i både medlemstal og posesalg, og vi mente derfor, at der er brug for noget nyt, der kan pege fremad, skabe ny begejstring og genoplive visionen bag KBHFF. Og derfor gik vi i gang med at tænke stort.

Vi vil gerne udvikle en fælles butik for KBHFF, der:

  • har åbent flere dage om ugen, og som kan have større vareudbud og give større fleksibilitet i forhold til, hvornår man kan tage sine vagter og hvornår man kan hente sine grøntsager.
  • er et fælles mødested, hvor arbejdsgrupper kan holde møder og være synlige for resten af fællesskabet.
  • har ordentlige lagerfaciliteter, som vi kan bruge hver dag, og som kan give et større vareudbud, og give mere fleksibilitet i forhold til, hvilke dage de enkelte lokalafdelinger ønsker at holde åbent.
  • har et ordentligt køkken, hvor vi kan sylte, henkoge og på anden vis tilberede overskudsfødevarer, så intet går til spilde.
  • har plads til en café, hvor alle med interesse for økologi og lokale fødevarer, kan komme og hænge ud, og hvor vi kan lave fællesspisning, foredrag, grøntsagsbanko og alskens andre sjove og festlige aktiviteter.
  • har plads til en melkværn, en havrevalse og andre sjove ting, så vi kan sælge friske tørvarer – allerhelst emballagefrit, så folk skal medbringe deres egne beholdere hjemmefra, så vi mindsker forbruget af pap og poser.

Kort sagt ønsker vi en fællesbutik, der kan være et levende inspirationskatalog, der konkret viser, hvordan lokalt fællesskab, bæredygtigt forbrug kan gå hånd i hånd – og fremme økologien i Danmark.

Efterhånden som vi tænkte over disse muligheder gik det op for os, at vi faktisk har mange af disse ting allerede. Men de er fragmenteret rundt omkring i byen, i midlertidige lokaler i meget begrænsede tidsrum:

I åbningstiden i lokalafdelingerne…

Til alskens møder – store som små…

Hver onsdag på fælleslageret…

På madlavnings-workshops, smagsprøvetjanser og sammenskudsgilder…

Til fællesspisninger og fester…

Vi gør rigtigt mange gode ting. Men de kan ofte være svære at få øje på, med mindre man kender fødevarefællesskabet rigtigt godt.

Der er så stort potentiale i fødevarefællesskabet, men der skal noget nyt og mere til for at forløse det. Derfor har vi i fællesbutik-gruppen arbejdet intensivt med at afsøge mulighederne for at skabe et fælles samlingspunkt for hele fødevarefællesskabet. Vi har blandt andet holdt møder med fonde og med interesseorganisationen Kooperationen, vi har været i dialog med producenterne om deres behov og vi har været med til at arrangere et seminar om “Fremtidens Fødevarefællesskaber” i samarbejde med Aalborg universitet:

I dag har vi så nået vores første milepæl: Vi har sendt en ansøgning til Fonden for Økologisk Landbrug, der bestyrer en pulje, som Fødevareministeriet har oprettet til at fremme afsætning af økologiske fødevarer.

Du kan downloade og læse ansøgningen her. Kort fortalt går ansøgningen ud på at søge midler til at lave en større forundersøgelse, der kan afklare de praktiske, samarbejdsmæssige og økonomiske muligheder for at lave en såkaldt “ØkoHub”, der på sigt kan rumme både fælleslager, butik og mødested for hele KBHFF.

Eftersom puljen har til formål at forbedre vilkårene for de økologiske landmænds afsætning af deres varer, har vi valgt at fokusere på, hvordan en sådan “ØkoHub” kan forbedre logistik og distribution af økologiske fødevarer på Sjælland. Det betyder, at vi således primært søger penge til at udarbejde en række forskellige undersøgelser, der kan gøre os klogere på disse felter.

Med ansøgningen har vi endnu ikke lagt os fast på, hvem der skal udføre disse undersøgelser. Men hvis ansøgningen bliver godtaget, og vil første skridt være at nedsætte en styregruppe bestående af KBHFF-medlemmer med den relevante indsigt og erfaring til at styre projektet sikkert i mål. Denne styregruppe vil bl.a. have ansvar for at vælge, hvem der skal lede projektet og hvem, der skal stå for de enkelte undersøgelser.

I sidste ende skal undersøgelsen munde ud i:

  1. En logistikmodel der sikrer en stabil og økonomisk bæredygtig levering gennem faste køreruter, aftaler om samkørsel, og potentielle aflæsningssteder/lagre i knudepunkter på Sjælland.
  2. Tre forskellige forslag til en forenings- og distributionsmodel for en ØkoHub i København, der sikrer en stabil og økonomisk bæredygtig drift. Modellerne skal give forskellige bud på ejerskab, driftsledelse, medlemspolitik i forhold til en sådan Hub, så fødevarefællesskabet og producenterne i fællesskab kan tage stilling til den mest hensigtsmæssige model.

Ansøgningen til Fonden for Økologisk Landbrug forpligter os altså ikke på noget, men giver os muligheden for at bliver klogere og finde den bedst mulige løsning for KBHFF og for de enkelte producenter. Den endelige model for en sådan hub eller fællesbutik skal udvikles i fællesskab, så alle i KBHFF ved og er enige om, hvad vi kan forpligte os til i forhold til et bindende samarbejde med producenterne.

Ved siden af ansøgningen til Fonden for Økologisk Landbrug arbejder vi i Fællesbutik-gruppen videre med en anden ansøgning til Velux fonden, der bl.a. støtter alternativ forbrugskultur og formidlingsprojekter med fokus på bæredygtighed. Vi tænker, at vi kan søge midler hos denne fond til senere stadier omkring etablering af butik, café og mødested, hvor formidling om økologi og bæredygtighed kan ske gennem et bredere vareudvalg, arrangementer, avlerportrætter og meget andet. Velux fonden støtter også deciderede drifts- og lønningsudgifter, hvilket kan vise sig at være relevant på længere sigt i forhold til at etablere en stabil og bæredygtig fællesbutik.

På den måde er ansøgningen til Fonden for Økologisk Landbrug kun det første skridt på vejen mod at skabe en fællesbutik for hele KBHFF. Hvis du har lyst til at deltage i fællesbutikgruppens videre arbejde, så skriv dig på vores wiki-side, så kommer du på vores mailing-liste og får besked, når vi ved hvornår vi holder møde næste gang. 🙂

Bente kommenterede
Kl. 17:31 d. 4. februar 2014

Flot arbejde, glæder mig til at høre mere

Maria kommenterede
Kl. 18:04 d. 4. februar 2014

Hvor er I seje!

Heidi kommenterede
Kl. 20:38 d. 4. februar 2014

Storartet arbejde! Og fin artikel. Tak!

Kirsten Bender Lund kommenterede
Kl. 20:54 d. 4. februar 2014

Sikke et tempo! Hvor er det spændende og inspirerende!

Andreas Lloyd kommenterede
Kl. 08:45 d. 5. februar 2014

Og lige for en god ordens skyld, bare så ingen er i tvivl:

Planerne om en fællesbutik betyder på ingen måde, at nogen af de eksisterende lokalafdelinger bliver nedlagt. De fortsætter alle som hidtil.
Fællesbutik-projektet er i stedet at opbygge en “ØkoHub” til at forbedre logistik og distribution som en slags udbygning af vores eksisterende fælleslager. Og at denne Hub på sigt kan udvides til også at blive en rigtig butik og café.

sofie Salfelt kommenterede
Kl. 10:05 d. 5. februar 2014

Godt arbejde. Det er en spændende udvikling for Fælleskabet.

Jonas Tofte kommenterede
Kl. 15:58 d. 6. februar 2014

Mega fedt!
Det er så sejt.. Man får næsten en lille økologisk tåre i øjet..

Lillian møller kommenterede
Kl. 14:59 d. 8. marts 2014

Man kan, sikkert også søge penge fra mijøministeriets pulje for grønne ildsjæle

tiles kommenterede
Kl. 05:02 d. 15. september 2014

What’s up to every body, it’s my first visit of this weblog; this web site includes awesome and in fact fine information in support of visitors.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *