Udviklingsseminar og ekstraordinær generalforsamling d. 29/11

15. november 2014
  ·   Alle afdelinger   ·  Skrevet af Andreas Lloyd

HVOR ER KBHFF PÅ VEJ HEN?

Lørdag d. 29/11 sætter vi fokus på KBHFFs fremtid med et stort udviklingsseminar og ekstraordinær generalforsamling. Kom og vær med til at udvikle dit fødevarefællesskab!

Kære fødevarefæller,

Vi inviterer jer alle til udviklingsseminar og ekstraordinær generalforsamling for hele Københavns Fødevarefællesskab

lørdag den 29. november 2014 kl. 11-16
KPH 4.sal. Enghavevej 80-82, 4. sal, 2450 København
Indgang i gården nr. 80 C, 4 sal

Anledningen er afslutningen af ØkoHub-projektets undersøgelse, der giver os et stærkt vidensgrundlag til at gøre status over fødevarefællesskabets første fem år og tage en overordnet snak om, hvordan vi ønsker, at fødevarefællesskabet skal udvikle sig i de kommende år.

OBS! Meld dig til mødet her, så vi ved, hvor mange vi skal lave frokost til!

 

Programmet for dagen ser ud som følger:

11.00 – 14.30 Udviklingsseminar (inkl. frokostpause)

Siden maj har ØkoHub-projektet arbejdet med undersøge og afklare, hvordan KBHFF bedst kan øge afsætningen af økologiske fødevarer og derigennem blive mere bæredygtige i sin logistik, distribution, økonomi og sine samarbejdsrelationer, så vi bedst muligt kan leve op til vores formål om at gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.

Undervejs har Emil Blauert og Marie Hertz fra ØkoHub-projektet bl.a. interviewet 9 af de økologiske producenter, der leverer vores grøntsager, lavet en spørgeskemaundersøgelse med svar fra over 470 medlemmer og afholdt fremtidsværksted for avlere og medlemmer af de fælles arbejdsgrupper.

Som afslutning på projektet vil de gerne dele deres resultater og anbefalinger med os alle sammen på et udviklingsseminar.

Udviklingsseminaret har til formål at:

  • give os alle sammen mulighed for at høre ØkoHub-projektets anbefalinger
  • snakke om, hvordan vi ønsker, at KBHFF skal udvikle sig i de kommende år og om, hvordan vores grundprincipper kan omsættes til konkrete målsætninger
  • udvikle konkrete tiltag på baggrund af ØkoHub-projektets anbefalinger

14.30 – 16.00 Ekstraordinær Generalforsamling

I bestyrelsen har vi besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart i forlængelse af udviklingsseminaret. Dette skyldes primært, at flere af ØkoHub-projektets konkrete anbefalinger forudsætter principielle beslutninger omkring KBHFFs struktur, som bestyrelsen ikke kan tage alene.

Derfor ønsker vi i bestyrelsen at bruge denne anledning til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, der hurtigt kan forholde sig til disse principielle beslutninger og evt. give bestyrelsen mandat til at arbejde videre med at føre disse anbefalinger ud i livet.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Velkomst ved bestyrelsen og intro til KBHFFs konsensus-beslutningsproces

2. Kort status for KBHFF 2014
For at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag vil økonomigruppen og distributionsgruppen give en kort status på KBHFFs økonomi og driftsopgaver.

3. Principbeslutning ang. ansættelser i KBHFF
En af anbefalingerne fra ØkoHub-projektet er, at KBHFF etablerer et sekretariat med 1-3 deltidsansatte, der har ansvaret for dels drift og dels eksekvering af udvalgte projekter.

Bestyrelsen ønsker derfor et mandat fra medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling til at arbejde videre med muligheden for ansættelser i KBHFF, og til at afklare rammerne for, hvordan sådanne ansættelser skal udformes og finansieres.

4. Principbeslutning ifht. midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd
En af anbefalingerne fra ØkoHub-projektet er, at KBHFF ansøger om driftsstøtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd – bl.a. med henblik på at financiere ansættelser. Dette vil dog kræve en række vedtægtsændringer, et årligt kontingent på minimum 75 kroner og tæt samarbejde med fødevarefællesskaber i andre regioner. Læs mere om kravene her.

Bestyrelsen ønsker derfor et mandat fra medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling til at arbejde videre med denne mulighed.

5. Fastsættelse af kontingent
På baggrund af beslutningerne omkring ansættelse og forundersøgelsen om DUF-midler skal vi fastsætte medlemskontingent for 2015. På den ordinære generalforsamling i april 2014 vedtog vi at indføre et medlemskontingent og fastsatte det dengang til 50 kroner om året. Men hvis vi ønsker at få adgang til DUF-midler og have råd til evt. ansættelser, vil det være nødvendigt at hæve kontingentet til mindst 75 kroner pr år.
Derfor indstiller bestyrelsen, at fastsættelse af kontingent tages op på ny.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Da flere medlemmer og suppleanter ønsker at træde ud af bestyrelsen (p.g.a. manglende tid og overskud til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet), skal vi vælge nye medlemmer og suppleanter. Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, så skriv til os på info@kbhff.dk for at høre nærmere og evt. melde dig som kandidat. Du kan selvfølgelig også melde dig som kandidat på selve dagen.

Selvom det selvfølgelig er muligt kun at deltage i selve generalforsamlingen vil vi stærkt opfordre jer alle til også at deltage i udviklingsseminaret. For det er på udviklingsseminaret, at ØkoHub-projektet vil præsentere deres resultater og anbefalinger, og hvor vi vil have tid til at have en dybere samtale om, hvordan vi ønsker, at fødevarefællesskabet skal udvikle sig i de kommende år.

Vi håber, at rigtigt mange af jer vil deltage på dagen og være med til at forme vores allesammens fødevarefællesskab.

Kærlig hilsen,
bestyrelsen i Københavns Fødevarefællesskab

Anders Petersen kommenterede
Kl. 15:27 d. 16. november 2014

Tak for indkaldelsen. Jeg kan desværre ikke komme, men glæder mig til at læse referatet. Det kunne være fint, hvis indkaldelser kommer ud så hurtigt, som muligt, så der er så mange, som muligt der har mulighed for at deltage, men fint nok.

Jeg er spændt på hvad man når frem til, ift. tilskud fra DUF. Det kunne selvfølgelig være dejligt med driftstilskud, for det er der ofte ikke så mange muligheder for at søge, men jeg synes heller ikke at vi skal gøre vold på os selv for at kunne blive godkendt til tilskuddet.

I forhold til om vi kan betegnes som en ungdomsorganisation, kunne det derfor være interessant at vide ca. hvor mange procent af medlemmerne der er under 30 år på nuværende tidspunkt?

Da det også er et krav at organisationen der ansøger har “lokalafdelinger” i 4 ud af 5 regioner er det også interessant om man har talt med fødevarefællesskaber andre steder i landet og om:
1. de kunne være interesseret i at være lokalafdeling til KBHFF?
2. Om de i så fald skal have del i tilskuddet?
3. Om det er nok at vi ændrer foreningernes vedtægter eller om der også organisatorisk skal være en opdeling med KBHFF som hovedorganisation og de andre foreninger, som lokalforeninger. Skal de f.eks. have valgret til bestyrelsen i KBHFF eller skal der være en bestyrelse for den samlede organisation?.

Jeg støtter at man undersøger grundigt om KBHFF har mulighed for at få del i DUF tilskud, men jeg mener samtidig at det vil være for tidligt at hæve medlemskontingentet kun med begrundelse i en evt. ansøgning til DUF. Hvis man finder at vi kan og bør søge, så kan kontingentet til den tid sættes op.

Håber I får et godt møde og ser frem til at læse hvad I besluttet.

Mvh. Anders Petersen, Nørrebro

Andreas Lloyd kommenterede
Kl. 22:23 d. 16. november 2014

Hej Anders,
Tak for overvejelserne. Ærgerligt at du ikke kan komme d. 29.

I forhold til dine spørgsmål ang. DUF:

Pt. ved vi ikke hvor mange af medlemmerne i KBHFF er under 30, da vi ikke indsamler disse oplysninger ved indmeldelse. Men ud fra den første medlemsundersøgelse, som op mod 1000 medlemmer besvarede, ser det ud til at ligge omkring 50%. Men det skal vi jo selvfølgelig have klarlagt før vi kan gå videre med det. Ligeledes har vi endnu ikke kontaktet andre fødevarefællesskaber.

Det skyldes, at det at søge driftsstøtte er et principielt spørgsmål, og derfor ønsker vi i bestyrelsen at få mandat fra medlemmerne, før vi evt. går videre med at undersøge mulighederne og tage kontakt til andre fødevarefællesskaber. Netop derfor har vi sat punktet på dagsordenen d. 29.

kh
Andreas
medlem af bestyrelsen

Ulf Wolff-Jacobsen kommenterede
Kl. 00:00 d. 20. november 2014

Hej Anders

Som Andreas skriver er det først et spørgsmål, at vi skal have diskuteret principielt om vi vil lave de ændringer der skal til for at kunne søge, og før det er gjort kan vi slet ikke spørge nogle af de andre foreninger ude i landet. Men hvis vi skulle gå hen og vælge at søge, og hvis vi ender med at være berettigede til midler, så vil de foreninger der ville være interesserede i søge sammen med os beholde deres foreningsstatus. Det er helt op til foreningerne selv hvordan samarbejdet er knyttet sammen. Og ja midlerne vil i givet fald fordeles med et beløb per medlem, minus et administrationsbidrag.

Med hensyn til medlemskontingent forhøjelse så er den første og største årsag de centrale udgifter, vi er simpelthen nødt til at hæve kontinuiteten i foreningen, og det koster penge.
Jeg mener helt klart at et årligt kontingent bør mindst være på 100 kr., især på grund af de mange passive medlemmer, så må vi hellere lave et støttemedlemskab til dem der ønsker det.

Mvh
Ulf Wolff-Jacobsen
Vesterbro
Medlem af Bestyrelsen

connie brask kommenterede
Kl. 23:37 d. 25. november 2014

DER MANGLER MANGE KBHFF`´ TIL AT TAGE TJANSER. SKRIV JER PÅ TIL DENNE VIGTIGE DAG, SÅ ALT DET PRAKTISKE KAN FORLØBE GODT. HEJ FRA CONNIE.

Randy kommenterede
Kl. 13:12 d. 27. november 2014

Hej Connie.
Jeg har haft store problemer med, at skrive mig på. Senest d.d.Efter have forsøgt over 10 gange, som hver gang resultere i (efter Save) med et: prøv igen har jeg droppet det. Har forsøgt i såvel felt for opgaver som afkrydsning for kun deltagelse. Med samme dårlige resultat.
Jeg kommer allerede til HUB og Sæt mig gerne på kaffe ect. mel. 14 – 16.
Mange hilsner
Randy

Jonas kommenterede
Kl. 14:03 d. 27. november 2014

Hej Randy,
Jeg har haft en del problemer med wikispaces og Google Chrome-browseren. Jeg har ingen problemer med Firefox, så prøv det 🙂
MVH Jonas

Alexander kommenterede
Kl. 15:46 d. 27. november 2014

Ift. til punkt 4 i dagsordenen er det vel nærmere betegnet “Grundprincip 7” der er tale om at afskaffe eller modificere stærkt? Bare for at få det på det klare.

“Grundprincip7:
ER ØKONOMISK BÆREDYGTIG OG SELVSTÆNDIGE
For at Københavns Fødevarefællesskab skal have de bedste muligheder for at vokse og blive en del af en bæredygtig fremtid, må vi være i stand til at eksistere uafhængigt af ekstern støtte, og dermed være mindre sårbar overfor skiftende prioriteringer fra forskellige offentlige og private instanser. Dette betyder, at vi altid dækker vores driftsomkostninger gennem egne indtægter og frivillig arbejdskraft.”

Andreas Lloyd kommenterede
Kl. 10:45 d. 28. november 2014

Hej Alexander,

Der er ingen tvivl om, at det at søge DUF-midler vil gribe ret stærkt ind i fødevarefællesskabet: Ikke alene vil det udfordre vores grundprincip nummer 7, som du siger. Det vil også nødvendiggøre et forpligtende samarbejde med andre fødevarefællesskaber. Og det vil kræve ændringer af vores vedtægter i et begrænset omfang.

VI skal slet ikke tage stilling til alt dette på den ekstraordinære generalforsamling i morgen. I stedet ønsker vi fra bestyrelsens side at afklare, om der er interesse for, at vi går videre med at undersøge denne mulighed. Det vil betyde at påbegynde en længere proces, som bl.a. vil kunne:
– afklare nødvendige vedtægtsændringer
– afholde et debatmøde, hvor vi diskuterer Grundprincip nr. 7 i detaljer og udarbejder en ny formulering.
– kontakter andre fødevarefællesskaber med henblik på samarbejde
– udarbejder en ansøgning til DUF
– samler op på processen og får endelig godkendelse til ansøgningen til den ordinære generalforsamling i april.

Det er kort sagt ret meget arbejde, og før vi overhovedet kigger på at gå i gang med det, så vil vi gerne have en principiel tilkendegivelse på den ekstraordinære generalforsamling om det er noget, som vi som forening er interesserede i at forfølge.

kh
Andreas

randy kommenterede
Kl. 13:37 d. 28. november 2014

Tusinde tak Jonas, sikkert en mulighed, da jeg bruger Chrome.
Måske kunne det skrives på selve hovedsiden: velkommen til KBHFF Wiki, hvilken browser der virker.
Mange hilsner
Randy

Pia kommenterede
Kl. 03:35 d. 29. november 2014

Ja…hvor er er KBHFF på vej hen?
Det vil være fint, hvis det er muligt at orientere sig i den skriftlige afrapportering i forlængelse af øko-hubs undersøgelser, herunder se de omtalte anbefalinger…således at vi kan forberede os til mødet i morgen ??
Der er i oplægget nævnt 2 anbefalinger: penge & penge.
Jeg har meldt mig ind i en Forening, der baserer sig på frivillig arbejdskraft. Det ser ud som om nogle i fællesskabet, ikke har motivationen til at yde en frivillig ulønnet indsats og allerede p.t. har taget sig betaling for undersøgelser og anbefalinger, der munder ud i “lønnede deltids-ansættelser”, som munder ud i ….Det er efter min opfattelse en glidebane, hvor det vil være vanskeligt at få øje på det Fødevarefællesskab, jeg har meldt mig ind i. Derfor vil der heller ikke herfra blive givet mandat til Bestyrelsen om at “gå videre med undersøgelse af driftsstøtte”…det er jo i direkte modstrid med Foreningens grundprincipper at skulle være i lommen på andre end os selv.
Vi ses derude 🙂

Marie kommenterede
Kl. 09:34 d. 29. november 2014

Åh, Pia. Du skrev lige, hvad jeg tænkte. Umiddelbart skal grundene for lønnede stillinger være helt ufattelig veldokumenterede og virkelig svære at modargumentere, før min stemme giver mandat til forslagene. Det virker usandsynligt, at ØkoHUB har noget at sige, der kan ændre min mening. MEN jeg er villig til at lytte, og derfor vil jeg være der både til deres fremlæggelse af undersøgelser og generalforsamlingen.

Marie kommenterede
Kl. 16:17 d. 30. november 2014

Det var de så. Jeg endte med at skifte mening. 🙂 Jeg er meget glad for, at jeg deltog.

Anders Petersen kommenterede
Kl. 22:48 d. 4. december 2014

Kommer der referat snart?

Andreas kommenterede
Kl. 00:36 d. 5. december 2014

Hej Anders,
Du kan læse hele referatet ligger her: http://kbhff.wikispaces.com/Udviklingsseminar+og+ekstraordin%C3%A6r+generalforsamling%2C+29.+november+2014

Der kommer en nyhed på hjemmesiden snarest.

9 råd til at gøre demokrati mindre svært – Borgerlyst kommenterede
Kl. 14:46 d. 22. januar 2015

[…] eksempel havde vi i Københavns Fødevarefællesskab lagt et udviklingsseminar sammen med en ekstraordinær generalforsamling i håb om at vi først kunne diskutere de lange linjer for udviklingen af fødevarefællesskabet og […]

Kamal kommenterede
Kl. 12:53 d. 10. september 2015

Den er lidt le6ngere nede pe5 forsiden. Men her komemr den:1) Valg af dirigent og referent2) Formandens beretning og dens godkendelse.3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.4) Beretning fra diverse udvalg.5) Indkomne forslag.6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.7) evt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *