Forår i fødevarefællesskabet – bestyrelsens beretning 2015

28. april 2015
  ·   Alle afdelinger   ·  Skrevet af Andreas Lloyd

Her er teksten fra bestyrelsens beretning, som Andreas Lloyd afgav på vegne af bestyrelsen til fødevarefællesskabets generalforsamling d. 25. april 2015:

En generalforsamling er en anledning til gøre status og gøre regnskabet for det forgangne op. Men fødevarefællesskabet er ikke en forretning. Vi skal ikke bare levere grøntsager, få logistikken til at fungere og levere et regnskab med sorte tal på bundlinjen. Vi skal have det sjovt imens vi gør det. Ellers kan det sgu være lige meget.

Og derfor har vi valgt ikke bare at lave et regnskab over økonomien, men også et regnskab over den allervigtigste ressource i fødevarefællesskabet: Gejsten, modet og lysten til at deltage aktivt og få det hele til at ske.

Så hvordan ser gejstregnskabet ud for fødevarefællesskabet?

Vi må være ærlige og sige, at det sgu har været et hårdt år. Vi kommer ud med et underskud på gejst-kontoen. Det kommer tydeligt til udtryk bare i bestyrelsen: Af de syv, der blev valgt på generalforsamlingen for et år siden, er vi nu kun tre tilbage. Lidt efter lidt har folk mistet gejsten og valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Mest på grund af alle mulige andre omstændigheder i deres liv, men også fordi arbejdet i fødevarefællesskabet til tider har føltes lidt for meget som noget, der bare skulle gøres og overstås. Ikke noget, som var sjovt og begejstrende i sig selv.

Det samme har vi kunnet se i mange af de fælles arbejdsgrupper, hvor flere af grupperne har været nede og vende, og kun langsomt genfundet energien og glæden ved det arbejde og de opgaver, som de sidder med. Der har været megen pligtfølelse, ansvar, dårlig samvittighed og alt for lidt lyst og gejst.

Hvis man som nyt medlem eller udefrakommende kigger ind i fødevarefællesskabet, så er det let at tænke, “der er styr på det! Der kommer grøntsager hver uge. Der er gode folk, der ved, hvad de har gang i. De har ikke brug for min hjælp.”

Og jo, det er rigtigt, at det kører. Der er rigtigt mange seje folk med i fødevarefællesskabet. Og de er alle med til at få det hele til at køre. Men som med alle frivillige organisationer, er der nogen, der løfter mere end andre. Og det er kun langsomt gået op for os, at vi ikke bare kan bide tænderne sammen og klø på. For så ender det bare med at føles som et endeløst slid. Og når vi har det sådan, så glemmer vi det vigtigste af det hele: Det skal sgu være sjovt. Vi har brug for at føle at vi gør det her sammen. At vi vil hinanden.

Det er vores erfaring, at ligesom så mange andre ting her i livet, så et fællesskabs gejst og handlekraft en form for cyklus.

Økosystemer har deres cyklusser. Virksomheder og aktiemarkeder har deres cyklusser. Som alle andre pattedyr følger vi også en livscyklus: vi fødes, vi vokser op, vi får børn, vi bliver gamle, og vi dør. Selv Jorden har sin cyklus i dens kredsen om Solen. Det, der kendetegner alle disse cyklusser er, at de består af forskellige faser.

Ved at studere livets cyklusser i økosystemer over hele verden har forskere fundet ud af, at de fleste økosystemer almindeligvis gennemgår de samme fire tilbagevendende faser: Hurtig vækst, bevaring, frigivelse og omorganisering. Fælles for alle økosystemer er, at de opfører sig mærkbart forskelligt, alt efter hvilken fase de befinder sig i.

Disse fire faser kan hjælpe os at forstå den udvikling, som fødevarefællesskabet har gennemgået de sidste 6 år. Den nemmeste måde at beskrive de fire faser på er ved at sammenligne dem med en cyklus, vi alle kender: De fire årstider.

årstidstræ-01

Foråret er kendetegnet ved hurtig vækst: alting spirer og tager næring til sig, så hurtigt det kan for at nå en størrelse, hvor det bedst muligt kan udnytte de muligheder og ressourcer, det har omkring sig. Denne fase er fuld af en hektisk aktivitet for at skaffe den fornødne energi til at holde væksten i gang. Fødevarefællesskabets første 2 år var rent forår: Ivrig, begejstret og modig vækst. Alt var muligt og intet kunne stoppe os. Vi gik fra 30 mennesker i en kælder på Nørrebro til over 2000 medlemmer over hele byen. Vi sagde ja til alle og var sikre på, at det hele nok skulle lykkes.

Så kom sommeren. Overgangen fra forår til sommer sker gradvist. Den er kendetegnet ved tryghed: Projektet er en succes. Folk er med og forstår det. Nu handler det mere om drift. Al den energi, der blev skaffet for at skabe vækst i løbet af foråret, bliver nu langsomt lagret og opmagasineret. I fødevarefællesskabet handlede det meget om at lave procedurer og regler. Om at holde møder og organisere os. Og fordi vi stadig var så utjekkede skulle der lægges kolossalt meget energi i at få det hele til at fungere. Og det hele voksede stadigvæk.

Efteråret ramte fødevarefællesskabet i efteråret 2013. I virkeligheden havde efterårstegnene været der længe. Men pludselig står det klart for os. Efterår er kendetegnet af krise, forandring og pludselig frigivelse. En pludselig storm ryster bladene af træerne. Store mængder oplagret energi frigives pludselig i et uforudsigeligt kaos, der giver plads til nye muligheder. I fødevarefællesskabet indtraf efteråret, da vi indså, at alt for få folk havde løftet alt for meget. At der ikke var styr på økonomien. At vi havde ladet stå til alt for længe. Og nu virkede det helt uoverskueligt at få styr på det igen.

Mange fællesskaber overlever ikke sådan en efterårskrise. I sådanne stressede, pressede situationer kan det være nemmere bare give slip og give op. Men det gjorde vi ikke. Til trods for konflikter, misforståelser og uovervejede beslutninger, arbejdede vi os igennem efteråret og nåede ud på den anden side. Til vinteren.

Vinteren er kendetegnet af omorganisering. Efterårets krise og kaos efterlader alt bart og råt. Alle muligheder er atter åbne. Der er plads til, at nye relationer kan opstå. Til at fremtiden kan defineres på ny.

Det sidste år har fødevarefællesskabet været i vinterhi.

Vi har langsomt kommet os over den forvirring og usikkerhed, som krisen skabte. Vi har holdt pause fra at åbne nye afdelinger. Vi har arbejdet med at omstrukturere fødevarefællesskabet – både juridisk og organisatorisk. Vi har fået styr på KBHFFs forpligtelser overfor forskellige myndigheder – både Fødevarestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vi har fået nye input fra ØkoHub-projektet. Vi er flyttet til KPH og fået styr på driften af fælleslageret. Vi har fået styr på vores regnskaber og fået etableret overblik og gode arbejdsgange. Vi organiseret gode arbejdsgange omkring retur-emballage til glæde både for os og for vores leverandører. Vi har fået stadig bedre styr på koordineringen mellem arbejdsgrupperne og lokalafdelingerne. Vi har fået mere ro på. Vi er begyndt at kigge fremad igen.

Og nu er det ved at være tid til et nyt forår. Til nyt mod, ny energi. Nye muligheder. Nye kræfter.

I bestyrelsen har vi det sidste år arbejdet for at skabe grobunden for dette nye forår. Først og fremmest har vi lært af vores fejl. Vi har indset, at en så stor og kompleks organisation som fødevarefællesskabet er, ikke kan drives på frivillige kræfter alene. Gennem de sidste år har vi oplevet, hvordan dygtige, engagerede og på alle måder skønne mennesker har trukket sig fra fødevarefællesskabet, nedslidte og trætte efter at have taget et stort ansvar og et enormt slæb med at få det hele til at glide.

Vi vil ikke have, at flere bliver slidt op eller brænder ud på grund af deres engagement i fødevarefællesskabet. Derfor har vi anerkendt nødvendigheden af at have ansætte kræfter til at sikre kontinuitet, stabilitet og sammenhængskraft i organisationen. Og derfor har vi lavet et oplæg til hvordan vi kan løse faste opgaver i fødevarefællesskabet. Det handler ikke bare om at have en bogholder til at holde styr på økonomien og regnskabet. Det handler mindst ligeså meget om at have en medlemskoordinator, der har blik for gejsten og lysten til at engagere sig. En, der kan blive ved med at minde os om, at det skal sgu være sjovt at være en del af Københavns Fødevarefællesskab.

For der er ikke bare forår i luften i Københavns Fødevarefællesskab. Der er forår for grønne projekter over hele Danmark. Der er så megen gejst og glæde derude. Vi er en del af en bevægelse, der er meget større end os selv. Vi er et forbillede for de ca. 20 andre fødevarefællesskaber rundt om i landet. Og der er flere på vej. Vi er et billede på det samfund, som vi gerne vil være med til at skabe. Båret af lokale fællesskaber. Af stærke bånd mellem land og by. Af samhørighed med de planter og dyr, som vi deler denne jord med. Af lyst og mod og gejst på den fremtid vi ønsker at skabe sammen.

Vi er en del af denne større bevægelse. Vi var med til Det Økologiske Årsmøde på Samsø i april 2014, hvor vi mødte og påbegyndte at samarbejde med de andre fødevarefællesskaber. Vi er tovholdere og initiativtagere på to fantastiske projekter, der bygger på alle de fejl og erfaringer, som vi har gjort os. Og som vil gøre det endnu lettere for endnu flere at starte fødevarefællesskaber op. Med en opstartspakke og et nyt medlemssystem, som alle fødevarefællesskaber og andre, ligesindede lokale fællesskaber kan bruge til at koordinere igennem. Og vi glæder os til næste år, hvor bevægelsen vil vokse yderligere, når vi samles til et nyt årsmøde i Lejre 2016 under overskriften Det Fælles Bedste. Og vi vil opfordre alle, der har lyst, til at være med til at skabe dette årsmøde.

Vi tror på forårets komme. Og vi tror på fødevarefællesskabet. Derfor vil en del af os i bestyrelsen træde tilbage efter denne generalforsamling og overlade pladserne til nye, friske kræfter. Vi vil stadig være der til at støtte, dele vores erfaringer, give råd, hvis vi bliver spurgt og minde jer om, at det skal sgu være sjovt. Men et ægte forår fortjener friske spirer. Friske kræfter, der kan suge næring og viden til sig og være med til at sætte deres præg på dette fantastiske fællesskab.

Vi tror, at vi går et fantastisk forår i møde. Og vi glæder os meget til at se det spire sammen med jer.

2408331571_a43757883d_z

Billede af træet med årstiderne er tegnet af Kristian Eskild Jensen og delt under en Creative Commons-licens på Borgerlyst.dk.

Billede af knopskud taget af Versageek og delt under en Creative Commons-licens på Flickr.com.

Towards a new project | Andreas Lloyd kommenterede
Kl. 14:57 d. 8. juni 2015

[…] April, I stepped down from the board of the food co-op. I gave a status report at the annual General Assembly, describing how the community has grown and de…. It’s been quite a journey, with lots of ups and downs. And I’m very happy to pass on […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *