KBHFF partner i forskningsprojekt på KU

7. marts 2017
  ·   Nyhed   ·  Skrevet af Kommunikationsgruppen

Københavns Fødevarefællesskab er blevet inviteret til at være partner i et forskningsprojekt på Københavns Universitet med titlen “COMPASS – Kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer: Veje til det bæredygtige samfund”.

Det betyder at vi i de kommende år vil bidrage til projektet med data og erfaringer. Vi skal bl.a. deltage i og være med til at arrangere Solution Labs, facilitere forskning (f.eks. stille op til interviews og svare på spørgeskemaer), samt være med til at skrive og udvikle konkrete manualer og videnskabelige artikler. Projektet løber frem til udgangen af 2020. Det er et tværfagligt projekt, hvor der både medvirker forskere fra Antropologisk Institut og Institut for Statskundskab.

Projektet et p.t. forankret i bestyrelsen, med involvering fra frivilligkoordinatoren og kommunikationsgruppen.

Projektets formål

Projektet vil studere kollektive miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd gennem sociale normer, og hvordan de påvirker normer og institutioner i samfundet. Projektet har derved to formål. 1) At bidrage til en bedre teoretisk forståelse af, hvordan kollektive miljønormer bliver skabt, påvirker miljøadfærd og spredes i samfundet. 2) At bidrage til reduktion af økologiske fodspor ved at udvikle og opskalere kollektive græsrodsbevægelsers lokale og nationale effekter.

Som partnere indgår vi i et tæt samarbejde med forskergruppen, sammen med en række andre miljøfællesskaber. De andre partnere er bl.a. Omstilling Nu, Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Stop spild af mad og Køge Fødevarefællesskab.

Er vi med til at gøre samfundet grønnere?

Ved at deltage i forskningsprojektet kan vi få svar på og ikke mindst dokumentere en række vigtige spørgsmål for vores forening. Bidrager vores fællesskabstilgang til at gøre samfundets grønnere? Bliver vores medlemmer mere bæredygtige forbrugere generelt? Har vi indflydelse på mennesker i områderne omkring vores forskellige lokalafdelinger? Er der noget vi kan gøre for i højere grad at påvirke medlemmerne og det øvrige samfund? Og mere lavpraktisk, hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer, eller blive bedre til at holde på dem vi har? Hvad kan vi gøre for at styrke fællesskabet i foreningen og i lokalområderne i København?

Studerende besøger KBHFF Vesterbro

Parallelt med forskningsprojektet samarbejder vi i dette semester med studerende og undervisere på faget Anvendt Antropologi, som er en del af bacheloruddannelsen på antropologi. Vi har sammen med underviserne formuleret tre projekter, som de studerende inddelt i tre grupper vil arbejde med resten af semestret frem til juni. Målet er en rapport til os fra hver gruppe, som rummer resultaterne af de studerendes dataindsamling og analyse, samt anbefalinger til os. Det er altså en slags forundersøgelse eller test af nogle af de forskningsspørgsmål, som COMPASS-projektet vil arbejde videre med i de kommende år.

Første møde med de studerende er onsdag d. 8. marts 2017, hvor de vil blive vist rundt i Vesterbro-afdelingen, få mulighed for at stille spørgsmål, og deltage i fællesspisningen.

Hvis der er spørgsmål til forskningsprojektet, hvad det indebærer for os at deltage som partnere osv. er man meget velkommen til at skrive til info@kbhff.dk.

Læs hele projektbeskrivelsen her.

Læs nyhed om forskningsprojektet på KU’s hjemmeside her.

Følg løbende med i status på projektet på vores wiki her, hvor vi vil dele mødereferater, statusopdateringer osv.

Skrevet af Louise (kommunikationsgruppen)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *