Kan du programmere eller vil du gerne lære hvordan? // Want to learn web programming?

10. januar 2018
  ·   Nyhed   ·  Skrevet af Alexander

KBHFF er igang med at udvikle en ny IT platform. Derfor opfordrer vi alle, som er interesseret i at programmere til at melde sig. Samtidig tilbyder vi muligheden for at deltage i et kursus i web udvikling.

English version below

KBHFF skal i gang med at udvikle et nyt IT system for at realisere nogle af de visioner, vi har som fællesskab. Dette var en af hovedbeslutningerne, vi traf ved generalforsamlingen.

Arbejdet går ud på at lave et integreret medlemssystem, webshop, indkøbs- og bogholdersystem, hvilket vil muliggøre flexible indkøbsmuligheder tilpasset folks behov. Læs mere om planen for systemet i forretningsplanen her.

Vi har startet en gruppe, som står for udviklingen af platform og opfordrer folk med interesse i webudvikling til at blive en del af gruppen. Du behøver ikke at have erfaring med programmering. Nybegyndere er også velkomne, bare du er opsat på at lære.

Sprogene, der arbejdes i er HTML, CSS, Java Script og PHP.

Systemet bliver udviklet i samarbejde med think.dk – en idealistisk forening med værdier tæt op af fødevarefællesskabet.

Kursus i holistisk web udvikling

For at sikre, at folk er klædt på til opgaven og i et bredere perspektiv at give folk muligheden for at opnå nye kvalifikationer, har think.dk udviklet et programmeringskursus i samarbejde med KBHFF, som passer til udviklingen af systemet

Formålet er altså at give folk muligheden for at lære de sprog vi koder i. Disse er alsidige og anvendelige i mange udviklingsscenarier.

Der vil være mulighed for at følge undervisningen på flere niveauer alt efter hvor meget tid man har til det. Der vil være:

  • ugentlige aftenklasser med foredrag åbne for alle for et symbolsk beløb.
  • Dertil intensive træningsklasser i løbet af dagen for et begrænset antal mennesker. Der forudsættes ingen kvalifikationer i forhold til programmering.

Kurset afholdes af Martin Kæstel, som osse er teknisk tovholder på IT-projektet. Læs en kursusbeskrivelse her. Første introducerende forelæsning starter søndag d. 21. januar.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at være med til udviklingen af systemet eller i at deltage i kurset, så kontakt os ved at skrive til Sarah Ettlinger på settlinger@alum.exeter.edu.

 

Can you do web programming – or do you want to learn how to? KBHFF is developing a new IT platform.

Can you do web programming – or do you want to learn how to? KBHFF is developing a new IT platform.

We therefore invite all people interested in programming to join us and also offer the possibility of attending a course in web development.

KBHFF is going to develop a new IT system to realize the visions we have as a community. This was one of the major decisions made at the general assembly in november 2017.

The idea is to build an integrated membership platform, webshop, purchasing- and accountancy system, which allows more flexible customized shopping possibilities. Read more about the system in the business plan here (link).

We have established a work group with the aim of making this platform and encourage people with interest in programming to join the group. You do not have to be an experienced programmer to join in. Novices are also welcome. As long as you are determined to learn.

The languages we work with are HTML, CSC, Java Script and PHP.

The system is being developed in cooperation with think.dk – an idealistic organization with  values similar to those that drive KBHFF.

Course in holistic web development

To ensure that people are qualified for the work and in a wider perspective give people the possibility of obtaining new skills, think.dk have developed a programming course in collaboration with KBHFF that fits to the development of the IT-system

The idea is to give people the possibility of learning to use the languages we develop in. These are versatile and applicable to many development scenarios.

The teaching can be followed at different levels. There will weekly evening classes with lectures which are open to all at a small symbolic charge. Furthermore, there will be an intensive training class during day time for a limited number of people and at a cost. No special qualifications regarding programming are required.

It will be undertaken by Martin Kæstel, who is also the technical coordinator of the IT-project. Read more about the course here (link). The first introductory lecture starts on sunday the 21st of January.

Get in contact

If you are interested in participating in the programming or join the course – please get in contact by writing to Sarah Ettlinger at settlinger@alum.exeter.edu.

Julie kommenterede
Kl. 12:10 d. 12. januar 2018

Interesting! I’be always wanted to learn coding. 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *