KBHFF 2.0 – Hvad sker der nu // What happens next

10. januar 2018
  ·   Nyhed   ·  Skrevet af Alexander

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 26. november, med ca. 40 medlemmer til stede. Formålet med generalforsamlingen var at tage stilling til et forslag om en ny forretningsplan, som en arbejdsgruppe havde arbejdet på siden maj 2017. Referatet er nu blevet godkendt af bestyrelsen og kan læses på wikisiden her, sammen med de slides, der blev brugt til præsentationen.

Vi besluttede, at der skal ske noget i foreningen, og at der skal rystes op i KBHFF for at vi kan overleve, som den vigtige forening vi er. Derfor skal vi nu også løfte i flok, for at sikre KBHFF’s fremtid; vi risikerer ellers ikke at eksistere om to år. Vi skal tage del i de nye arbejdsgrupper, diskutere beslutningerne fra generalforsamlingen i vores afdelinger og samlet finde ud af hvad de næste skridt er, for det store arbejde ligger stadig foran os.

Vi vedtog flere beslutninger, bl.a.:

 • at åbne op for at medlemmer kan købe poser, selvom de ikke tager vagter. En grøntsagspose kommer til at koste 125 kroner for disse medlemmer. Yderligere information bliver sendt ud, når posen er blevet oprettet i systemet.
 • at nedsætte flere arbejdsgrupper med mandat til at udvikle forslag til næste generalforsamling i april 2018 (se nedenfor)
 • at bruge op til 300.000 kroner på en ny IT platform, hjemmeside og webshop (se yderligere nedenfor) og at nedsætte en arbejdsgruppe der skal se på mulighederne for at videreudvikle KBHFF’s nye IT system til en national platform

Vi har brug for flere medlemmer i disse arbejdsgrupper. Du kan læse yderligere om dem i dokumenterne til generalforsamlingen på wikisiden og/eller tage kontakt til Sarah på settlinger@alum.exeter.edu hvis du er interesseret i at høre mere:

 • Frvilligekoordineringsgruppen – hvordan minimerer vi administrative opgaver for medlemmer og hvad er behovet for nye ansættelser?
 • Avlerdialog – mulighed for at tage vagter på gårdene
 • IT-1 – medlemsplatformen
 • IT-2 – Nationalt producentnetværk
 • Engros samarbejdet.

Det blev vedtaget at op til 300.000 kroner skal bruges på et nyt IT system. For at holde omkostningerne nede og åbne op for brug af udviklere med eksisterende engagement i KBHFF, har arbejdsgruppen i samarbejde med think.dk udarbejdet et 5 måneder langt programmeringskursus for medlemmer i KBHFF. Medlemmer kan lære at programmere samt udvikle KBHFF’s platform på samme tid. Kurset starter d. 21. januar. Yderligere information findes her og interesse skal meldes til arbejdsgruppen hurtigst muligt.

///

In November 2017, an extra general assembly for KBHFF was held with around 40 members present. The purpose of the general assembly was to agree proposals for a new business plan for KBHFF, which a working group had been developing since May 2017. The minutes (in Danish) have now been approved by the Board and can be read on the wiki here, together with the slides which were shown by the working group as background information.

The overall outcome was that we decided that something needs to happen in the organisation, to shake things up a bit so we can survive and thrive as the important organisation we are. Indeed, considering the declining activity, if we don’t do anything, KBHFF may stop existing in 2 years. To ensure KBHFF’s future, we therefore (collectively) need to join forces in the new working groups, discuss the outcomes of the general assembly in our local departments and figure out what happens next, as the work has only just begun.

We made some important decisions, including:

 • Opening up sales of vegetables to members that do not take shifts. A vegetable bag will cost 125 kroner for such a member. More information will be sent out when the bag is available in the system.
 • Setting up a number of working groups with mandates to develop proposals for the next general assembly in April 2018 (see more below)
 • Spending up to 300,000 kroner on a new IT platform, website and webshop (see more below) and to set up a working group to explore how to turn this into a national platform that all food coops in Denmark can use.

New central working groups were set up at the general assembly. We need more members to join these working groups. You can read more about them in the documents on the wiki page about the general assembly and/or get in touch with Sarah on settlinger@alum.exeter.edu if you are interested in learning more or joining one of them:

 • Coordination of volunteers
 • Farmer dialog
 • IT-1 – development of a new IT-system
 • IT-2 – nationalonline network for producers
 • KBHFF Engros

It was agreed that up to 300,000 kroner should be spent on a new IT system. To keep costs down and open up development opportunities to people with existing engagement in KBHFF, the working group has developed a 5-month programming course in collaboration with think.dk for members of KBHFF. Members can learn to program and also develop KBHFF’s platform at the same time. The course starts on January 21st. Further information is available on the website here and expressions of interest must be made to the working group as soon as possible.

Julie kommenterede
Kl. 12:09 d. 12. januar 2018

Yeeepeee! I’m in!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *