Fejr fællesskabet med vores avlere

Det er blevet efterår, og det betyder, at endnu engang er blevet tid til at fejre fællesskabet sammen med vores fantastiske avlere.

Fødevarefællesskabet inviterer dig til avlermøde den15. november fra kl. 16 til 21:30 på Kraftwerket Kulturhus, Valgårdsvej 2, 2500 Valby. Avlermødet er for alle medlemmer af KBHFF, nye som garvede. Her kan du møde fødevarefællesskabets avlere ansigt til ansigt. Og traditionen tro slutter vi dagen af med fællesspisning, lavet af årstidens friske råvarer.

Dagsorden for dagen:

16-16:55. Drop by kaffe & kage

Herefter deles mødet i 2 dele :

1.
17:00-18:15 mødet mellem avlerne og indkøbsgruppen.

2.
17:00-18:15 optakt til visionsseminaret senere på efteråret

18:15-18:30 pause.

18:30-19:30 fællesmøde: avlerne præsenterer sig for alle og beretter om årets gang. Ideer udveksles og skabes.

19:30 – 21:00 fælles middag

21:00 – 22:00 afslutning og oprydning

For alle medlemmer, vi løfter mødet og maden i flok. Så skriv jer på en frivilligtjans på tjanseskemaet, som kan findes her: Tilmelding til avlermødet

Æbler og pærer i permahaven

Så er der atter mulighed for at plukke frugt i permahaven Gulereer ved Hedehusene. Lige nu er der mange æbler, blandt andre Guldborg, Discovery, grønne flaskeæbler og to andre slags flotte røde (én syrlig, én sød), samt en del pærer (Clara Friis og Conference).
KBHFF’s medlemmer er igen velkomne til at komme og plukke. Skriv til info@permahaven.dk, hvis du synes det lyder lækkert og hyggeligt med en selvpluk-dag.
Prisen er cirka ti kr. per pose æbler.

Man kan læse om haven på facebook (Permahaven Gulereer), og på hjemmesiden permahaven.dk

Vi har også plads til ny medlemmer, både almindelige medlemmer og støttemedlemmer, hvis nogen får lyst til selv at få jord under neglene eller bare til at komme ofte og nyde havens frirum.

Få inspiration til et bæredygtigt liv

Kom på ugekursus på BRANDBJERG HØJSKOLE, hvor du får inspiration til at leve et bæredygtigt liv med større tilfredshed og livsglæde.

Kurset varer fra mandag d. 30. juli – søndag d. 5. august 2018, uge 31, 2018

Du får en stribe redskaber til at skabe dig en livsform med langt større livskvalitet. Mere fritid og sundere livsrammer med bæredygtige fødevarer, bolig, energi, tøj, transport. Et liv med mere fællesskab, lavere leveomkostninger og gældfrihed. Mere selvbestemmelse og livsudfoldelse, hvor du selv skaber dit liv og måske dit eget job.

Mød erfarne og engagerede undervisere, der har brugt år på at undersøge de mange muligheder for at leve langt mere bæredygtigt og med større livskvalitet.

Lær bl.a. om gældfrihed, affaldsfrihed, off grid-huse, permakultur, økosamfund, fællesskaber, at skabe sit eget job, deleøkonomi, cirkulær økonomi og klimavenlige fødevarer.

Bliv forkælet i en uge af Brandbjergs kreative grønne køkken, og nyd de smukke rammer omgivet af park og urørt naturskov.

Meld dig til og få en stærk oplevelse.

Læs programmet og se mere her: https://www.brandbjerg.dk/ugekursus/baeredygtigt-liv-perspektiv/

Tag med til Birkemosegård

Hold en pause fra Københavns varme asfalt og cykelmylder og tag med til Birkemosegård henover sommeren. Det er en god måde at få en bedre forståelse for de økologiske og biodynamiske afgrøder, som vi henter i vores lokale KBHFF-afdeling. Hertil kommer selvfølgelig fællesskabet og hyggen, som er en stor del af lugeturerne.

Der er lugetur hver anden lørdag fra maj til oktober 2018. Den første lugedag er lørdag den 5. maj.

Program for en lugetur:

8.30: Afgang fra København
10.00: Ankomst til Birkemosegård, velkomst og BRUNCH.
10.30: Lugning i marken.
13.30: Frokost.
14.00: Lugning i marken
16.30: Færdig arbejde! Der er mulighed for at købe noget lækkert med fra butikken inden vi vender næsen hjem ad.

Alt er gratis. Mad serveres af Birkemosegård, og Kbhff refunderer transportomkostninger.

For mere information og tilmelding, klik her: http://kbhff.wikispaces.com/Tilmelding%20til%20lugeture%202018

Du kan også læse en reportage fra en tidligere lugetur her:

Tag med til Birkemosegård og oplev hvor smagen kommer fra

Folketræffet for et bæredygtigt Danmark

Vil du med til at definere og bidrage til omstillingen til bæredygtighed? Så tilmeld dig Folketræffet for et bæredygtigt Danmark og vær med til at skabe fælles løsninger, som letter trykket på kloden.

Vi mener, at det er nødvendigt at mødes og have en dialog og blive inspireret til, hvordan vi sammen kan skabe en fælles og bæredygtig fremtid.

Vi styrker kendskabet til hinandens netværk, foreninger og organisationer, så alle kan knytte nye netværk og hjælpe hinanden til at styrke grønne, økologiske og bæredygtige løsninger lokalt. Vi vil vise, hvor langt omstillingen er kommet hele vejen rundt om i landet. Vi vil tale om, hvordan vi kan organisere os og sprede viden om økologi, økonomi, sociale fællesskaber, bæredygtigt livssyn, udvikling, innovation, uddannelse og netværk.

Tilmeld dig via hjemmesiden her: https://detfaellesbedste.dk/tilmelding-2/

Kan fremtidens bæredygtige landbrug lykkes uden GMO?


Etisk råd inviterer sammen med det norske Bioteknologirådet til debat om fremtidens GMO. På mødet lægger Det Etiske Råd op til debat om genteknologi skal have en rolle i forhold til bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Debatten afholdes den 2. maj kl. 14-17.30 i Kulturhuset Indre by. Det er gratis at deltage og du kan læse mere her: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/gmo-debat-2018

Første evalueringsrapport er her nu!

Så har evalueringskorpset færdiggjort de sidste lagkagediagrammer og rapporten over januars spørgeskemasvar er nu færdig og kan downloades. Rapporten indeholder både overordnede tal og diagrammer for hele KBHFF samt en sektion for hver af de enkelte afdelinger, så er du nysgerrig efter at vide hvordan der ser ud i din afdeling, så tag et kig. Har du spørgsmål eller foreslag til næste spørgeskema, så er du meget velkomment til at kontakte os på evaluering@kbhff.dk. Vores rapporter ligger naturligvis også på vores wiki-side: http://kbhff.wikispaces.com/Evalueringskorpset. Og så i øvrigt en tak til alle, som deltog i undersøgelsen.

Download rapporten her: Hvem er vi i KBHFF

God læselyst
Evalueringskorpset

Vi vil vide hvem du er! Hjælp KBHFF – svar på spørgeskemaet – det tager max 5 minutter

Hej medlem

Evalueringskorpset i KBHFF er i gang med en medlemsundersøgelse. Det er vigtigt at alle medlemmer svarer, så vi kan få indblik i hvem vi er!
(Flere personer fra samme husstand må gerne svare)

Du vil i løbet af året hører mere fra os, hvor vi tager fat i nogle af de spørgsmål som står KBHFF’ernes hjerte nær.

Undersøgelsen lukker allerede d. 17. jan. så skynd dig for at nå at være med.

Gå til linket for at svare på undersøgelsen: https://survey.enalyzer.com/?pid=kbgaq3n5

Tak for hjælpen
Evalueringskorpset

Ny hjemmeside!!!

Hej alle kbhff’ere

Vi har en god nyhed og det er, at der kommer ny hjemmeside!

Vi sidder og arbejder med de sidste detaljer så det kan komme op og kører i den kommende weekend – d. 20.okt og 21. okt. Det betyder at det i de to dage IKKE er muligt at bruge hjemmesiden eller wikien.

Den nye hjemmeside kommer ikke til at betyde de store ændringer for dem der normalt bruger hjemmesiden og lægger indhold op. Dog er der nogle ændringer – men til det bedre 🙂
Der vil blive sendt nærmere information ud omkring dette i forbindelse med at vi går over til den nye hjemmeside i næste weekend.

Vi håber i vil tage godt imod den nye hjemmeside

Hilsen
kbhff’s web-team

Nyt fra dit fødevarefællesskab – september 2011.

Det er blevet sensommer og poserne bugner af frisk grønt. Det er samtidig tydeligt at folk er kommet tilbage fra ferie, da vi i sidste uge nåede 654 bestilte poser i alt!

Nye afdelinger popper op med få måneders mellemrum, og vi er oppe på et samlet medlemstal på den gode side af 2500. Så jo, det går godt i Københavns Fødevarefællesskab.

Længere nede kommer lidt info om vagter og arbejdsgrupper, vores fælles opskriftssamling, efterlysning af lagerlokaler og om opstart af nye afdelinger. Men anledningen til dette nyhedsbrev er først og fremmest indkaldelse til medlemsmøde – hvor nye medlemmer også kan få en introduktion til fødevarefællesskabet:

Medlemsmødet afholdes Torsdag d. 29/9 2011 kl. 19.30 – ca. 22, hos KBHFF Vesterbro på Oehlenschlægergades Skole på Oehlenschlægergade 55-57 på Vesterbro.

Program:

Kl. 18 – 19: Infomøde for nyere medlemmer. Her kan man høre meget mere om fødevarefællesskabets historie og struktur og om medlemmernes forpligtelser og muligheder for at involvere sig.

Kl. 19 – 19.30: Ankomst til medlemsmøde. Der vil blive serveret kaffe, te og kage. Du kan tage din månedlige vagt ved at bage kage, lave kaffe og te, eller vaske op efter mødet.
Kl. 19.30 – ca. 22: Medlemsmøde

Dagsorden for medlemsmødet:

  1. Velkomst v. kollektivgruppen
  2. Præsentation af arbejdsgrupperne og butiksgrupperne: Hvilke udfordringer står vi overfor netop nu?
  3. Præsentation af tillidsposter, der skal på valg til den ordinære generalforsamling d. 27/10 2011
  4. Optagelse af nye afdelinger
  5. Oplæg til diskussion om beslutningsprocesser i Københavns Fødevarefællesskab ved konsensusgruppen
  6. Eventuelt

Vi håber at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage og dermed være med til at præge fødevarefællesskabets fremtid.

Vel mødt!

 

KBHFF søger lokale til lager og distributionscentral

Fødevarefællesskabet vokser stadig hastigt, og vi rammer nu nogle betydelige begrænsninger i forhold til opbevaring, distribution og retur-emballage, efterhånden som mængden af grøntsager og antallet af poser stiger. Som det er nu, sælger vi omkring 650 poser hver uge, og vi forventer, at tallet stiger til op mod 1000 ved udgangen af oktober.

Derfor søger vi minimum 60 m2 tør lagerplads til overtagelse snarest muligt. Hvis du har et tip, så send det straks til kollektivgruppen på info@kbhff.dk. Du kan læse mere om kravene til lokalet og hvad det skal bruges til påhttp://kbhff.dk/2011/09/kbhff-soger-lokale-til-lager-og-distributionscentral/

 

Nye lokalafdelinger
Der åbner hele tiden nye KBHFF-lokalafdelinger rundt omkring i byen. KBHFF Frederiksberg er netop åbnet og KBHFF Østerbro åbner op i oktober. Hvis der åbner en lokalafdeling nær dig, bør du overflytte til den afdeling. Det gør du ved at møde op i din nye afdeling, så vil de sørge for at flytte dig over.

Du kan også være med til at starte en afdeling op i dit eget nærområde. Følg med og skriv dig på listen over interesserede i dit lokalområde. Når der er et passende antal interesserede på listen, kan du være med til at tage initiativ til et opstartsmøde. Kontakt kollektivgruppen på info@kbhff.dk, hvis du gerne vil være med til at tage initiativ til et opstartsmøde.

 

Opskriftsamlingen:

Adressen på vores fælles opskriftssamling er: http://opskrifter.kbhff.dkDer er efterhånden kommet rigtig mange opskrifter ind, men den må meget gerne vokse endnu mere. Så hvis du har nogle gode opskrifter, som du gerne vil dele med resten af fællesskabet, så er det ind på ovenstående adresse og følge guiden.

Samtidig er der brug for flere billeder på siden, så hvis du laver nogle af retterne fra siden eller fra andre af fødevarefællesskabets opskrifter og ejer et digitalkamera, så fotografer dem! Billeder kan sendes til opskrifter@kbhff.dk, uploades på siderne for de enkelte opskrifter, eller sættes direkte ind i opskrifterne, hvis du har registreret dig som bruger.

 

Der er kommet rigtig mange nye medlemmer til på det seneste, og derfor følger her lidt generel info om vagterne og arbejdsgrupperne.

Vagter:

Københavns Fødevarefællesskab er baseret på frivillig arbejdskraft. Hele fundamentet hviler således på, at alle medlemmer tager deres månedlige tjans for fællesskabet. Det kan være i en af butikkerne, i en arbejdsgruppe eller en butiksgruppe, til et arrangement eller til diverse ad hoc opgaver. Det er dig som medlem, der har ansvaret for at påtage dig en månedlig arbejdsopgave – og gerne flere. Skriv dig på opgaverne i god tid, så vi har en sikkerhed for at alle vagter er besat.

Orientér dig i din lokal-butiks vagtplan her: http://kbhff.wikispaces.com/Vagtplan inden du skriver dig på. Kan du for eksempel se, at der ofte mangler en kassemestervagt eller en pakkemestervagt i din lokalafdeling, så skriv dig på en lærling-vagt. Som lærling bliver du grundigt lært op af en med erfaring. Inden din vagt bør du læse grundigt på vagtbeskrivelsen under din lokalafdelings vagtplan. Alle vagter er beskrevet og det er vigtigt at du ved hvad vagten inkluderer, når du møder op.

Arbejdsgrupper og butiksgrupper

At deltage i en arbejdsgruppe eller en butiksgruppe er også en måde at være aktiv i fællesskabet. Du kan læse om arbejdsgrupperne i venstre side på http://kbhff.wikispaces.com/ , ligesom du også her kan læse referater af alle møder. Udover de arbejdsgrupper, som dækker hele fødevarefællesskabet har de enkelte lokalafdelinger også sine arbejdsgrupper. Dem finder du ved at klikke på din lokalafdeling på samme side.

I Københavns Fødevarefællesskab er alle arbejdsgrupper og alle møder i øvrigt åbne for alle – du skal hverken vælges eller optages først. Du møder bare op på næste møde eller du skriver gruppen en mail på forhånd. Det er i øvrigt en god idé at holde sig opdateret og følge lidt med i de forskellige grupper og deres referater. Her får du en fornemmelse af hvad der rører sig i fællesskabet.

 

Det var det. Endnu et nyhedsbrev følger om en måneds tid, når du indkaldes til generalforsamling i slutningen af oktober.

 

Kærlig hilsen,

 

dit fødevarefællesskab.