Kan du programmere eller vil du gerne lære hvordan? // Want to learn web programming?

KBHFF er igang med at udvikle en ny IT platform. Derfor opfordrer vi alle, som er interesseret i at programmere til at melde sig. Samtidig tilbyder vi muligheden for at deltage i et kursus i web udvikling.

English version below

KBHFF skal i gang med at udvikle et nyt IT system for at realisere nogle af de visioner, vi har som fællesskab. Dette var en af hovedbeslutningerne, vi traf ved generalforsamlingen.

Arbejdet går ud på at lave et integreret medlemssystem, webshop, indkøbs- og bogholdersystem, hvilket vil muliggøre flexible indkøbsmuligheder tilpasset folks behov. Læs mere om planen for systemet i forretningsplanen her.

Vi har startet en gruppe, som står for udviklingen af platform og opfordrer folk med interesse i webudvikling til at blive en del af gruppen. Du behøver ikke at have erfaring med programmering. Nybegyndere er også velkomne, bare du er opsat på at lære.

Sprogene, der arbejdes i er HTML, CSS, Java Script og PHP.

Systemet bliver udviklet i samarbejde med think.dk – en idealistisk forening med værdier tæt op af fødevarefællesskabet.

Kursus i holistisk web udvikling

For at sikre, at folk er klædt på til opgaven og i et bredere perspektiv at give folk muligheden for at opnå nye kvalifikationer, har think.dk udviklet et programmeringskursus i samarbejde med KBHFF, som passer til udviklingen af systemet

Formålet er altså at give folk muligheden for at lære de sprog vi koder i. Disse er alsidige og anvendelige i mange udviklingsscenarier.

Der vil være mulighed for at følge undervisningen på flere niveauer alt efter hvor meget tid man har til det. Der vil være:

 • ugentlige aftenklasser med foredrag åbne for alle for et symbolsk beløb.
 • Dertil intensive træningsklasser i løbet af dagen for et begrænset antal mennesker. Der forudsættes ingen kvalifikationer i forhold til programmering.

Kurset afholdes af Martin Kæstel, som osse er teknisk tovholder på IT-projektet. Læs en kursusbeskrivelse her. Første introducerende forelæsning starter søndag d. 21. januar.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at være med til udviklingen af systemet eller i at deltage i kurset, så kontakt os ved at skrive til Sarah Ettlinger på settlinger@alum.exeter.edu.

 

Can you do web programming – or do you want to learn how to? KBHFF is developing a new IT platform.

Can you do web programming – or do you want to learn how to? KBHFF is developing a new IT platform.

We therefore invite all people interested in programming to join us and also offer the possibility of attending a course in web development.

KBHFF is going to develop a new IT system to realize the visions we have as a community. This was one of the major decisions made at the general assembly in november 2017.

The idea is to build an integrated membership platform, webshop, purchasing- and accountancy system, which allows more flexible customized shopping possibilities. Read more about the system in the business plan here (link).

We have established a work group with the aim of making this platform and encourage people with interest in programming to join the group. You do not have to be an experienced programmer to join in. Novices are also welcome. As long as you are determined to learn.

The languages we work with are HTML, CSC, Java Script and PHP.

The system is being developed in cooperation with think.dk – an idealistic organization with  values similar to those that drive KBHFF.

Course in holistic web development

To ensure that people are qualified for the work and in a wider perspective give people the possibility of obtaining new skills, think.dk have developed a programming course in collaboration with KBHFF that fits to the development of the IT-system

The idea is to give people the possibility of learning to use the languages we develop in. These are versatile and applicable to many development scenarios.

The teaching can be followed at different levels. There will weekly evening classes with lectures which are open to all at a small symbolic charge. Furthermore, there will be an intensive training class during day time for a limited number of people and at a cost. No special qualifications regarding programming are required.

It will be undertaken by Martin Kæstel, who is also the technical coordinator of the IT-project. Read more about the course here (link). The first introductory lecture starts on sunday the 21st of January.

Get in contact

If you are interested in participating in the programming or join the course – please get in contact by writing to Sarah Ettlinger at settlinger@alum.exeter.edu.

KBHFF 2.0 – Hvad sker der nu // What happens next

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 26. november, med ca. 40 medlemmer til stede. Formålet med generalforsamlingen var at tage stilling til et forslag om en ny forretningsplan, som en arbejdsgruppe havde arbejdet på siden maj 2017. Referatet er nu blevet godkendt af bestyrelsen og kan læses på wikisiden her, sammen med de slides, der blev brugt til præsentationen.

Vi besluttede, at der skal ske noget i foreningen, og at der skal rystes op i KBHFF for at vi kan overleve, som den vigtige forening vi er. Derfor skal vi nu også løfte i flok, for at sikre KBHFF’s fremtid; vi risikerer ellers ikke at eksistere om to år. Vi skal tage del i de nye arbejdsgrupper, diskutere beslutningerne fra generalforsamlingen i vores afdelinger og samlet finde ud af hvad de næste skridt er, for det store arbejde ligger stadig foran os.

Vi vedtog flere beslutninger, bl.a.:

 • at åbne op for at medlemmer kan købe poser, selvom de ikke tager vagter. En grøntsagspose kommer til at koste 125 kroner for disse medlemmer. Yderligere information bliver sendt ud, når posen er blevet oprettet i systemet.
 • at nedsætte flere arbejdsgrupper med mandat til at udvikle forslag til næste generalforsamling i april 2018 (se nedenfor)
 • at bruge op til 300.000 kroner på en ny IT platform, hjemmeside og webshop (se yderligere nedenfor) og at nedsætte en arbejdsgruppe der skal se på mulighederne for at videreudvikle KBHFF’s nye IT system til en national platform

Vi har brug for flere medlemmer i disse arbejdsgrupper. Du kan læse yderligere om dem i dokumenterne til generalforsamlingen på wikisiden og/eller tage kontakt til Sarah på settlinger@alum.exeter.edu hvis du er interesseret i at høre mere:

 • Frvilligekoordineringsgruppen – hvordan minimerer vi administrative opgaver for medlemmer og hvad er behovet for nye ansættelser?
 • Avlerdialog – mulighed for at tage vagter på gårdene
 • IT-1 – medlemsplatformen
 • IT-2 – Nationalt producentnetværk
 • Engros samarbejdet.

Det blev vedtaget at op til 300.000 kroner skal bruges på et nyt IT system. For at holde omkostningerne nede og åbne op for brug af udviklere med eksisterende engagement i KBHFF, har arbejdsgruppen i samarbejde med think.dk udarbejdet et 5 måneder langt programmeringskursus for medlemmer i KBHFF. Medlemmer kan lære at programmere samt udvikle KBHFF’s platform på samme tid. Kurset starter d. 21. januar. Yderligere information findes her og interesse skal meldes til arbejdsgruppen hurtigst muligt.

///

In November 2017, an extra general assembly for KBHFF was held with around 40 members present. The purpose of the general assembly was to agree proposals for a new business plan for KBHFF, which a working group had been developing since May 2017. The minutes (in Danish) have now been approved by the Board and can be read on the wiki here, together with the slides which were shown by the working group as background information.

The overall outcome was that we decided that something needs to happen in the organisation, to shake things up a bit so we can survive and thrive as the important organisation we are. Indeed, considering the declining activity, if we don’t do anything, KBHFF may stop existing in 2 years. To ensure KBHFF’s future, we therefore (collectively) need to join forces in the new working groups, discuss the outcomes of the general assembly in our local departments and figure out what happens next, as the work has only just begun.

We made some important decisions, including:

 • Opening up sales of vegetables to members that do not take shifts. A vegetable bag will cost 125 kroner for such a member. More information will be sent out when the bag is available in the system.
 • Setting up a number of working groups with mandates to develop proposals for the next general assembly in April 2018 (see more below)
 • Spending up to 300,000 kroner on a new IT platform, website and webshop (see more below) and to set up a working group to explore how to turn this into a national platform that all food coops in Denmark can use.

New central working groups were set up at the general assembly. We need more members to join these working groups. You can read more about them in the documents on the wiki page about the general assembly and/or get in touch with Sarah on settlinger@alum.exeter.edu if you are interested in learning more or joining one of them:

 • Coordination of volunteers
 • Farmer dialog
 • IT-1 – development of a new IT-system
 • IT-2 – nationalonline network for producers
 • KBHFF Engros

It was agreed that up to 300,000 kroner should be spent on a new IT system. To keep costs down and open up development opportunities to people with existing engagement in KBHFF, the working group has developed a 5-month programming course in collaboration with think.dk for members of KBHFF. Members can learn to program and also develop KBHFF’s platform at the same time. The course starts on January 21st. Further information is available on the website here and expressions of interest must be made to the working group as soon as possible.

Møde om nyt onlinesytem på mandag

Vi er i gang med at udvikle et nyt medlemssystem til alle fødevarefællesskaber. Vil du være med?

Projektet

Eggplant går ud på at udvikle et online medlemssystem, som er tilgængeligt og kan benyttes af alle fødevarefællesskaber. Altså et system, hvor man kan blive meldt ind, købe varer og tage vagter.

Mange medlemmer vil kunne se at det ligner systemet vi har, men der er flere gode grunde til at udvikle et nyt.

 1. Det nye system vil være mere fleksibelt, da vi ikke har mulighed for at videreudvikle vores nuværende system. Det vil bl.a. sige at vi ikke kan oprette nye produkter. Med et nyt system ville vi gøre det muligt at oprette flere posetyper som en ”singlepose” eller en ”pæleo-pose” (pose uden kartofler). Det vil også blive muligt at oprette tørvarer til forudbestilling.
 1. Med det nye system vil man med tiden kunne udvikle indkøbs- og regnskabsmoduler, hvilket vil lette disse arbejdsopgaver.
 1. Der findes efterhånden en del fødevarefællesskaber rundt om i landet. Men ikke alle har et online medlemssystem ligesom KBHFF. Et frit tilgængeligt online system vil derfor styrke andre fødevarefællesskaber.

Fødevarefælleskabet eksisterer for at minimere afstanden fra mark til mave, styrke tilgængeligheden og udbuddet af lokalproducerede fødevarer og bidrage til udviklingen af et mere mangfoldigt landbrug i Danmark. Det kræver blandt meget andet et godt IT-system.

Møde på mandag

På mandag d. 13 juni holder styregruppen for Eggplant møde i Roskilde for at drøfte hvordan vi kommer i mål. Der er lagt mange kræfter i projektet og vi er ikke særligt langt fra at have et funktionsdygtigt system på benene, men der er stadig brug for en indsats for at kunne runde af.

Vil du være med til at programmere eller har du lyst til at være med i styregruppen, så kontakt os eller kom til mødet.

Styregruppen er tovholder på projektet. Udover at strukturere projektet, ser vi det som vores fornemmeste opgave at servicere programmørerne ved at arrangere arbejdsdage med god mad og hyggelig stemning. Hvis det er noget du har lyst til at hjælpe til med, så hold dig ikke tilbage.

Kontakt os på eggplant@kbhff.dk eller ring til Alexander på 26 64 92 88

Læs mere på: www. eggplant.dk

Mødet:

Tid: Mandag d. 13. Juni kl. 19.00 til 21.00

Sted: Byens Hus, Fondens bro 1 , 4000 Roskilde

(Ligger på 1. sal – Indgang fra bagsiden af huset – Indgang I) (hvis det kniber med adressen, så prøv at skrive den som: Stændertorvet 1D). Bygningen har oprindelig været Rådhus.

Øl- og cidersmagning på onsdag

På onsdag får vi leveret cider fra Kølster. I den anledning holder vi en lille øl- og cidersmagning i Vesterbro lokalafdeling klokken 17.30.

Oehlenschlægersgades Skole, Oehenschlægersgade 55-57, KBH V

Hvis du ikke allerede har forudbestilt, er der desuden mulighed for at købe en flaske cider med til 100 kr ved denne lejlighed.

Cider og Øl – bestilling til uge 26

Sidste måned introducerede løssalgsgruppen salg af øl fra Kølster. Nu er der osse mulighed for at købe cider, og så er der nogle ændringer i øl sortimentet.

Køb sker ved forudbestilling i bestillingsarket til afhentning onsdag d. 25. juni i din afdeling. Betaling sker ved afhentning.

Bestillingsskema

Kølsters øl fås ikke mange steder, men i Fødevarefællesskabet har vi lavet en aftale om at købe fra dem. I den forbindelse får vi 20 % rabat ift. deres vejledende udsalgspris.

CIDER

På bryggeriet har de netop sat sidste års cider på flaske. Cideren har stået og gæret ved lav temperatur siden september og er brygget ved spontangæring efter fransk forbillede. Det vil sige at man ikke tilsætter gær, men udnytter de gærceller, som naturligt findes på æblerne.Dermed får man flere smagsnuancer, da de forskellige stammer hver bidrager med særlige smagsstoffer.

Sidste år kom cideren ikke i handlen, da få Københavnske restauranter opkøbte hele produktionen. Men i år har vi mulighed for at købe det i Fødevarefællesskabet.

Sortiment

Bejler– en gylden pilsnertype. Brygget på Herslev Bryghus. 0,5 L 5,5% – 29 kr.

Højsommer – en let og frisk hvedeøl. Vandt priserne for “Årets øl” og “Bedste sommerøl” i Nordic Beer Challenge 2012 på Nordic Food Festival, Århus. Brygget på Herslev Bryghus. 0,5 L 3,7% – 29 kr.

Friskøl En overgæret øl hvor de har brugt friskplukket humle fra egen have i stedet for tørret humle. Denne øl er en lys øl, men med en god fylde og rundhed.  0,75 L 6,5% – 84 kr.

Lyse nætter – En kraftig, lys, overgæret øl med en markant bitterhed og aroma fra humlen. Inspireret af de belgiske Saison øl, som er en form for Pale Ale. 0,75L 6.5% – 84 kr.

Nattens Dronning – Solidt humlet, overgæret øl a la en India Pale Ale. 0,75 L 6.9% – 84 kr

Kulsvier – En mørk og tung øl som tysk schwarzbier. Oprindeligt brygget til Nordsjællands Kulsvierlaug. Har en god brændt smag med toner af karamel og lakrids. 0,75 L 7,1% – 88 kr.

PorseEn mørk og let brown ale, men hvor bitterheden kommer fra porse i stedet for humle. 0,75 L 4,8% – 88 kr.

KornmodRavgylden stærk øl, hvor maltsmagen er i højsædet med en ristet, karamelliseret smag. Den er inspireret af de franske biere de garde. 0,75 L 6,7% – 84 kr.

Cider Tap 3 – Tør cider, spontangæret på æbler fra Sjællandske plantager. 0,75 L 5 % – 100 kr.

Cider Tap 2 – Næsten tør cider, spontangæret på æbler fra Sjællandske plantager. 0,75 L 5 % – 100 kr.

Smag på Kølsters øl

Nu på onsdag kan man lægge vejen forbi kælderen i Korsgade og smage Fødevarefællesskabets ny øl. Her vil Henrik Kølster fra Kølsters Bryggeri være tilstede for at præsentere det og besvare spørgsmål.

Kølsters Bryggeri er helt særlige. De dyrker, malter og rister deres egen byg og tager ingen nemme smutveje i deres brygning. Kom ned og prøv, hvordan det smager.

Det kommer til at foregå i Nørrebros Lokalafdeling, i Korsgade 19, i butikkens åbningstid fra 16 til 19.

Arrangementet foregår i forbindelse med at indkøbsgruppen introducerer salg af øl.

Køb sker ved forudbestilling, enten nede i din afdeling eller i skemaet her.

Bestillingen skal være foretaget senest torsdag d. 15. maj, og man afhenter det i sin butik d. 21. maj, hvor man osse betaler.

Se yderligere information i det foregående nyhedsindlæg

Øl fra Kølster

Vi introducerer salg af øl fra Kølsters Bryggeri i fødevarefællesskabet. De dyrker og malter deres egen byg. Det gør dem helt unikke, og så brygger de noget af landets bedste øl. Kølsters øl fås ikke mange steder, men i Fødevarefællesskabet har vi lavet en aftale om at købe fra dem. I den forbindelse får vi 20 % rabat ift. deres vejledende udsalgspris. For information om bestilling se længere nede


På Krogerup Avlsgård ved Humlebæk ligger Kølsters Bryggeri. Det er startet af Per Kølster, men har udviklet sig til et familieforetagende, som til dagligt drives af hans to sønner og bror Henrik Kølster. Deres tilgang til kvalitet, lokalproduktion og økologi er kompromisløs.

Malten

Malt giver øl dets fylde og rundhed. Det fremstilles ved at spire byggen, så den danner sukker til gæring.

På Årstidernes marker dyrker de deres byg til øllet, og så har de bygget deres eget malteri, hvor de malter og rister byggen.

Dette gør Kølsters Bryggeri helt unik i Danmark, idet andre bryggerier får deres malt fra store industrielle malterier fra Danmark og Tyskland.

Men dette ekstra besvær kan osse smages. Malten træder frem på en helt anden måde og bidrager med mere dybde og karakter end i andet øl.

Humlen

Humle tilsættes for at give øllet bitterhed og aroma; samtidig virker det konserverende. Det meste humle får de fra en økologisk bonde i Franken, Sydtyskland, som de har købt fra i mange år. Men de dyrker osse egen humle i baghaven, som de bruger i nogle af deres øl.

Hos Carlsberg har de opstøvet nogle glemte humlesorter. Her arbejdede man frem til 1950 med at udvikle humlesorter tilpasset danske forhold. De har nu fået navnet Winge, opkaldt efter professor Øivind Winge, som stod i spidsen for at udvikle humlen. Dertil har de en gammel fynsk sort kaldet Svenstrup Citron.

Salg til Fødevarefællesskabet

Ønsker du at købe øl fra Kølster, kan du forudbestille til afhentning i din afdeling onsdag d. 21. maj.

Link til bestillingsskema

 Bestillingen foretages i dette skema. Du betaler ved afhentning i afdelingen. Bestillingen skal være os i hænde senest søndag d. 18 maj.

 Øltyper og PriserBryggeriets kompromisløse tilgang og deres meget små produktioner gør, at det er en ret eksklusiv øl, som lidt er at sammenligne med en god flaske vin. Derfor er prisen for de fleste osse en anden end på andet øl.

 I forbindelse med salg til Fødevarefællesskabet har vi aftalt en pris på 20 pct. under deres vejledende pris.

 Bejler– en gylden pilsnertype. Brygget på Herslev Bryghus, og er derfor på 0.5 liter flasker. 5,5% – 29 kr. kan osse købes ind til løssalg.

Lys o’ let En lys overgæret øl, som er nem at drikke. Smager frisk og har en lav alkoholprocent. Er blandt andet velegnet til traditionel frokost.  0,75 l, 3.7% – 66 kr.

Friskøl En overgæret øl hvor de har brugt friskplukket humle fra egen have i stedet for tørret humle. Denne øl er en lys øl, men med en god fylde og rundhed. Samtidig bidrager humlen med en helt særlig frisk bitterhed. 0,75 l 6,5% – 79 kr.

Lyse nætter – En kraftig, gylden, overgæret øl med en markant bitterhed og aroma fra humlen. 0,75 l, 6.5% – 84 kr.

 Kulsvier – En mørk og tung øl á la tysk schwarzbier. Oprindeligt brygget til Nordsjællands Kulsvierlaug. Har en god brændt smag med toner af karamel og lakrids. 0,75 l, 7,1% – 88 kr.

 PorseEn mørk øl á la brown ale, men hvor den primære bitterhed kommer fra porse i stedet for humle. 0,75 l, 4,8% – 88 kr.

Kornmod –  Ravgylden stærk øl, hvor maltsmagen er i højsædet med en ristet, karamelliseret smag. Den er inspireret af de franske biere de garde. 0,75 l, 8,8% – 84 kr.

Man kan desuden mere på deres egen hjemmeside

Blomsterne og bierne på Bellingehus

I lørdags var en trup af KBHFF’ere på besøg hos Verner på Bellingehus Frugtplantage. Vi er lige midt i æbletræernes blomstringstid og det blev en spændende dag, hvor Verner viste rundt på plantagen på Jørlunde Overdrev og øste af sin store viden om biodynamisk dyrkning. Det handlede ikke kun om blomster, men også om bier, som jo er en forudsætning for at træerne sætter frugt.

Verner fortalte, at der er op mod 1000 forskellige insektarter i plantagen. I stedet for at sprøjte rent for insekter, søger han i stedet at lokke så mange forskellige insekter som muligt til. De holder så nemlig hinanden i skak! Der er bistader overalt på ejendommen. Verner holder de brune bier, som er en gammel, robust, nordisk biart. Engang var den dominerende i et bredt bælte hen over Nordeuropa, men er siden blevet udkonkurreret af mere højtydende arter. Her er det et levested for de såkaldte solitære bier, der ikke lever i sværme.

Her fortæller Verner, der har haft plantagen i 24 år, om det biodynamiske landbrug. Principperne kan virke mystiske, men smagen er ikke til at tage fejl af. Verner leverer frugt og most til KBHFF.

Der findes knap 50 forskellige æblesorter i plantagen. Heraf er mange gamle, danske sorter som Verner har opstøvet fra andre æbleentusiaster. Her ses nypodede kviste på en gammel stamme.

Grisene, en gammel dansk landrace, holder rent mellem frugttræerne. De kastreres ikke, men fodres med bl.a. sødlupin for at undgå ornelugt i kødet.

Gederne “klipper hæk” i det mange hundrede meter lange hegn om Bellingehus.

Vigtigheden af artsdiversitet blandt både dyr og planter blev nævnt igen og igen. Her er der er plantet kløver mellem rækkerne af frugttræer. Kløverplanterne binder kvælstof og forbedrer jorden.

Tak til alle for en dejlig dag i solen blandt blomstrende æbletræer!

Vh Sofie B/Vesterbro

 

 

 

Nyt fra Løssalg: Nu kan man få marmelade

Fra på onsdag kan man købe marmelade i løssalg fra Bandholm Frugtplantage.

I første omgang har vi forsøgt os med fire slags:

Blomme-, brombær-, hyben og solbærmarmelade.

Det meste af frugten dyrker de selv, og ellers køber de fra andre danske bæravlere. Til al marmelade bruger de æbler til at søde med. Det gør at de ikke behøver tilsætte så meget sukker, og så giver det en god intens frugtsmag.

Prisen på et glas bliver 31 kr.

Indtil videre kan man købe marmelade i følgende afdelinger:

Amager, Islands Brygge, Vesterbro, Nørrebro, Vanløse, Frederiksberg og Nordvest.

Blomstringstur til Bellingehus Frugtplantage d. 3. maj

Lørdag d. 3. maj arrangerer vi en blomstringstur til Bellingehus Frugtplantage ved Slangerup. Plantagen drives af Verner og han vil vise os rundt på stedet, på dette tdispunkt, hvor plantagen står indhyldet i blomsterflor.

I fødevarefælleskabet får vi bl.a. blommer, æbler og kvæder fra Bellingehus og hans frugttræer skulle være i blomst netop på dette tidspunkt.

Adressen er: Jørlunde Overdrev 12, 3550 Slangerup

Turen starter klokken 14.00.

Hvis man vil, kan man osse cykle med fra Farum st. langs Mølleåen. Nøjagtigt tidspunkt annonceres senere.

Turen er nok 12-15 km. Så vi mødes ved Farum st. 12:30. Toglinje A går fra Hovedbanegården 11.53. Undervejs igennem den smukke Mølleådal kommer vi forbi både Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø.

Man kan melde sig til turen her

Hvis nogen får behov for at kontakte mig pga. forsinkelser eller lign. kan der ringes på 26649288