Referat fra generalforsamling 2015

I lørdags, d. 25. april, samledes ca. 50 fødevarefæller til KBHFFs ordinære generalforsamling på Oehlenschlägergades skole. Referatet fra generalforsamlingen er nu blevet lagt på wikien.

Men for de travle kan vi lige opsummere de vigtigste punkter:

 • Det økonomiske regnskab for 2014 viser et lille overskud pt (bl.a. i kraft af næsten 1200 nye medlemmer alene i 2014!). Og vi forventer lignende resultat i 2015
 • Men “gejst-regnskabet” for fødevarefællesskabet kommer ud med et solidt underskud. 2014 har været et hårdt år for os, med en del frustrationer og misforståelser – ikke mindst fordi et stort arbejde har ligget på få hænder. Bestyrelsen var i sin beretning dog optimistisk og fortrøstningsfuld. For der er så mange gode kræfter, der kommer ind og er med til at løfte fællesskabet.
 • For at undgå lignende gejst-underskud en anden gang fremlagde bestyrelsen forslag til to konkrete stillingsopslag – en bogholder og en medlemskoordinator – der kan være med til at sikre kontinuitet og stabilitet i fødevarefællesskabet fremadrettet. Forslaget blev vedtaget.
 • Der blev valgt en ny bestyrelse med masser af friske og begejstrede kræfter. Den nye bestyrelse består af Jonas Boye Christensen, Danielle Ruben, Anders Jensen, Anders Petersen og Sara Christensen; med Line Rise Nielsen og Karen Hjort Brusch som suppleanter.

Den nye bestyrelse!
Den nye bestyrelse!

Generalforsamlingen var præget af stort engagement i fødevarefællesskabets fremtid. Det var fantastisk at mærke, hvor meget alle brænder for vores alle sammens fødevarefællesskab. Tak for et godt møde!

Forår i fødevarefællesskabet – bestyrelsens beretning 2015

Her er teksten fra bestyrelsens beretning, som Andreas Lloyd afgav på vegne af bestyrelsen til fødevarefællesskabets generalforsamling d. 25. april 2015:

En generalforsamling er en anledning til gøre status og gøre regnskabet for det forgangne op. Men fødevarefællesskabet er ikke en forretning. Vi skal ikke bare levere grøntsager, få logistikken til at fungere og levere et regnskab med sorte tal på bundlinjen. Vi skal have det sjovt imens vi gør det. Ellers kan det sgu være lige meget.

Og derfor har vi valgt ikke bare at lave et regnskab over økonomien, men også et regnskab over den allervigtigste ressource i fødevarefællesskabet: Gejsten, modet og lysten til at deltage aktivt og få det hele til at ske.

Så hvordan ser gejstregnskabet ud for fødevarefællesskabet?

Vi må være ærlige og sige, at det sgu har været et hårdt år. Vi kommer ud med et underskud på gejst-kontoen. Det kommer tydeligt til udtryk bare i bestyrelsen: Af de syv, der blev valgt på generalforsamlingen for et år siden, er vi nu kun tre tilbage. Lidt efter lidt har folk mistet gejsten og valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Mest på grund af alle mulige andre omstændigheder i deres liv, men også fordi arbejdet i fødevarefællesskabet til tider har føltes lidt for meget som noget, der bare skulle gøres og overstås. Ikke noget, som var sjovt og begejstrende i sig selv.

Det samme har vi kunnet se i mange af de fælles arbejdsgrupper, hvor flere af grupperne har været nede og vende, og kun langsomt genfundet energien og glæden ved det arbejde og de opgaver, som de sidder med. Der har været megen pligtfølelse, ansvar, dårlig samvittighed og alt for lidt lyst og gejst.

Hvis man som nyt medlem eller udefrakommende kigger ind i fødevarefællesskabet, så er det let at tænke, “der er styr på det! Der kommer grøntsager hver uge. Der er gode folk, der ved, hvad de har gang i. De har ikke brug for min hjælp.”

Og jo, det er rigtigt, at det kører. Der er rigtigt mange seje folk med i fødevarefællesskabet. Og de er alle med til at få det hele til at køre. Men som med alle frivillige organisationer, er der nogen, der løfter mere end andre. Og det er kun langsomt gået op for os, at vi ikke bare kan bide tænderne sammen og klø på. For så ender det bare med at føles som et endeløst slid. Og når vi har det sådan, så glemmer vi det vigtigste af det hele: Det skal sgu være sjovt. Vi har brug for at føle at vi gør det her sammen. At vi vil hinanden.

Det er vores erfaring, at ligesom så mange andre ting her i livet, så et fællesskabs gejst og handlekraft en form for cyklus.

Økosystemer har deres cyklusser. Virksomheder og aktiemarkeder har deres cyklusser. Som alle andre pattedyr følger vi også en livscyklus: vi fødes, vi vokser op, vi får børn, vi bliver gamle, og vi dør. Selv Jorden har sin cyklus i dens kredsen om Solen. Det, der kendetegner alle disse cyklusser er, at de består af forskellige faser.

Ved at studere livets cyklusser i økosystemer over hele verden har forskere fundet ud af, at de fleste økosystemer almindeligvis gennemgår de samme fire tilbagevendende faser: Hurtig vækst, bevaring, frigivelse og omorganisering. Fælles for alle økosystemer er, at de opfører sig mærkbart forskelligt, alt efter hvilken fase de befinder sig i.

Disse fire faser kan hjælpe os at forstå den udvikling, som fødevarefællesskabet har gennemgået de sidste 6 år. Den nemmeste måde at beskrive de fire faser på er ved at sammenligne dem med en cyklus, vi alle kender: De fire årstider.

årstidstræ-01

Foråret er kendetegnet ved hurtig vækst: alting spirer og tager næring til sig, så hurtigt det kan for at nå en størrelse, hvor det bedst muligt kan udnytte de muligheder og ressourcer, det har omkring sig. Denne fase er fuld af en hektisk aktivitet for at skaffe den fornødne energi til at holde væksten i gang. Fødevarefællesskabets første 2 år var rent forår: Ivrig, begejstret og modig vækst. Alt var muligt og intet kunne stoppe os. Vi gik fra 30 mennesker i en kælder på Nørrebro til over 2000 medlemmer over hele byen. Vi sagde ja til alle og var sikre på, at det hele nok skulle lykkes.

Så kom sommeren. Overgangen fra forår til sommer sker gradvist. Den er kendetegnet ved tryghed: Projektet er en succes. Folk er med og forstår det. Nu handler det mere om drift. Al den energi, der blev skaffet for at skabe vækst i løbet af foråret, bliver nu langsomt lagret og opmagasineret. I fødevarefællesskabet handlede det meget om at lave procedurer og regler. Om at holde møder og organisere os. Og fordi vi stadig var så utjekkede skulle der lægges kolossalt meget energi i at få det hele til at fungere. Og det hele voksede stadigvæk.

Efteråret ramte fødevarefællesskabet i efteråret 2013. I virkeligheden havde efterårstegnene været der længe. Men pludselig står det klart for os. Efterår er kendetegnet af krise, forandring og pludselig frigivelse. En pludselig storm ryster bladene af træerne. Store mængder oplagret energi frigives pludselig i et uforudsigeligt kaos, der giver plads til nye muligheder. I fødevarefællesskabet indtraf efteråret, da vi indså, at alt for få folk havde løftet alt for meget. At der ikke var styr på økonomien. At vi havde ladet stå til alt for længe. Og nu virkede det helt uoverskueligt at få styr på det igen.

Mange fællesskaber overlever ikke sådan en efterårskrise. I sådanne stressede, pressede situationer kan det være nemmere bare give slip og give op. Men det gjorde vi ikke. Til trods for konflikter, misforståelser og uovervejede beslutninger, arbejdede vi os igennem efteråret og nåede ud på den anden side. Til vinteren.

Vinteren er kendetegnet af omorganisering. Efterårets krise og kaos efterlader alt bart og råt. Alle muligheder er atter åbne. Der er plads til, at nye relationer kan opstå. Til at fremtiden kan defineres på ny.

Det sidste år har fødevarefællesskabet været i vinterhi.

Vi har langsomt kommet os over den forvirring og usikkerhed, som krisen skabte. Vi har holdt pause fra at åbne nye afdelinger. Vi har arbejdet med at omstrukturere fødevarefællesskabet – både juridisk og organisatorisk. Vi har fået styr på KBHFFs forpligtelser overfor forskellige myndigheder – både Fødevarestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vi har fået nye input fra ØkoHub-projektet. Vi er flyttet til KPH og fået styr på driften af fælleslageret. Vi har fået styr på vores regnskaber og fået etableret overblik og gode arbejdsgange. Vi organiseret gode arbejdsgange omkring retur-emballage til glæde både for os og for vores leverandører. Vi har fået stadig bedre styr på koordineringen mellem arbejdsgrupperne og lokalafdelingerne. Vi har fået mere ro på. Vi er begyndt at kigge fremad igen.

Og nu er det ved at være tid til et nyt forår. Til nyt mod, ny energi. Nye muligheder. Nye kræfter.

I bestyrelsen har vi det sidste år arbejdet for at skabe grobunden for dette nye forår. Først og fremmest har vi lært af vores fejl. Vi har indset, at en så stor og kompleks organisation som fødevarefællesskabet er, ikke kan drives på frivillige kræfter alene. Gennem de sidste år har vi oplevet, hvordan dygtige, engagerede og på alle måder skønne mennesker har trukket sig fra fødevarefællesskabet, nedslidte og trætte efter at have taget et stort ansvar og et enormt slæb med at få det hele til at glide.

Vi vil ikke have, at flere bliver slidt op eller brænder ud på grund af deres engagement i fødevarefællesskabet. Derfor har vi anerkendt nødvendigheden af at have ansætte kræfter til at sikre kontinuitet, stabilitet og sammenhængskraft i organisationen. Og derfor har vi lavet et oplæg til hvordan vi kan løse faste opgaver i fødevarefællesskabet. Det handler ikke bare om at have en bogholder til at holde styr på økonomien og regnskabet. Det handler mindst ligeså meget om at have en medlemskoordinator, der har blik for gejsten og lysten til at engagere sig. En, der kan blive ved med at minde os om, at det skal sgu være sjovt at være en del af Københavns Fødevarefællesskab.

For der er ikke bare forår i luften i Københavns Fødevarefællesskab. Der er forår for grønne projekter over hele Danmark. Der er så megen gejst og glæde derude. Vi er en del af en bevægelse, der er meget større end os selv. Vi er et forbillede for de ca. 20 andre fødevarefællesskaber rundt om i landet. Og der er flere på vej. Vi er et billede på det samfund, som vi gerne vil være med til at skabe. Båret af lokale fællesskaber. Af stærke bånd mellem land og by. Af samhørighed med de planter og dyr, som vi deler denne jord med. Af lyst og mod og gejst på den fremtid vi ønsker at skabe sammen.

Vi er en del af denne større bevægelse. Vi var med til Det Økologiske Årsmøde på Samsø i april 2014, hvor vi mødte og påbegyndte at samarbejde med de andre fødevarefællesskaber. Vi er tovholdere og initiativtagere på to fantastiske projekter, der bygger på alle de fejl og erfaringer, som vi har gjort os. Og som vil gøre det endnu lettere for endnu flere at starte fødevarefællesskaber op. Med en opstartspakke og et nyt medlemssystem, som alle fødevarefællesskaber og andre, ligesindede lokale fællesskaber kan bruge til at koordinere igennem. Og vi glæder os til næste år, hvor bevægelsen vil vokse yderligere, når vi samles til et nyt årsmøde i Lejre 2016 under overskriften Det Fælles Bedste. Og vi vil opfordre alle, der har lyst, til at være med til at skabe dette årsmøde.

Vi tror på forårets komme. Og vi tror på fødevarefællesskabet. Derfor vil en del af os i bestyrelsen træde tilbage efter denne generalforsamling og overlade pladserne til nye, friske kræfter. Vi vil stadig være der til at støtte, dele vores erfaringer, give råd, hvis vi bliver spurgt og minde jer om, at det skal sgu være sjovt. Men et ægte forår fortjener friske spirer. Friske kræfter, der kan suge næring og viden til sig og være med til at sætte deres præg på dette fantastiske fællesskab.

Vi tror, at vi går et fantastisk forår i møde. Og vi glæder os meget til at se det spire sammen med jer.

2408331571_a43757883d_z

Billede af træet med årstiderne er tegnet af Kristian Eskild Jensen og delt under en Creative Commons-licens på Borgerlyst.dk.

Billede af knopskud taget af Versageek og delt under en Creative Commons-licens på Flickr.com.

Projekt FoodNet er i gang!

I december sidste år fik 16 danske økologiske fødevarefællesskaber tilsagn om projektstøtte fra Fonden for Økologisk Landbrug til projektet FoodNet.

Som tidligere beskrevet har projektet til formål at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel.

Et sådant medlemssystem vil:

 1. mindske de administrative drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber betragteligt.
 2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
 3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber rundt om i landet.
 4. skabe en open source platform, der på sigt kan tilpasses til brug af en lang række andre lokale medlemsdrevne projekter, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker med meget mere.

Målet med projektet er ikke alene at udvikle et medlemssystem, men også at opbygge et levende og engageret fællesskab af udviklere og programmører, der vil videreføre udviklingen af systemet efter afslutningen af projekt FoodNet.
Du kan læse hele projektansøgningen her.

Siden december har fødevarefællesskaberne nedsat en styregruppe (se medlemmerne af styregruppen her), som har haft ansvaret for at ansætte en intern projektleder til at koordinere mellem fødevarefællesskaberne, samt at udvælge et softwareudviklingsfirma, der kan stå for selve udviklingsprocessen.

Styregruppen har valgt at ansætte Andreas Lloyd uden at slå stillingen op.

andreas-portraitAndreas Lloyd er selvstændig konsulent, og har flere års erfaring med brugerinddragelse og IT-projektledelse. Han har lavet feltarbejde blandt open source software-programmører og har en god forståelse for de kulturelle og tekniske udfordringer, der knytter sig til dette felt. Andreas har været med til at formulere ansøgningen til Fonden for Økologisk Landbrug og har i kraft af sit engagement i Københavns Fødevarefællesskab en god viden og forståelse for de IT-mæssige udfordringer, som fødevarefællesskaberne står med.

Derudover har styregruppen valgt at indgå kontrakt med udviklingsfirmaet Socialsquare, der kommer til at stå for selve udviklingen af medlemssystemet.

Socialsquare er et udviklings- og konsulenthus, der har specialiseret sig i åbne, agile udviklingsmetoder samt brugerinddragelse, open source, community skabelse og digital kompetence- og organisationsudvikling.

Pt. er projektet i gang med at etablere sig selv som open source projekt. Dette sker ved en opstartsworkshop for alle interesserede udviklere lørdag d. 11. april kl. 14. Du kan tilmelde dig her.

Hvis du har lyst til at involvere dig i projektet, eller hvis du har spørgsmål så kontakt Andreas på foodnet@kbhff.dk

Projektets aktiviteter vil blive koordineret på projektets wiki-side, og Andreas vil løbende skrive opdateringer om projektets forløb og resultater på her på døff.dk, samt på kbhff.dk og i fødevarefællesskabernes Facebook-gruppe.
Vi glæder os til at tage hul på projektet!

bedste hilsener,
Styregruppen i projekt FoodNet

Projekt ØkoStartpakke er klar til start!

I december sidste år fik otte danske økologiske fødevarefællesskaber tilsagn om projektstøtte fra Fonden for Økologisk Landbrug til Projekt ØkoStartpakke.

Som tidligere beskrevet er projektets hovedformål at udvikle en startpakke, der vil samle viden og erfaringer, der kan understøtte opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark, samt styrke netværket, samarbejdet og vidensgrundlaget for de allerede eksisterende fødevarefællesskaber – og dermed øge afsætningen af lokale, økologiske fødevarer.

Projektet vil bestå af tre aktiviteter og fokusområder:

 1. Kortlægning og indsamling af data ved at danne overblik over eksisterende viden og erfaringer på feltet.
 2. Analyse og udvikling af viden og indbyrdes relationer. Formålet er at skabe netværk på tværs af fødevarefællesskaberne og udvikle viden og relationer gennem aktiviteter som seminarer og kursusforløb. Herunder samarbejde med det sideløbende projekt FoodNet.
 3. Etablering og formidling af startpakken ved bl.a. at afholde kursusdage, formidling af ØkoStartpakken og opbygning af hjemmeside.

Du kan læse hele projektansøgningen her.

De deltagende fødevarefællesskaber har nedsat en styregruppe (se medlemmerne af styregruppen), som har haft ansvaret for at ansætte en projektleder til at lede og udføre projekt, og vi er nu klar til at sætte projektet i gang.

Styregruppens første opgave har været at ansætte den projektleder, der skal lede projektet sikkert i mål. Styregruppen opslog stillingen som en projektleder. Vi modtog 19 ansøgninger og efter at have haft fem ansøgere til samtale, valgte vi at ansætte Tine Christensen som projektleder.

tineTine Christensen er selvstændig konsulent og underviser, og har erfaring med arbejdet med frivillige hos Frivilligcenter Aarhus og konsulentvirksomheden Ingerfair. Som medstifter af Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab har Tine et unikt indblik i og kendskab til opstarten og udviklingen af økologiske fødevarefællesskaber. Hun har desuden masser af erfaring med undersøgelsesdesign og dataindsamling, analyser og skriftlig formidling, samt et solidt og fagligt fundament fra antropologi og religionssociologi.

Styregruppen har  underskrevet en aftalekontrakt med Tine og afholdt opstartsmøde for projektet i sidste uge. Tine går i gang med arbejdet efter påske, og vil som noget af det første danne sig et overblik over projektets udformning og tidsplan.

Tine vil gerne opfordre alle interesserede medlemmer af fødevarefællesskaberne i Danmark til at bidrage til projektet, da projektet forudsætter, at medlemmerne i fødevarefællesskaberne engagerer sig i projektet og bidrager med deres viden, erfaringer og indsigter. 

Hvis du har lyst til at involvere dig i projektet, eller hvis du har spørgsmål så kontakt Tine på startpakke@kbhff.dk.

Projektets aktiviteter vil blive koordineret på projektets wiki-side, og Tine vil løbende skrive opdateringer om projektets forløb og resultater på hjemmesiderne døff.dk, aoff.dk og her på kbhff.dk og i fødevarefællesskabernes Facebook-gruppe.

Vi glæder os til at tage hul på projekt ØkoStartpakke, og vi håber, at I vil tage godt imod projektet og Tine.

kh
styregruppen i Projekt ØkoStartpakke

Do you want to help develop the new membership platform for food coops?

Together with 15 other Danish food coops Københavns Fødevarefællesskab is now launching Project FoodNet – a new open source project to build a technological platform for food coops and other member-run coops. And we want you to join us! 🙂

We have received a grant from the Danish Foundation of Organic Agriculture, and we are collaborating with Socialsquare, a company with a long and proven track record working with open source software development. Socialsquare will lead the development through an agile process with a series of SCRUM sprints through the spring and summer of 2015.

Our goal is to create a fun, interesting and effective open source project for all involved. Development will be based on the experiences gathered from Copenhagen Food Coop’s (KBHFF) existing membership platform, which has been in use since 2012. And there is already a group of interested developers from KBHFF involved. But we want to get more good people involved.

And we hope that a lot of you will be interested in participating in the project as volunteer developers. To us, “developers” is a very wide term. It doesn’t necessarily mean programming the product. It might just as well be contributing by conceptualising and writing the user stories that shape the product, or by helping to write the documentation.

We start up the project with a workshop for all interested developers on Saturday the 11th of April at 14.00. And we hope you’ll join in!

Read the full invitation and sign up for the workshop here!

Vil du være med til at udvikle fødevarefællesskabernes nye medlemsplatform?

Sammen med 15 andre fødevarefællesskaber fra hele Danmark opstarter Københavns fødevarefællesskab nu Projekt FoodNet – et nyt open source software-projekt, der har til formål at bygge en teknologisk platform for fødevarefællesskaber og andre medlemsdrevne organisationer. Og vi vil gerne have dig med!

Vi har fået midler fra Fonden for Økologisk Landbrug, og har indgået et samarbejde med udviklingshuset Socialsquare, der har stor erfaring med open source-udvikling og samarbejde. Socialsquare vil lede udviklingen igennem en agil proces med en række SCRUM-sprints henover forår og sommer 2015. Læs mere om baggrunden for projektet her.

Vores mål er at skabe rammerne for et sjovt, lærerigt og effektivt open source projekt. Udviklingen vil tage afsæt i erfaringerne fra det eksisterende medlemssystem, som Københavns Fødevarefællesskab har brugt siden 2012. Og der er allerede en gruppe frivillige udviklere fra KBHFF, der indgår i projektet. Men vi vil meget gerne have flere med.

Vi håber, at der vil være mange af jer, der kunne være interesserede i at deltage i projektet som frivillige udviklere. For os er “udviklere” et meget bredt begreb – det betyder ikke nødvendigvis at man koder på produktet – det kan lige så vel være at man bidrager med konceptualisering og udformning af de user-stories der former produktet.

Projektet starter op med en workshop for alle interesserede udviklere lørdag d. 11. april kl. 14 – og vi håber, at du har lyst til at være med!

Læs hele invitationen og tilmeld dig her!

Medlemskontingent fra 1/1 2015

Ved KBHFFs ordinære generalforsamling d. 26. april i år blev det som bekendt vedtaget at indføre et årligt medlemskontingent på 50 kr:

Kontingentet blev indført for at sikre fødevarefællesskabets økonomi i forhold til stigende driftsudgifter, herunder husleje til fælleslageret, transport af varer til de enkelte lokalafdelinger samt administration. Desuden vil kontingentet give os et mere retvisende billede af, hvor mange aktive medlemmer, der er i fødevarefællesskabet.

Medlemskontingentet kommer til at fungere som følger:

1. Hvornår?
Kontingentet bliver opkrævet d. 1/1/2015 og gælder for hele året.

2. Hvordan?
Kontingentet vil blive opkrævet gennem medlemssystemet. Første gang du logger ind i medlemssystemet i det nye år, vil din medlemsprofil være låst, og du vil blive mødt af en besked om, at du endnu ikke har betalt kontingent. I denne besked vil der være et betalingslink.

For at låse din medlemsprofil op skal du blot følge dette betalingslink og betale med dit dankort. Så snart du har betalt kontingentet, kan du igen bestille.

Til de medlemmer, der foretrækker at betale kontant, arbejder Torsten, der har udviklet vores medlemssystem, på højtryk for, at lave en løsning, så det også kan lade sig gøre at betale kontingentet kontant i din lokale afdeling.

3. Seneste betalingsdato?
Eftersom du først kan bestille grøntsager og frugt, når du har betalt dit kontingent, er der ikke nogen egentlig deadline for hvornår det senest skal være betalt.

4. Nye Medlemmer, der bliver meldt ind i 2015?
Alle nye medlemmer, der melder sig ind i KBHFF i løbet af 2015, skal stadig betale det vante indmeldelsesgebyr på 100 kr. 50 af disse 100 kroner gælder som kontingent i indmeldelsesåret, så alle nye medlemmer også er stemmeberettigede til medlemsmøder og generalforsamlinger.

På denne måde kan vi holde kontingentopkrævningen så simpel og ubureaukratisk som muligt ved kun at opkræve kontingentet én gang årligt for alle medlemmer.

Vi håber at ovenstående kan bringe lidt afklaring om den kommende opkrævning, men hvis der skulle være øvrige spørgsmål er i selvfølgelig meget velkomne til at skrive en kommentar herunder 🙂

Kærlig hilsen,
bestyrelsen

FØL-fonden støtter fødevarefællesskaberne!

Tilbage i oktober indsendte vi to projektansøgninger til Fonden for Økologisk Landbrug på vegne af en lang række fødevarefællesskaber. Vi har nu fået svar på vores ansøgninger, og fonden melder, at de har givet tilsagn om, at de vil støtte begge projekter med hele det ansøgte beløb!

Det drejer sig om:

 • “ØkoStartpakke – en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber” – et samarbejdsprojekt mellem KBHFF og 7 andre fødevarefællesskaber over hele landet om at lave en opstartspakke for nye fødevarefællesskaber. Fonden støtter projektet med 228.000 kr. Læs mere om projektet i projektansøgningen.
 • “FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber” – et samarbejdsprojekt mellem KBHFF og 15 andre fødevarefællesskaber over hele landet om at udvikle et open source medlemssystem, som alle fødevarefællesskaber – nye som gamle – kan bruge til at håndtere indmeldelser, bestillinger, betalinger, tjanser, vagtplaner og meget mere. Fonden støtter projektet med 297.000 kr. Læs mere om projektet i projektansøgningen.

Disse tilsagn betyder, at vi skal til at finde arbejdstøjet frem og få det bedste ud af disse penge og den tillid, som fonden viser os.

Eftersom begge projekter er udformet som samarbejdsprojekter mellem mange af de danske fødevarefællesskaber, er første skridt at etablere to styregrupper, der har ansvaret for udformningen og udførelsen af de to projekter, herunder også kontakt til eksterne konsulenter, samtaler og ansættelse af projektmedarbejdere mm.

Vi har sendt en formel mail ud til alle de fødevarefællesskaber, der har meldt sig som medafsendere og samarbejdspartnere på de to projekter, med oplæg til samarbejde og invitation til indstille repræsentanter til de to projetkers styregrupper. Og vi har sat de to projekter på dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde d. 13. januar, hvor vi vil snakke nærmere om, hvem der skal deltage i projekterne på KBHFFs vegne.

Vi satser på at kunne holde de første styregruppemøder og starte projekterne op i slut-januar/start-februar 2015.

Vi glæder os vildt meget til at komme i gang med projekterne, og håber, at det kan blive en god anledning til at styrke samarbejdet mellem de stadigt flere fødevarefællesskaber i Danmark.

Et opråb for en 100% økologisk landbrugsuddannelse i Danmark

En gruppe elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole har skrevet et manifest i håb om at forbedre deres uddannelse. Sagen er, at selvom landbrugsskolen kaldes økologisk, så er den meget langt fra 100% økologisk og bæredygtig. Som det er i dag er uddannelsen bygget på en bekendtgørelse målrettet konventionelle landbrugsuddannelser, hvilket betyder, at der hverken kan eller må være det fokus på bæredygtigt landbrug, som både Kalø Økologisk Landbrugsskole og skolens elever ønsker det. F.eks. skal eleverne tage et sprøjte-bevis, selvom man i økologisk landbrug jo netop ikke må sprøjte!

Derfor har eleverne lavet et opråb for at vise, at der både er en masse landbrugselever, men også en stor befolkningsgruppe og talrige interessegrupper, der kan se det vigtige i at få en ordentlig økologisk uddannelse med fokus på godt landmandsskab, kvalitet og bæredygtighed.

Vi har vendt det i bestyrelsen, og besluttet at støtte op om deres manifest på Københavns Fødevarefællesskabs vegne. For os at se er at dette manifest er i fuld overensstemmelse med fødevarefællesskabets grundprincipper.

Hvis du vil gøre mere, opfordrer vi til, at også du skriver under på elevernes underskriftsindsamling, så vi i fællesskab kan vise, hvor stærk opbakning der er for at få en 100% økologisk landbrugssuddannelse i Danmark.