Fælleslageret rykker til Københavns Produktionshøjskole

Kære fødevarefæller,
For en måneds tid siden fik vi nyt fælleslager her i Fødevarefællesskabet.
Vi har været meget glade for vores tid hos KPH Projects, men gennem vores gode samarbejde med Københavns Produktionshøjskole fik vi mulighed for at have lager der. Det var der to gode grunde til at gøre. For det første er det simpelthen en meget billigere aftale for os og for det andet er der samtidigt blevet oprettet en ny afdeling af Fødevarefællesskabet på Produktionshøjskolen. Denne afdeling blev lanceret d 14. november og er kun tilgængelig for folk med tilknytning til Københavns Professionshøjskole. Andre interesserede i samme område kan som altid benytte vores lokalafdelinger på Nørrebro og i NV.
Alle lokalafdelinger burde være informeret om nye leveringstidspunkter, men hvis I oplever noget I ikke kan forstå, så giv endelig lyd her, til bestyrelsen (bestyrelse@kbhff.dk) eller til vores frivilligkoordinator Jonathan.

Med ønsker om et godt nytår,
Bestyrelsen

Har du lyst til at prøve kræfter med KBHFFs spændende bestyrelsesarbejde?

Har du lyst til at forny KBHFF på strategisk plan og få erfaring med bestyrelsesarbejde? Så skal du melde dig som suppleant til bestyrelsen!

Vi leder, på grund af barsel og frafald i bestyrelsen, efter nye entusiastiske kræfter der gerne vil træde ind i bestyrelsen som suppleanter. Gerne hurtigst muligt.

Du kan læse mere om arbejdet her.

Lige nu arbejder vi med mange spændende sager som hænger sammen med den nye forretningsplan som blev præsenteret ved sidste generalforsamling.

Det er en rigtig god lejlighed til at se om bestyrelsesarbejdet er noget for dig, da det drejer sig om en kortere periode, nemlig indtil den næste generalforsamling, der skal afholdes til april/maj. Der kan du selvfølgelig stille op til bestyrelsen, hvis du bliver lige så glad for det som vi tror og håber!

Vi holder møde en gang om måneden, som vi kombinerer med en hyggelig fællesspisning.

Vi vil gerne holde et infomøde for interesserede mandag den 22. januar kl 17, et centralt sted i København. Du er også meget velkommen til at skrive til bestyrelse@kbhff.dk med spørgsmål og/eller tilmelding til infomødet. Meld dig gerne til senest torsdag d. 18 januar.

Ansættelser i KBHFF

I 2015 gjorde vi noget i KBHFF, som vi aldrig havde prøvet før. Vi ansatte to konsulenter, som skulle arbejde for os på freelancebasis.

På en ekstraordinær generalforsamling i 2014 blev det vedtaget, at bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling i 2015 skulle have undersøgt arbejdsgangene i de forskellige arbejdsgrupper og på baggrund af det udforme stillingsoplæg. På generalforsamlingen i 2015 fik bestyrelsen så mandat til at ansætte en bogholder og en frivillighedskoordinator.

Jonas Dreves Glass blev ansat som frivillighedskoordinator og Jonas Boye Christensen blev ansat som bogholder. De to Jonas’ers kontrakter udløber snart, nemlig når vi d. 16. april har generalforsamling igen. Og til generalforsamlingen skal vi evaluere på forløbet og udbyttet af de to ansættelser og snakke om, hvordan vi skal gøre fremover.

Det har været en spændende proces og hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan det hele er foregået, så kan det læses her. Har du spørgsmål til dele af processen, så kan disse altid stilles til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk og ellers snakker vi om det på generalforsamlingen.

Økonomi-overblik for KBHFF 2014

Op til den ekstraordinære generalforsamling i morgen har flere medlemmer efterspurgt et overblik over KBHFFs økonomi, så de bedst muligt kan forberede sig på at tage stilling til, hvad medlemskontingentet for 2015 bør være.

Det skulle vi fra bestyrelsens side selvfølgelig have tænkt på at sende ud allerede sammen med indkaldelsen, men vi må blankt indrømme, at vi slet ikke havde overvejet denne mulighed, fordi vi aldrig tidligere i KBHFFs historie har haft opdaterede og færdige kvartalsregnskaber. Vi har altid kun haft et forsinket økonomisk overblik i forbindelse med årsregnskaberne.

Men som noget helt nyt i KBHFFs historie er Økonomigruppen, især i kraft af en stor indsats fra kasserer Jonas Boye, faktisk i stand til at levere en helt opdateret status for, hvordan fødevarefællesskabets økonomi ser ud lige nu. Det foreløbige regnskab for 2014 kan downloades her.

Regnskabet er ganske overordnet, men følger det gængse format for de årsregnskaber, som vi får fra revisoren og gør det derfor muligt at sammenligne med tidligere årsregnskaber (se f.eks. årsregnskaber for 2012 og 2013 her).

Af det foreløbige regnskab fremgår det, at vi hidtil i 2014 har fået op mod 1200 nye medlemmer i KBHFF alene i år! Denne medlemstilgang er ikke alene imponerende, men det er også værd at bemærke, at det er indtægterne fra disse mange indmeldelsesgebyrer, der gør, at vi pt. har et lille overskud snarere end et forholdsvist markant underskud.

I bestyrelsen håber vi, at vi fra 2015 vil kunne lægge månedlige økonomioverblik ud her på hjemmesiden, så alle kan følge med i fællesskabets økonomiske situation.

Udviklingsseminar og ekstraordinær generalforsamling d. 29/11

HVOR ER KBHFF PÅ VEJ HEN?

Lørdag d. 29/11 sætter vi fokus på KBHFFs fremtid med et stort udviklingsseminar og ekstraordinær generalforsamling. Kom og vær med til at udvikle dit fødevarefællesskab!

Kære fødevarefæller,

Vi inviterer jer alle til udviklingsseminar og ekstraordinær generalforsamling for hele Københavns Fødevarefællesskab

lørdag den 29. november 2014 kl. 11-16
KPH 4.sal. Enghavevej 80-82, 4. sal, 2450 København
Indgang i gården nr. 80 C, 4 sal

Anledningen er afslutningen af ØkoHub-projektets undersøgelse, der giver os et stærkt vidensgrundlag til at gøre status over fødevarefællesskabets første fem år og tage en overordnet snak om, hvordan vi ønsker, at fødevarefællesskabet skal udvikle sig i de kommende år.

OBS! Meld dig til mødet her, så vi ved, hvor mange vi skal lave frokost til!

 

Programmet for dagen ser ud som følger:

11.00 – 14.30 Udviklingsseminar (inkl. frokostpause)

Siden maj har ØkoHub-projektet arbejdet med undersøge og afklare, hvordan KBHFF bedst kan øge afsætningen af økologiske fødevarer og derigennem blive mere bæredygtige i sin logistik, distribution, økonomi og sine samarbejdsrelationer, så vi bedst muligt kan leve op til vores formål om at gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.

Undervejs har Emil Blauert og Marie Hertz fra ØkoHub-projektet bl.a. interviewet 9 af de økologiske producenter, der leverer vores grøntsager, lavet en spørgeskemaundersøgelse med svar fra over 470 medlemmer og afholdt fremtidsværksted for avlere og medlemmer af de fælles arbejdsgrupper.

Som afslutning på projektet vil de gerne dele deres resultater og anbefalinger med os alle sammen på et udviklingsseminar.

Udviklingsseminaret har til formål at:

  • give os alle sammen mulighed for at høre ØkoHub-projektets anbefalinger
  • snakke om, hvordan vi ønsker, at KBHFF skal udvikle sig i de kommende år og om, hvordan vores grundprincipper kan omsættes til konkrete målsætninger
  • udvikle konkrete tiltag på baggrund af ØkoHub-projektets anbefalinger

14.30 – 16.00 Ekstraordinær Generalforsamling

I bestyrelsen har vi besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart i forlængelse af udviklingsseminaret. Dette skyldes primært, at flere af ØkoHub-projektets konkrete anbefalinger forudsætter principielle beslutninger omkring KBHFFs struktur, som bestyrelsen ikke kan tage alene.

Derfor ønsker vi i bestyrelsen at bruge denne anledning til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, der hurtigt kan forholde sig til disse principielle beslutninger og evt. give bestyrelsen mandat til at arbejde videre med at føre disse anbefalinger ud i livet.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Velkomst ved bestyrelsen og intro til KBHFFs konsensus-beslutningsproces

2. Kort status for KBHFF 2014
For at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag vil økonomigruppen og distributionsgruppen give en kort status på KBHFFs økonomi og driftsopgaver.

3. Principbeslutning ang. ansættelser i KBHFF
En af anbefalingerne fra ØkoHub-projektet er, at KBHFF etablerer et sekretariat med 1-3 deltidsansatte, der har ansvaret for dels drift og dels eksekvering af udvalgte projekter.

Bestyrelsen ønsker derfor et mandat fra medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling til at arbejde videre med muligheden for ansættelser i KBHFF, og til at afklare rammerne for, hvordan sådanne ansættelser skal udformes og finansieres.

4. Principbeslutning ifht. midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd
En af anbefalingerne fra ØkoHub-projektet er, at KBHFF ansøger om driftsstøtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd – bl.a. med henblik på at financiere ansættelser. Dette vil dog kræve en række vedtægtsændringer, et årligt kontingent på minimum 75 kroner og tæt samarbejde med fødevarefællesskaber i andre regioner. Læs mere om kravene her.

Bestyrelsen ønsker derfor et mandat fra medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling til at arbejde videre med denne mulighed.

5. Fastsættelse af kontingent
På baggrund af beslutningerne omkring ansættelse og forundersøgelsen om DUF-midler skal vi fastsætte medlemskontingent for 2015. På den ordinære generalforsamling i april 2014 vedtog vi at indføre et medlemskontingent og fastsatte det dengang til 50 kroner om året. Men hvis vi ønsker at få adgang til DUF-midler og have råd til evt. ansættelser, vil det være nødvendigt at hæve kontingentet til mindst 75 kroner pr år.
Derfor indstiller bestyrelsen, at fastsættelse af kontingent tages op på ny.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Da flere medlemmer og suppleanter ønsker at træde ud af bestyrelsen (p.g.a. manglende tid og overskud til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet), skal vi vælge nye medlemmer og suppleanter. Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, så skriv til os på info@kbhff.dk for at høre nærmere og evt. melde dig som kandidat. Du kan selvfølgelig også melde dig som kandidat på selve dagen.

Selvom det selvfølgelig er muligt kun at deltage i selve generalforsamlingen vil vi stærkt opfordre jer alle til også at deltage i udviklingsseminaret. For det er på udviklingsseminaret, at ØkoHub-projektet vil præsentere deres resultater og anbefalinger, og hvor vi vil have tid til at have en dybere samtale om, hvordan vi ønsker, at fødevarefællesskabet skal udvikle sig i de kommende år.

Vi håber, at rigtigt mange af jer vil deltage på dagen og være med til at forme vores allesammens fødevarefællesskab.

Kærlig hilsen,
bestyrelsen i Københavns Fødevarefællesskab

Nyt fra arbejdsgrupperne

Den sidste mandag i hver anden måned samles alle KBHFFs arbejdsgrupper til et fælles koordineringsmøde, hvor de giver en status på deres arbejde og fortæller om de projekter og udfordringer, som de står med.

I disse måneder sker der rigtigt mange ting i KBHFF, så koordineringsmøderne er gode anledninger til at få samlet op på det og få dannet sig et overblik over, hvad der rører sig rundt om i vores fællesskab. I mandags var der atter koordineringsmøde. Her er en kort opsummering af de vigtigste punkter :

  • Emil og Marie fra ØkoHUB-projektet meldte, at de forventer at afslutte projektet midt i november, og præsentere resultaterne til et udviklingsseminar for hele fødevarefællesskabet lørdag d. 29/11. Mere info om dette arrangement følger snarest.
  • Evalueringskorpset fortalte kort om deres seneste medlemsundersøgelse, som blev afviklet som en del af ØkoHub-projektet. Undersøgelsen og data-materialet vil blive stillet til rådighed på Evalueringskorpsets wikiside.
  • Indkøbsgruppen holder det årlige avlermøde i aften, den 30/11. Det er på dette møde, at næste års sæsonplan fastlægges i samarbejde med vores producenter.
  • Jonas Boye fra økonomigruppen præsenterede det foreløbige regnskab for 2014 til og med tredje kvartal. Vi har fået ca. 960 nye medlemmer hidtil i 2014! Men trods alle disse nye medlemmer har vi alligevel et underskud på ca. 35.000 kroner.
  • Derfor er det godt, at vi på generalforsamlingen i april vedtog at indføre et årligt kontingent for alle medlemmer. Dette kontingent træder i kraft fra 1/1 2015. Bestyrelsen sender snart mere information ud til alle medlemmer om, hvordan det vil komme til at foregå.
  • I samarbejde med en række andre danske fødevarefællesskaber har KBHFF indsendt to ansøgninger til Fonden for Økologisk Landbrug. Den ene ansøgning er til et open source medlemssystem for alle fødevarefællesskaberne. Den anden er til en opstartspakke for nye fødevarefællesskaber. Du kan læse ansøgningerne her.
  • Alle lokalafdelinger har nu fået en glad smiley hos fødevarekontrollen, og får derfor først kontrolbesøg igen om et år. Fælleslageret har fået et par indskærpelser, som vi arbejder på at udbedre, primært ved at overtage hele lejemålet, så vi har plads til at pakke indendøre, og ved at få installeret en ekstra dør og mellemgang ud til toilettet. Desuden arbejder distributionsgruppen på at organisere fælleslagervagterne i 8 teams, så der er mere stabil drift på lageret om onsdagen.

Du kan læse hele referatet her, og referater fra tidligere koordineringsmøder her. Næste koordineringsmøde er mandag d. 26. januar 2015. Alle medlemmer af KBHFF er velkomne!

 

Nyt fra bestyrelsen – Konstitueringsmøde

I søndags mødtes den nyvalgte bestyrelse i KBHFF for første gang. Hovedformålet var at konstituere bestyrelsen, som det er foreskrevet i de nye vedtægter, men også at mødes og snakke om forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Efter middag og en indledende introduktion fra de enkelte medlemmer vedrørende interesser og engagementer i KBHFF, kom vi i fællesskab frem til en fordeling af posterne.

Jonas Dreves Glass bliver ny formand for KBHFF. Jonas Boye Christensen fortsætter som kasserer, sammen med Janus Boesen Agerbo.

Esther Juel Jepsen og Andreas Lloyd fungerer som menige medlemmer af bestyrelsen.

Ulf Wolff og David Hendriksen bliver suppleanter.

En anden vigtig beslutning var spørgsmålet om, hvorvidt KBHFF skal søge bistand til at få afklaret vores juridiske forhold med henblik på bl.a. moms og skatte undtagelse. Der var enighed om, at kontakten til advokatkontoret Foldschack og Forchhammer skal genoptages.

Afslutnings blev der planlagt møder og ansvarsområder for det næste år.

Referat og dagsordner kan, som altid, findes på wikien.

Bedste hilsner

Bestyrelsen i KBHFF