Valg til bestyrelsen

Der skal vælges to nye medlemmer til KBHFF’s bestyrelse ved generalforsamlingen den 27. april. De øvrige tre medlemmer bliver siddende. Derudover skal der vælges op til fire suppleanter.

I bestyrelsen varetager vi foreningens økonomi, prioriterer hvordan foreningen anvender sine ressourcer og gør, hvad vi kan for at afdelinger, arbejdsgrupper og medlemmer i det hele taget har gode rammer for at bidrage til foreningen og gøre os til et godt fællesskab at være en del af. Endelig er vi arbejdsgiver for fælleskoordinatoren og bogholderen.

Vi mødes som udgangspunkt en gang om måneden. Vi er en bestyrelse med godt sammenhold, fuld af gejst, gåpåmod og dedikation, og vi glæder os til at byde nye medlemmer velkommen.

Som medlem kommer man i kontakt med en masse seje mennesker på tværs af byen og foreningen. Folk som alle gør et stort stykke arbejde for foreningen.

Bestyrelsen er også et godt sted at være, hvis du gerne vil bidrage til, hvilke retninger foreningen skal udvikle sig i:

Hvordan skal fremtidens medlemstilbud se ud – skal vi for eksempel have andre posetyper, mere, løssalg, eller noget helt andet? Hvordan sikrer vi en sund økonomi, der giver plads til, at foreningen kan blomstre? Skal vi prioritere det folkeoplysende arbejde højere, fx med foredrag og udflugter? Hvilke bæredygtighedskriterier opstiller vi for os selv og avlerne? Det er nogle af de spørgsmål foreningen står overfor.

Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, enten som fuldgyldigt medlem eller suppleant, kan du gøre dette til generalforsamlingen d. 27 april – og evt. melde dit kandidatur ved at skrive til bestyrelse@kbhff.dk. Her kan du ligeledes henvende dig, hvis du er interesseret i at høre mere.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, men gerne vil stille op, kan du melde dit kandidatur ved at skrive til bestyrelse@kbhff.dk senest den 26. april.

Generalforsamling 27. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 27. april 2019

Tid: 12.30 – 18.00: Generalforsamling.

Tid: 18.00 – 20.30: Fælles aftensmad (25 kr.) og samvær.

Sted: Oehlenschlægersgades skole, Oehlenschlægersgade 55, 1663 København V

Tilmelding til generalforsamlingen og middag (gerne senest 19. april) her

Vi KBHFF’ere står overfor at skulle træffe nogle afgørende beslutninger om fremtiden. Vi opfordrer derfor alle til at deltage denne vigtige dag.

Som det er nu, giver driften af KBHFF underskud, og vi skal finde en måde at forbedre økonomien på for at kunne fortsætte foreningen.

De primære årsager til underskuddet er et fald i salg af frugt og grønt.

Gennem det seneste år har bestyrelsen arbejdet hårdt for at danne sig et grundigt overblik over vores økonomi. Baseret på dette vil bestyrelsen fremlægge forslag til forskellige tiltag til at balancere budgettet.

I grove træk ser vi følgende muligheder: (1) At hæve priserne ved enten at reducere mængderne i poserne eller øge poseprisen. (2) At reducere mængden af lønnet arbejde. Pt. har vi en frivillig koordinator og en bogholder. (3) At øge vores salg og dermed afkast. (4) At minimere spild fra løssalg, evt. stoppe med løssalg. (5) At hæve kontingentet. (6) At alle afdelinger finder gratis lokaler. På nuværende tidspunkt har 3 afdelinger gratis husleje. De andre varierer fra ca. 1.500 til 8.000 kr. årligt.

Alle må gerne lægge hovederne i blød og finde flere veje, hvor vi kan forbedre økonomien.

Vi i bestyrelsen tror på, at vi SAMMEN kan finde løsninger, der kan sikre KBHFF videre færd på denne jord.

Udover økonomien gennemgår vi øvrige faste og indkomne punkter til dagsordenen.

Undervejs vil der være kaffe og kage, og når mødet er slut, har madglade KBHFF`ere, lavet en lækker aftensmad. Prisen for et måltid vil være 25 kr. (medbringes), og Svanholm har været så venlige at donere grøntsagerne.

Regnskabet for 2018 samt forslag til budget for 2019 og andre forslag kan læses her:
Regnskab 2018 og budgetforslag for 2019
Tilhørende forklaring af regnskab og budgetforslag
Alle andre indkomne forslag

Husk at melde jer til generalforsamlingen og evt. skrive jer på en tjans her!

Vel mødt og grønne hilsner!

Connie, Morten, Nika, Alexander, Roland og Sarah fra Bestyrelsen

Program

 • Kl. 12.30 Ankomst
 • Kl. 13.00 Velkomst og formalia
  • Valg af referent, stemmetæller og dirigent
  • Gennemgang af forretningsorden og beslutningsproces
  • Procedure for godkendelse af referat.
 • Kl. 13.15 Status fra ansatte og arbejdsgrupper
 • Kl. 13.55 Bestyrelsens beretning
 • Kl. 14.05 Regnskab 2018 og diskussion af budget og kontingent 2019 (del 1)
 • Kl. 14.30 Pause med kage
 • Kl. 14.50 Diskussion af budget og kontingent 2019 (del 2)
 • Kl. 15.50 Indkomne forslag (del 1)
  • Vedtægtsændring: Slet punkt om ekstern revisor – Bestyrelsen
  • Forslag minimering af tab og omkostninger – Ina Clausen
  • Forslag om mulighed for privatlån til KBHFF – Bestyrelsen
 • Kl. 16.25 Pause med kage
 • Kl. 16.45 Indkomne forslag (del 2)
  • Forslag om ingen plastikposer – Lucie Roubin
  • Forslag om egen standard for Økologi i stedet for Ø-mærket – Alexander Lee
  • Forslag om ikke-økologisk husdyrgødning – Alexander Lee
 • Kl. 17.15 Indkomne punkter
  • Folkeoplysende forening – Charles Woolen
  • Ideer til et mere medlemsvenligt system – Ditte Kathrine Engelstoftegård
 • Kl. 17.35 Valg til bestyrelsen
 • Kl. 17.45 Valg af ekstern revisor
 • Kl. 17.50 Eventuelt
 • Kl. 18.00 Fyraften!
  • Farvel til paragraffer, goddag til middag og hygge!

KBHFF Generalforsamling 2018

Så skal der sættes kryds – for indflydelse og fællesskab. Krydset skal sættes i kalenderen lørdag d. 21. april kl. 13, hvor fødevarefællesskabet afholder ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er åben for alle fællesskabets medlemmer, og hører til de medlemsmøder hvor alle de større principielle beslutninger om retning, værdier og økonomi træffes. Bestyrelsens status over året der er gået, godkendelse af regnskab og budget samt valg af medlemmer til bestyrelsen er de faste punkter under generalforsamlingen. Har du yderligere forslag til diskussion skal de være bestyrelsen i hænde senest d. 7. april, og sendes til bestyrelse@kbhff.dk

Generalforsamlingen sluttes af med en stor middag. Stedet annonceres senere.

Du kan se den foreløbige dagsorden og tilmelde dig her:

KBHFF Generalforsamling 2018

 

Se beslutningerne fra generalforsamlingen

Fødevarefæller på tværs af lokalafdelinger og arbejdsgrupper havde i søndags d. 26. november 2017 indfundet sig på KPH-Projects til KBHFFs ekstraordinære generalforsamling. Baggrunden for generalforsamlingen var en række forslag til udviklingen af KBHFF, som en arbejdsgruppe har arbejdet hårdt på siden sidste generalforsamling tilbage i foråret.

Det blev blandt andet besluttet at afsætte 300.000 kr. til udvikling af et nyt IT-system, at åbne op for støttemedlemskaber, hvor man kan købe poser til en højere pris uden at skulle arbejde frivilligt, samt at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge nærmere på muligheden for flere ansættelser i KBHFF.

Læs referatet her

Læs meget mere om de enkelte forslag, og de diskussioner som medfulgte, i referatet fra generalforsamlingen her.

Indsigelser eller kommentarer til referatet kan sendes til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk senest mandag d. 18. december 2017. Bestyrelsen tager derefter endeligt stilling til referatet og godkender med de eventuelle kommentarer, der er kommet.

Læs mere på wikien her om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, og her om arbejdsgruppen for den nye forretningsplan.

Tusind tak til alle fremmødte. Og ikke mindst tak til forretningsplangruppen for deres store stykke arbejde!

// KBHFFs bestyrelse

Ny vej for KBHFF? Ekstraordinær generalforsamling 26/11 – opdatering

Se dagsorden og forslag til forretningsplan her på siden.

En gruppe medlemmer har arbejdet intensivt på at udvikle en ny forretningsplan for KBHFF. Find den her på siden. Planen indeholder nye tanker og initiativer, som skal vende skuden og sikre, at KBHFF også i fremtiden er et aktivt fællesskab med sikker drift og attraktive tilbud.

Alle medlemmer er derfor inviteret til ekstraordinær generalforsamling. Her skal vi sammen diskutere KBHFFs fremtid og tage stilling til forslagene optegnet i forretningsplanen.

Forretningsplanen og dagsorden findes på wikisiden for dagsorden og kan ses på nedenstående link:

KBHFF 2.0 – Forslag til ny forretningsplan

Denne danner grundlag for dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som findes i nedenstående link:

Dagsorden for ekstraordinær general forsamling den 26. november 2017

Tid og sted
Søndag d. 26. november kl. 11.00 – 17.00
KPH-Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal (indgang i gården)

Generalforsamlingen foregår under “alle bringer en ret” vilkår, dvs. vi håber at have et sjov frokostbord bestående af de forskellige retter, som deltagerne medbringer. Der vil også være brug for lidt hjælp med oprydning efter forsamlingen.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her:
http://kbhff.wikispaces.com/Ekstraordin%C3%A6r+generalforsamling+26.+november+2017

 

Vi ses d. 26. november!
Kristina, Julie, Sarah, Magnus, Alexander, Roland og Martin

Meld dig til Generalforsamlingen i dag!

Meld dig til Generalforsamlingen ved at tage en tjans i tilmeldingskemaet her på siden:

http://kbhff.wikispaces.com/Ordinær+generalforsamling+22.+april+2017

Vi slutter af med stor lækker middag og du melder dig til ved at betale for middagen senest den 19. april.

Alle detaljer er på siden, husk at skrive om du er vegetar, veganer eller har allergier i tilmeldingsskemaet.

Du kan læse alle beslutningsforslag og uddybende argumentation, samt beskrivelsen af bestyrelsensmedlems-arbejde på siden!

Frivillige til generalforsamling

generalforsamling-9-okt_5068970403_o

Vil du også sætte dit præg på årets generalforsamling og være med til at få det hele til at spille? Planlægningen er så småt i gang, men der mangler stadig hænder til forskellige tjanser op til og på selve dagen.
Hvadenten du brænder for events, er en kreativ sjæl, et ordensmenneske, eller måske en karismatisk facilitator. Så vil din hjælp og din tid være utrolig værdsat.

Vær med i planlægningsgruppen

Der mangler først og fremmest frivillige til planlægningsgruppen. Planlægningsgruppen står for at koordinere alt det praktiske ved årets generalforsamling, lige fra tilmeldinger til mad og drikke, underholdning, oppyntning, oprydning osv. Forberedelserne vil primært foregå om aftenen med 1-2 uger mellem hvert møde.

Eller tag en tjans

Derudover mangler følgende tjanser at blive besat:

 • Et underholdningsudvalg, som vil stå for at arrangere nogle spil, undersøge om vi kan skaffe live-musik og stå for baren
 • En borddæknings/oppyntningsmester
 • To referenter, der deles om at dokumentere aftenens diskussioner og beslutninger
 • To ordstyrere, der skal sørge for, at vi kommer igennem de forskellige punkter i henhold til dagsordenen, sikre at forskellige deltagere får ordet, at de samme synspunkter ikke bliver gentaget, og at konsensusbeslutningsprocessen bliver introduceret indledningsvist og derefter fulgt.

Hvis en af ovenstående poster har fanget din interesse, kan du kontakte Kristina fra planlægningsgruppen på speciale@kbhff.dk.

Årets generalforsamling afholdes lørdag d. 22. april kl. 13 på Oehlenschlægergade Skole på Vesterbro. Læs mere i opslaget her.

Skrevet af Louise (kommunikationsgruppen)

 

Generalforsamling 2017

Så er det snart tid til den årlige generalforsamling i KBHFF, som finder sted lørdag d. 22. april 2017 hvorefter der vil være mad og hygge om aftenen.

Generalforsamlingen kommer til at foregå på Oehlenschlægergade skole på Vesterbro.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Man kan sende dem til bestyrelse@kbhff.dk.

Hvis man har lyst til at deltage i planlægningen af generalforsamlingen er man meget velkommen til at skrive til samme mail.

Alle forslag og dagsorden + nærmere information om generalforsamlingen offentliggøres på kbhff.dk senest 7 dage før generalforsamlingen. Men sæt allerede kryds i kalenderen nu!”

Skrevet af Nina (bestyrelsen)