Påskelam fra Havervadgaard

Næste levering af lam fra Havervadgaard er torsdag den 22. marts – dvs lammene skal bestilles senest torsdag den 15. marts. Det er som sædvanligt kun muligt at bestille et halvt eller et helt lam (skal du bruge særlige udskæringer, må du koordinere med din nabo).

Prisen er 110 kr / kg hvis du køber et halvt lam (ca 10-12 kg) og 105 kr / kg hvis du køber et helt lam (20-24 kg). Oveni kommer transporten – regn med ca 150 kr for et halvt lam og 300 kr for et helt lam, men jo flere, der bestiller, jo billigere bliver det.

Lammene leveres udskåret i bov, kølle, ryg, skank, slag, ribben og hals, og er lige til at smække i gryden (og noget af det i fryseren).

Bestil lammet i webshoppen hos Det lille Grønttorv.

KBHFFs nye initiativ – Støtteposen

Så er tiden kommet til at introducere KBHFFs nyeste initiativ – Støtteposen.

Du vil fra i dag af have mulighed for at vælge Støttepose (grøntsager) når du bestiller din grøntsags- og/eller frugtpose inde på www.kbhff.dk. Første afhentningsdag vil være den 07.03.2018.

Støtteposen er Grøntsagsposen – men er til de medlemmer, som ikke tager vagter i Fødevarefællesskabet.

Posen er tiltænkt de medlemmer, som f.eks. ikke kan finde tid i hverdagen til frivillig vagter/arbejdsgrupper, men stadig gerne vil nyde de gode grøntsager som KBHFF har at byde på. Indholdet i en Støttepose og en Grøntsagspose vil altid være det præcis samme – og løssalgspriserne ændres ikke lige meget hvilken pose man køber.

Det er også muligt at skifte mellem Grøntsagsposen og Støtteposen hvis man nu ikke regelmæssigt tager vagter – du vælger blot den pose, som passer til din givne situation.

Posen kan købes til den nette sum á 125 kr. og vil være tilgængelig for alle medlemmer.

Det betyder også, at nye medlemmer frit kan melde sig ind i KBHFF uden at skulle tilknyttes et hold eller en arbejdsgruppe. Så hvis du kender nogen, som har været tilbageholdende for at melde sig ind grundet manglende tid, så skal du endelig hive fat i dem, og fortælle dem den gode nyhed!

Hvis du vil læse mere om dette tiltag, kan du se et tidligere opslag her.

Har du lyst til at prøve kræfter med KBHFFs spændende bestyrelsesarbejde?

Har du lyst til at forny KBHFF på strategisk plan og få erfaring med bestyrelsesarbejde? Så skal du melde dig som suppleant til bestyrelsen!

Vi leder, på grund af barsel og frafald i bestyrelsen, efter nye entusiastiske kræfter der gerne vil træde ind i bestyrelsen som suppleanter. Gerne hurtigst muligt.

Du kan læse mere om arbejdet her.

Lige nu arbejder vi med mange spændende sager som hænger sammen med den nye forretningsplan som blev præsenteret ved sidste generalforsamling.

Det er en rigtig god lejlighed til at se om bestyrelsesarbejdet er noget for dig, da det drejer sig om en kortere periode, nemlig indtil den næste generalforsamling, der skal afholdes til april/maj. Der kan du selvfølgelig stille op til bestyrelsen, hvis du bliver lige så glad for det som vi tror og håber!

Vi holder møde en gang om måneden, som vi kombinerer med en hyggelig fællesspisning.

Vi vil gerne holde et infomøde for interesserede mandag den 22. januar kl 17, et centralt sted i København. Du er også meget velkommen til at skrive til bestyrelse@kbhff.dk med spørgsmål og/eller tilmelding til infomødet. Meld dig gerne til senest torsdag d. 18 januar.

Kan du programmere eller vil du gerne lære hvordan? // Want to learn web programming?

KBHFF er igang med at udvikle en ny IT platform. Derfor opfordrer vi alle, som er interesseret i at programmere til at melde sig. Samtidig tilbyder vi muligheden for at deltage i et kursus i web udvikling.

English version below

KBHFF skal i gang med at udvikle et nyt IT system for at realisere nogle af de visioner, vi har som fællesskab. Dette var en af hovedbeslutningerne, vi traf ved generalforsamlingen.

Arbejdet går ud på at lave et integreret medlemssystem, webshop, indkøbs- og bogholdersystem, hvilket vil muliggøre flexible indkøbsmuligheder tilpasset folks behov. Læs mere om planen for systemet i forretningsplanen her.

Vi har startet en gruppe, som står for udviklingen af platform og opfordrer folk med interesse i webudvikling til at blive en del af gruppen. Du behøver ikke at have erfaring med programmering. Nybegyndere er også velkomne, bare du er opsat på at lære.

Sprogene, der arbejdes i er HTML, CSS, Java Script og PHP.

Systemet bliver udviklet i samarbejde med think.dk – en idealistisk forening med værdier tæt op af fødevarefællesskabet.

Kursus i holistisk web udvikling

For at sikre, at folk er klædt på til opgaven og i et bredere perspektiv at give folk muligheden for at opnå nye kvalifikationer, har think.dk udviklet et programmeringskursus i samarbejde med KBHFF, som passer til udviklingen af systemet

Formålet er altså at give folk muligheden for at lære de sprog vi koder i. Disse er alsidige og anvendelige i mange udviklingsscenarier.

Der vil være mulighed for at følge undervisningen på flere niveauer alt efter hvor meget tid man har til det. Der vil være:

 • ugentlige aftenklasser med foredrag åbne for alle for et symbolsk beløb.
 • Dertil intensive træningsklasser i løbet af dagen for et begrænset antal mennesker. Der forudsættes ingen kvalifikationer i forhold til programmering.

Kurset afholdes af Martin Kæstel, som osse er teknisk tovholder på IT-projektet. Læs en kursusbeskrivelse her. Første introducerende forelæsning starter søndag d. 21. januar.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at være med til udviklingen af systemet eller i at deltage i kurset, så kontakt os ved at skrive til Sarah Ettlinger på settlinger@alum.exeter.edu.

 

Can you do web programming – or do you want to learn how to? KBHFF is developing a new IT platform.

Can you do web programming – or do you want to learn how to? KBHFF is developing a new IT platform.

We therefore invite all people interested in programming to join us and also offer the possibility of attending a course in web development.

KBHFF is going to develop a new IT system to realize the visions we have as a community. This was one of the major decisions made at the general assembly in november 2017.

The idea is to build an integrated membership platform, webshop, purchasing- and accountancy system, which allows more flexible customized shopping possibilities. Read more about the system in the business plan here (link).

We have established a work group with the aim of making this platform and encourage people with interest in programming to join the group. You do not have to be an experienced programmer to join in. Novices are also welcome. As long as you are determined to learn.

The languages we work with are HTML, CSC, Java Script and PHP.

The system is being developed in cooperation with think.dk – an idealistic organization with  values similar to those that drive KBHFF.

Course in holistic web development

To ensure that people are qualified for the work and in a wider perspective give people the possibility of obtaining new skills, think.dk have developed a programming course in collaboration with KBHFF that fits to the development of the IT-system

The idea is to give people the possibility of learning to use the languages we develop in. These are versatile and applicable to many development scenarios.

The teaching can be followed at different levels. There will weekly evening classes with lectures which are open to all at a small symbolic charge. Furthermore, there will be an intensive training class during day time for a limited number of people and at a cost. No special qualifications regarding programming are required.

It will be undertaken by Martin Kæstel, who is also the technical coordinator of the IT-project. Read more about the course here (link). The first introductory lecture starts on sunday the 21st of January.

Get in contact

If you are interested in participating in the programming or join the course – please get in contact by writing to Sarah Ettlinger at settlinger@alum.exeter.edu.

KBHFF 2.0 – Hvad sker der nu // What happens next

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 26. november, med ca. 40 medlemmer til stede. Formålet med generalforsamlingen var at tage stilling til et forslag om en ny forretningsplan, som en arbejdsgruppe havde arbejdet på siden maj 2017. Referatet er nu blevet godkendt af bestyrelsen og kan læses på wikisiden her, sammen med de slides, der blev brugt til præsentationen.

Vi besluttede, at der skal ske noget i foreningen, og at der skal rystes op i KBHFF for at vi kan overleve, som den vigtige forening vi er. Derfor skal vi nu også løfte i flok, for at sikre KBHFF’s fremtid; vi risikerer ellers ikke at eksistere om to år. Vi skal tage del i de nye arbejdsgrupper, diskutere beslutningerne fra generalforsamlingen i vores afdelinger og samlet finde ud af hvad de næste skridt er, for det store arbejde ligger stadig foran os.

Vi vedtog flere beslutninger, bl.a.:

 • at åbne op for at medlemmer kan købe poser, selvom de ikke tager vagter. En grøntsagspose kommer til at koste 125 kroner for disse medlemmer. Yderligere information bliver sendt ud, når posen er blevet oprettet i systemet.
 • at nedsætte flere arbejdsgrupper med mandat til at udvikle forslag til næste generalforsamling i april 2018 (se nedenfor)
 • at bruge op til 300.000 kroner på en ny IT platform, hjemmeside og webshop (se yderligere nedenfor) og at nedsætte en arbejdsgruppe der skal se på mulighederne for at videreudvikle KBHFF’s nye IT system til en national platform

Vi har brug for flere medlemmer i disse arbejdsgrupper. Du kan læse yderligere om dem i dokumenterne til generalforsamlingen på wikisiden og/eller tage kontakt til Sarah på settlinger@alum.exeter.edu hvis du er interesseret i at høre mere:

 • Frvilligekoordineringsgruppen – hvordan minimerer vi administrative opgaver for medlemmer og hvad er behovet for nye ansættelser?
 • Avlerdialog – mulighed for at tage vagter på gårdene
 • IT-1 – medlemsplatformen
 • IT-2 – Nationalt producentnetværk
 • Engros samarbejdet.

Det blev vedtaget at op til 300.000 kroner skal bruges på et nyt IT system. For at holde omkostningerne nede og åbne op for brug af udviklere med eksisterende engagement i KBHFF, har arbejdsgruppen i samarbejde med think.dk udarbejdet et 5 måneder langt programmeringskursus for medlemmer i KBHFF. Medlemmer kan lære at programmere samt udvikle KBHFF’s platform på samme tid. Kurset starter d. 21. januar. Yderligere information findes her og interesse skal meldes til arbejdsgruppen hurtigst muligt.

///

In November 2017, an extra general assembly for KBHFF was held with around 40 members present. The purpose of the general assembly was to agree proposals for a new business plan for KBHFF, which a working group had been developing since May 2017. The minutes (in Danish) have now been approved by the Board and can be read on the wiki here, together with the slides which were shown by the working group as background information.

The overall outcome was that we decided that something needs to happen in the organisation, to shake things up a bit so we can survive and thrive as the important organisation we are. Indeed, considering the declining activity, if we don’t do anything, KBHFF may stop existing in 2 years. To ensure KBHFF’s future, we therefore (collectively) need to join forces in the new working groups, discuss the outcomes of the general assembly in our local departments and figure out what happens next, as the work has only just begun.

We made some important decisions, including:

 • Opening up sales of vegetables to members that do not take shifts. A vegetable bag will cost 125 kroner for such a member. More information will be sent out when the bag is available in the system.
 • Setting up a number of working groups with mandates to develop proposals for the next general assembly in April 2018 (see more below)
 • Spending up to 300,000 kroner on a new IT platform, website and webshop (see more below) and to set up a working group to explore how to turn this into a national platform that all food coops in Denmark can use.

New central working groups were set up at the general assembly. We need more members to join these working groups. You can read more about them in the documents on the wiki page about the general assembly and/or get in touch with Sarah on settlinger@alum.exeter.edu if you are interested in learning more or joining one of them:

 • Coordination of volunteers
 • Farmer dialog
 • IT-1 – development of a new IT-system
 • IT-2 – nationalonline network for producers
 • KBHFF Engros

It was agreed that up to 300,000 kroner should be spent on a new IT system. To keep costs down and open up development opportunities to people with existing engagement in KBHFF, the working group has developed a 5-month programming course in collaboration with think.dk for members of KBHFF. Members can learn to program and also develop KBHFF’s platform at the same time. The course starts on January 21st. Further information is available on the website here and expressions of interest must be made to the working group as soon as possible.

Marsklam fra Havervadgaard

Så er der endnu en gang mulighed for at bestille marsklam fra Havervadgaard ved Tønder. Lammene er økologiske, og har tilbragt hele sommeren på marsken, hvor de har mæsket sig i græs og urter – præcis som på billedet. Det giver kødet en fin smag (i Frankrig taler man om at det er presalée) og mange restauranter sværger til kød fra Havervadgaard.

Kødet skal bestilles via Det lille Grønttorv på Østerbro senest torsdag den 19. oktober og afhentes i butikken, Holsteinsgade 58, ugen efter, altså torsdag den 26. oktober. Det er kun muligt at bestille enten et halvt eller et helt lam (udskåret i kølle, bov, ryg, hals, skanke og slag), så hvis du vil have enkeltudskæringer, må du alliere dig med nogen, der er interesseret i de andre udskæringer.

Prisen for et halvt lam er 110 kr / kg. Bestiller du et halvt lam, skal du betale 500 kr. forud og resten ved afhentning. Prisen for et helt lam er 105 kr / kg. Bestiller du et helt lam, skal du betale 1000 kr forud og resten ved levering. Ud over prisen for lammet, skal du også regne med transport. Prisen for transport afhænger af antallet af bestillinger. Er der for få bestillinger, tillader vi os at aflyse bestillingen, fordi transporten så kommer til at koste alt for meget i forhold til lammet.

Et helt lam vejer mellem 20 og 24 kg (og et halvt lam vejer mellem 10 og 12 kg – et halvt lam kan i øvrigt være i fryserdelen af et køle-fryseskab). Bemærk, at den vægt, du betaler for er slagtevægten – der er ikke helt så meget i kassen, idet der er et vist svind når kødet modner.

Links til bestilling

Ny betalingsprocedure for MobilePay

Fra i morgen, onsdag d. 16. august, skal alle MobilePay-betalinger i KBHFF foregå ved at scanne QR-koder. Den nye betalingsprocedure skal gøre det nemmere og hurtigere at betale for løssalg, poser osv. når man står nede i afdelingen. Samtidig giver det bogholderen et langt bedre overblik over, hvad der bliver solgt i KBHFF.

Det er distributionsgruppen og bestyrelsen, som i de sidste par måneder har arbejdet intensivt på, at få den nye betalingsprocedure sat i værk. Det er selvfølgelig stadig muligt at betale med kontanter.

Fra telefonnummer til QR-koder

Det har siden maj i år været muligt at betale med MobilePay i hele KBHFF. Indtil nu har betalingen foregået ved, at man overførte beløbet til et bestemt telefonnummer. Fra og med i morgen skal man dog ikke længere betale ved at indtaste et telefonnummer, men ved at scanne en QR-kode.

Alle afdelinger modtager et skilt med otte forskellige QR-koder. Én for løssalg, én for indmeldelsesgebyr, én for stofpose osv. Når man betaler ved at scanne en QR-kode, skrives automatisk den korrekte besked i beskedfeltet. På den måde kan bogholderen nemmere holde regnskab og registrere præcis, hvad der bliver solgt ude i afdelingerne.

Her er et eksempel på skilt med de otte QR-koder

Sådan betaler man med QR-kode i MobilePay

Åben MobilePay-appen. Klik på “Betal”. Klik på knappen “Scan QR-kode”. Scan den relevante QR-kode fra butikkens MobilePay-skilt. Indtast det korrekte beløb og tryk næste. Swipe for at godkende. Vis kvitteringen.

På wikien ligger en udførlig How to-guide med billeder, som du kan se her.

På informationssiden her, kan du også læse om hvordan man gør, hvis man f.eks. skal betale for flere forskellige varer på én gang. F.eks. en grøntsagspose hos kassevagten og noget løssalg hos løssalgsvagten.

Distributionsgruppen og bestyrelsen har også lavet denne fine introduktionsvideo, som på under et minut viser, hvordan betalingen kan foregå:

Ny kasseprocedure

Udover at man skal betale med MobilePay på en ny måde, skal kassevagterne også registrere salget og gøre kassen op på en ny måde. Før MobilePay var det kun muligt at betale med ét betalingsmiddel i KBHFF’s butikker, nemlig kontanter. Da det nu er muligt at betale både kontant og med MobilePay, er der kommet ekstra knapper til kassevagterne i medlemssystemet, samt et nyt “kontantregnskab”, der erstatter kassemesterkladderne.

Læs meget mere om den nye kasseprocedure på wikien her.

Er der opklarende spørgsmål til den nye betalingsprocedure, kan man som altid kontakte fælleskoordinatoren onsdag mellem kl. 9 – 15 på telefon 71 79 79 17. Eller sende en mail til info@kbhff.dk.

Skrevet af Louise (kommunikationsgruppen)

 

 

 

 

 

Ny fælleskoordinator i KBHFF

Jonathan Aardestrup er fra onsdag d. 9. august blevet ansat som ny fælleskoordinator i KBHFF.

Ansættelsen kommer efter at Charles Bo Nielsen, der har fungeret som fælleskoordinator siden marts i år, har fået tilbudt et nyt job og derfor har opsagt sin stilling.

Jonathan har været medlem af fødevarefællesskabet siden begyndelsen i Korsgade, og han har siden været godt omkring KBHFF som frivillig. Han har bl.a. prøvet kræfter som smagsprøvevagt og i indkøbsgruppen. I de sidste 3-4 år har han dog især lagt sine frivillige timer på fælleslageret og som chauffør.

Siden november 2016 har Jonathan været ansat af KBHFF Engros, som også er på fælleslageret hver onsdag. Han har derfor allerede et godt kendskab til “onsdags-hverdags-livet” på fælleslageret på Enghavevej.

Ved siden af arbejdet som fælleskoordinator, arbejder Jonathan freelance som musiker. Nogle fik måske fornøjelsen af at høre ham spille til sidste års avlermøde på AFUK?

Jonathan kan kontaktes ved at skrive til distributionsgruppens e-mail distribution@kbhff.dk. På KBHFF’s wiki kan man læse mere om, hvilke arbejdsopgaver fælleskoordinatoren udfører i KBHFF, samt baggrunden for ansættelsen (læs mere her).

Bestyrelsen vil gerne byde Jonathan hjertelig velkommen som ny fælleskoordinator! Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde.

Skrevet af Louise (bestyrelsen)

Sommer-åbent i alle afdelinger.

Det er nu lykkedes os at få alle afdelinger til at holde åbent hele sommerperioden – enten hos dem selv eller sammen med en anden afdeling.
Der er lavet en sommerferie-plan for ugerne 29, 30 og 31, som ligger inde på vagtplanen under alle afdelingerne. Her er fælleslager-og chaufførvagter samlet for de 3 uger.

Desuden er der nogle afdelinger, som har valgt at slå sig sammen. Det drejer sig om:

NB henter poser i VES
YN henter poser i NV
FRB henter poser i VAN
og Østerbro henter poser i uge 29, 30 + 31 hos Mogens, “Det lille grønttorv”, Holsteinsgade 58.

Der har været en stor velvilje til at få dækket alle vagterne. Fællesskabet har vist sig fra dets bedste side, og alle har været enige om, at vi under ingen omstændigheder vil undvære sommerens skønne grøntsager og frugter.

For vi står sammen, når det gælder – GRØN FRONT 🙂

Mange sommerhilsener fra

Annegrete, Karen, Jonathan og Kirsten

Har du fundet fløden frem? Der er jordbær i løssalg!

Juni banker på døren og i morgen, onsdag den 31. maj, er der jordbær at finde i dit lokale løssalg. Mums!

Det er vores avler Ventegodtgaard, som er så rare at levere os årets første lokale jordbær.

Ventegodtgaard ligger lidt nord for Køge, på Hedeboegnen ved Lille Skensved. Det er en familiedrevet gård, som i dag bliver drevet af brødrerne Jens og Søren Thorsen.

(Læs mere om Ventegodtgaard og deres lækre økologiske afgrøder her.)

Så fødevarefælle, husk lige at besøge din lokale afdeling i morgen, og skriv “fløde af den bedste kvalitet” på indkøbslisten, ik?

Der er 250 gr. jordbær i hver bakke, og de koster 28 kr. per bakke. (Husk du både kan betale med mobilepay og kontanter).

Nu skal der spises jordbær skal der!