Meld dig til Generalforsamlingen i dag!

Meld dig til Generalforsamlingen ved at tage en tjans i tilmeldingskemaet her på siden:

http://kbhff.wikispaces.com/Ordinær+generalforsamling+22.+april+2017

Vi slutter af med stor lækker middag og du melder dig til ved at betale for middagen senest den 19. april.

Alle detaljer er på siden, husk at skrive om du er vegetar, veganer eller har allergier i tilmeldingsskemaet.

Du kan læse alle beslutningsforslag og uddybende argumentation, samt beskrivelsen af bestyrelsensmedlems-arbejde på siden!

Nye tider for varelevering i afdelingerne

Da det i flere afdelinger har givet udfordringer at få modtagevagterne besat, er det blevet besluttet på seneste koordineringsmøde at give alle afdelinger mulighed for at prøve modellen fra Østerbro-lokalafdeling. Østerbro har nemlig som den eneste afdeling i KBHFF aldrig haft problemer med at få denne vagt taget, hvorfor vi nok alle med fordel kan prøve denne løsning af.

På Østerbro er pakke- og modtagevagten én og samme vagt, så tjansen ikke kun består af at vente på varerne og bære disse ind – som derved er med til at gøre vagten til et mere spændende foretagende. Samtidigt er det ikke en alene-vagt, og man får derfor mulighed for at bruge tid sammen med sine med-medlemmer i KBHFF.

For at gøre det muligt for alle afdelinger at prøve denne nye vagt, vil varerne derfor blive sendt lidt senere af sted fra fælleslageret, så de tidligst vil ankomme til lokalafdelingerne klokken 13 om onsdagen.

Skrevet af Andreas (kommunikationsgruppen)

Sådan får du det mest friske mel

Her er et lille tip, når du køber mel i KBHFF: Vi får mel, som er malet første søndag i måneden. Det vil sige, at det mel, du køber den efterfølgende onsdag i butikken, er helt friskmalet.

KBHFF køber mel hos landbrugslauget Brinkholm på Stevns, som ejes af ca. 500 andelshavere. Og her maler man kun mindre portioner ad gangen, så generelt er melet herfra mere frisk end det konventionelle mel, som bliver malet i langt større portioner. Brinkholm oplyser på sin hjemmeside, at deres mel er bedst de første tre måneder, og at de selv vurderer holdbarheden til et halvt år. Med konventionelt dyrket mel kan man regne med en holdbarhed på et års tid.

Læs mere om melet fra Brinkholm, få bagetips og opskrifter på hjemmesiden www.landbrugslauget.dk.

mel02b

Vil du sammensætte ugens pose?

 

job concept with word on nature still life

Indkøbsgruppen står overfor et generationsskifte og har brug for nye kræfter. Vil du prøve en ny måde at lægge dine frivillige timer i KBHFF, så se de to stillingsopslag her:

Stillingsopslag: indkøber

Har du lyst til at have tæt kontakt til avlerne og være med til at sikre at fødevarefællesskabet har de helt rigtige varer – så er indkøbsgruppen måske den rigtige tjans for dig. Ved hvert indkøb er vi to personer der arbejder sammen, og vi køber altid ind på torsdage (to i træk). Tidspunkt og sted aftaler vi indbyrdes.

Indkøbsgruppen er fødevarefællesskabets livslinje til avlerne. Vi sammensætter ugens pose og frugtpose og vælger ugens løssalgsvarer. Det er indkøbsgruppen, som formidler bestillinger og feedback på varekvaliteten til avlerne, og godkender avlere som leverandører til vores fødevarefællesskab. Det er indkøbsgruppen, som laver strategisk planlægning af indkøb.

Formålet med indkøbsgruppen er altså at sikre ugens såvel som årets indkøb gennem tæt kontakt til avlerne.

Interesseret? Så skriv dig på indkøbernes vagtplan som lærling i kolonnen for lærlinge, og du vil blive kontaktet af den indkøber, som lærer dig op. Vær opmærksom på, at det er en tjans, som tager lidt mere end tre timer om måneden.

Læs også opslaget på Jobbørsen her.

Stillingsopslag: koordinator til indkøbsgruppen

Indkøbsgruppen kunne også godt bruge en person med en mere koordinerende rolle dels internt på tværs af gruppens medlemmer i forhold til planlægning af indkøbsgruppemøder og tjanser. Og dels i forhold til planlægning og opfølgning på sæsonaftaler med avlere.

Lige nu har indkøbsgruppen en ansvarsperson på sæsonplanerne, men kunne godt bruge flere kræfter her for at sikre overblik og kontinuitet, samt opfølgning på kvalitet, variation og udvikling.

For mere information og kontaktinfo se her:
http://kbhff.wikispaces.com/Indkøbsgruppen

Holder din afdeling mon påskelukket?

kbhff

Nu er der ikke længe til påske. I den forbindelse er der flere afdelinger, der holder lukket for udlevering af poser onsdag d. 12. april 2017.

De afdelinger, der holder lukket er: Vesterbro, Frederiksberg, Nordvest og Ydre Nørrebro.

De resterende afdelinger, dvs. Amager, Sydhavnen, Vanløse, Østerbro og Nørrebro, holder åbent som sædvanligt.

Hvis du er medlem af en af de afdelinger, som har valgt at holde lukket, men allerede nu kan mærke fødevarefællesskabs-abstinenserne komme snigende, så tab ikke modet! Du kan nemlig benytte anledningen til at besøge en af dine naboafdelinger, som holder åbent, få en snak og en kop kaffe med andre fødevarefæller – og måske endda være heldig at finde noget i løssalg til påskebordet.

Det er desvære ikke muligt at bestille en pose til afhentning i andre afdelinger, end den lokalafdeling, du er meldt ind i.

God påske, når vi når dertil.

Opdatering d. 29/3:

Østerbro-afdelingen har alligevel valgt at holde åbent. Det har vist sig at være problematisk for leveringen af grøntsagerne, at 5 ud af 9 afdelinger har valgt at holde lukket i påsken. Det gør at det ikke længere er rentabelt for avlerne at køre til København med varer. Hvis andre påskelukkede afdelinger ønsker at holde åbent alligevel, skal der gives besked hurtigst muligt, da der skal oprettes afhentningsdag i medlemssystemet inden onsdag i næste uge. 

Skrevet af Louise (kommunikationsgruppen)

 

 

Stilling: Fælleskoordinator i KBHFF

Da Jonas vores nuværende ansatte har fået andet job, søger vi en fælleskoordinator, der kan sikre den daglige drift i fødevarefællesskabet, samt styrke kommunikationen, samarbejdet og gejsten blandt de bærende frivillige kræfter i KBHFF.

Fælleskoordinatorens arbejdsopgaver

  • Sikre den daglig drift i forhold til logistikken i distributionen af grøntsager
  • Stå til rådighed for medlemmer og avlere med telefonsupport i forbindelse med den ugentlige distribution af fødevarer (om onsdagen)
  • Have kontakt til KPH og andre samarbejdspartnere, der er afgørende for KBHFF’s drift
  • Mødedeltagelse ved distributionsgruppemøder (hver måned) og koordineringsmøder (hver anden måned)

Kvalifikationer

  • Besidde eller være forberedt på at tilegne sig et indgående kendskab til KBHFF’s organisatoriske struktur og kultur
  • Være initiativrig, selvkørende og kunne overskue mange opgaver ad gangen
  • Være demokratisk orienteret og være i stand til at navigere i en begejstret og til tider ustruktureret græsrodsorganisation som KBHFF

Løn og vilkår

Ansættelsen vil vare indtil videre, med en måneds gensidig opsigelsesvarsel mellem den ansatte og bestyrelsen. Stillingen opslås på freelance-vilkår, hvor den ansatte fakturerer sit honorar til foreningen. Den ansatte kan fakturere foreningen op til 9 timer om ugen til en løn på 175,00 kroner pr. time til at løse de ovenstående opgaver. KBHFF kan tilbyde arbejdstelefon og mulighed for at benytte foreningens kontorplads på KPH.

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 22. marts 2017

Vi forventer at afholde samtaler løbende. Stillingen opstartes så hurtigt som muligt af hensyn til oplæring inden den nuværende koordinators ansættelse ophører. Alle ansøgninger bedes sendt til bestyrelse@kbhff.dk. Skriv i emnefeltet: Ansøgning – Fælleskoordinator.

 

Skrevet af: Anna fra bestyrelsen

KBHFF partner i forskningsprojekt på KU

Københavns Fødevarefællesskab er blevet inviteret til at være partner i et forskningsprojekt på Københavns Universitet med titlen “COMPASS – Kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer: Veje til det bæredygtige samfund”.

Det betyder at vi i de kommende år vil bidrage til projektet med data og erfaringer. Vi skal bl.a. deltage i og være med til at arrangere Solution Labs, facilitere forskning (f.eks. stille op til interviews og svare på spørgeskemaer), samt være med til at skrive og udvikle konkrete manualer og videnskabelige artikler. Projektet løber frem til udgangen af 2020. Det er et tværfagligt projekt, hvor der både medvirker forskere fra Antropologisk Institut og Institut for Statskundskab.

Projektet et p.t. forankret i bestyrelsen, med involvering fra frivilligkoordinatoren og kommunikationsgruppen.

Projektets formål

Projektet vil studere kollektive miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd gennem sociale normer, og hvordan de påvirker normer og institutioner i samfundet. Projektet har derved to formål. 1) At bidrage til en bedre teoretisk forståelse af, hvordan kollektive miljønormer bliver skabt, påvirker miljøadfærd og spredes i samfundet. 2) At bidrage til reduktion af økologiske fodspor ved at udvikle og opskalere kollektive græsrodsbevægelsers lokale og nationale effekter.

Som partnere indgår vi i et tæt samarbejde med forskergruppen, sammen med en række andre miljøfællesskaber. De andre partnere er bl.a. Omstilling Nu, Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Stop spild af mad og Køge Fødevarefællesskab.

Er vi med til at gøre samfundet grønnere?

Ved at deltage i forskningsprojektet kan vi få svar på og ikke mindst dokumentere en række vigtige spørgsmål for vores forening. Bidrager vores fællesskabstilgang til at gøre samfundets grønnere? Bliver vores medlemmer mere bæredygtige forbrugere generelt? Har vi indflydelse på mennesker i områderne omkring vores forskellige lokalafdelinger? Er der noget vi kan gøre for i højere grad at påvirke medlemmerne og det øvrige samfund? Og mere lavpraktisk, hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer, eller blive bedre til at holde på dem vi har? Hvad kan vi gøre for at styrke fællesskabet i foreningen og i lokalområderne i København?

Studerende besøger KBHFF Vesterbro

Parallelt med forskningsprojektet samarbejder vi i dette semester med studerende og undervisere på faget Anvendt Antropologi, som er en del af bacheloruddannelsen på antropologi. Vi har sammen med underviserne formuleret tre projekter, som de studerende inddelt i tre grupper vil arbejde med resten af semestret frem til juni. Målet er en rapport til os fra hver gruppe, som rummer resultaterne af de studerendes dataindsamling og analyse, samt anbefalinger til os. Det er altså en slags forundersøgelse eller test af nogle af de forskningsspørgsmål, som COMPASS-projektet vil arbejde videre med i de kommende år.

Første møde med de studerende er onsdag d. 8. marts 2017, hvor de vil blive vist rundt i Vesterbro-afdelingen, få mulighed for at stille spørgsmål, og deltage i fællesspisningen.

Hvis der er spørgsmål til forskningsprojektet, hvad det indebærer for os at deltage som partnere osv. er man meget velkommen til at skrive til info@kbhff.dk.

Læs hele projektbeskrivelsen her.

Læs nyhed om forskningsprojektet på KU’s hjemmeside her.

Følg løbende med i status på projektet på vores wiki her, hvor vi vil dele mødereferater, statusopdateringer osv.

Skrevet af Louise (kommunikationsgruppen)

 

Intet løssalg onsdag d. 1. marts 2017

Grundet en uheldig fejl er der desværre ingen løssalg i dag onsdag d. 1. marts 2017.

Indkøbsgruppen beklager selvfølgelig fejlen mange gange. De er desværre hårdt presset på bemandingen, da de har mistet mange gamle erfarne medlemmer på det seneste.

Hvis der er nogle, der har lyst til at være med til at lave indkøb, er de derfor mere end velkomne. At være indkøber er en utrolig vigtig tjans for hele fødevarefællesskabet, da det er indkøbsgruppen, der står for at sammensætte og bestille de poser med grøntsager, som vi alle sammen nyder uge efter uge. At være indkøber er derfor også en unik mulighed for at få en direkte og tæt kontakt til vores seje økologiske og biodynamiske avlere. 

For at melde sig ind i indkøbsgruppen, skriver man sig direkte på deres vagtplan som lærling i kolonnen for lærlinge. Læs mere om jobbet som indkøber på vores nyligt opdaterede jobbørs.

 

 

Skrevet af Louise (kommunikationsgruppen)

 

TRE FÆLLES PROJEKTER SKAL HØJNE FASTHOLDELSEN AF MEDLEMMER

Udviklingsmøde, søndag d. 15. januar 2017, KPH, København.

Alle KBHFF-medlemmer var inviteret til udviklingsmøde med fokus på bedre fastholdelse. Et emne, som altid bør være i fokus i KBHFF. Det gode førstehåndsindtryk og en god velkomst til vores forening er nemlig altafgørende, når vi snakker fastholdelse. Især, er det et emne, som har berørt KBHFF den seneste tid. Der har været en kedelig tendens til, at alt for mange medlemmer melder sig ud igen, efter de har taget deres første vagt. Derudover har der været et faldende posesalg.

Udviklingsmøde

Formålet med mødet var at gøre det sjovere og lettere at være frivillig medlem af KBHFF. Udviklingsmødet skulle gerne være med til at øge fastholdelsen af nye medlemmer, hvilket forventedes afspejlet i flere købte poser af nye medlemmer, f.eks. indenfor det første halve år som medlem. Helt konkret skulle det ske ved at etablere nye konkrete udviklingsprojekter i KBHFF.

TRE UDVIKLINGSPROJEKTER BLEV ETABLERET
Deltagerne var forud for mødet blevet bedt om at medbringe en succeshistorie fra deres første møde med KBHFF. Historierne dannede grundlag for en konstruktiv diskussion om, hvad der var vigtigt og relevant at arbejde videre med for at sikre en mere succesfuld fastholdelseskultur i KBHFF. Diskussionen og historierne mundede ud i tre konkrete projekter:

  1. Formålet med projektet Fællesskabskultur er helt konkret at skabe et bedre internt samarbejdsmiljø i KBHFF, når vi byder nye medlemmer velkommen. Ideen er, at udvikle en ‘filosofi’ om måden vi gerne samarbejder internt på. Dette gøres ved at kortlægge de forskellige indsatser indenfor de forskellige ‘stadier’ som nye medlemmer gennemgår, når de introduceres til KBHFF. Et eksempel på sådan et stadie er ‘den første vagt’. Læs mere om Fællesskabskultur-projektet på projektets wikiside her.
  2. Formålet med projektet Introduktionsvideoer er at skabe overblik over organiseringen i KBHFF via videoer, så det er lettere for os medlemmer samt nye medlemmer at forstå, hvad vi er en del af. Til dette formål er ideen at udvikle en animationsvideo. Læs mere om Introduktionsvideo-projektet på projektets wikiside her.
  3. Formålet med projektet Hvorfor udmeldelser? er at undgå, at medlemmer melder sig ud af årsager, som vi kan undgå. Spørgeskemaer til at sende til medlemmer, når de melder sig ud, skal udarbejdes og hjælpe med at finde frem til årsagerne til udmeldelserne, så vi kan forebygge ærgerlige udmeldelser, som kunne have været undgået.Læs mere om Hvorfor udmeldelser?-projektet på projektets wikiside her

VIL DU VÆRE MED TIL AT FORBEDRE FASTHOLDELSEN I KBHFF?
Hvis du har lyst til at få indflydelse på, hvordan fastholdelsen af nye medlemmer kan forbedres i KBHFF, så kan du tage del i det af de tre projekter, som du finder mest interessant (du finder mere information samt kontaktpersoner for de enkelte projekter i linkene ovenfor). Timerne som du bruger på projektet tæller naturligvis for dine frivillige timer i KBHFF.

Udviklingsmøde2

Udviklingsmødet blev afsluttet festligt med hjemmelavede kransekager og boblende æblemost.

Du kan læse det fulde referat fra udviklingsmødet her.

Tak til alle, som deltog på udviklingsmødet. Vi glæder os til at følge den videre færd med de spændende projekter.

Skrevet af Jonas (distributionsgruppen) og Mia (kommunikationsgruppen)

Mød en mel-mester

IMG_neu2

Omkring 30 medlemmer fra hele Københavns Fødevarefællesskab havde 19. januar fundet vej til Østerbro for at møde “melmesteren” Per Grupe fra Mørdrupgård ved Lynge. I mange år har han arbejdet med at udvikle kornsorter, der egner sig til økologisk dyrkning i Danmark. Det er blevet til en afprøvning af omkring 500 sorter, mange af dem gamle sorter hentet fra NordGen, nordisk genbank.

Per Grupe fortalte om sine forskellige samarbejdspartnere gennem årene, lige fra Claus Meyer, over Københavns Universitet til den lokale bager i Ølstykke. I øjeblikket leverer han bl.a. mel til restaurant Noma og forskellige bagerier i København samt såsæd til andre økologiske producenter. Men han lagde ikke skjul på, at det er meget vanskeligt for en lille producent at trænge igennem hos supermarkederne. Og hos bagerierne er der en betydelig konservatisme, når det gælder om at afprøve nye meltyper.

Per Grupe har været med til at udvikle speltmel og ølandshvede. Han fortalte om den komplicerede proces det er at afprøve eksisterende sorter og krydse sig frem til nye med det formål at finde meltyper med de bedste bagekvaliteter. Det vil bl.a. sige mel, der kan optage meget vand og giver en stabil dej, d.v.s den skal falde langsomt sammen ved æltning. I øjeblikket har han gang i et lille forædlingsprogram, der om et par år gerne skulle resultere i, at Mørdrupgård kan lancere sine egne sorter.

Gennem alle årene har Per Grupe været en passioneret brødbager. Så der blev også lejlighed til at tale om, hvordan man får dejen til at slippe bordet og hvordan man undgår, at rugbrødet bliver for surt.
Du kan læse mere på Per Grupes hjemmeside www.moerdrupkorn.dk
På You Tube ligger en lille video fra Mørdrupgård. https://www.youtube.com/watch?v=4H49N6AWs00