Spørgsmål og svar

Medlemskab

Hvordan bliver jeg medlem?
Indmeldelse er forskellig fra afdeling til afdeling. Nogle afdelinger melder nye ind hver uge, andre afdelinger melder nye ind ved introduktionsmøder én gang om måneden. Start med at finde den lokalafdeling, som du ønsker at hente grøntsager i. For langt de fleste er det det sted, der er nærmest hvor man bor eller arbejder. Her på listen kan du se, hvor det er obligatorisk at deltage i et introduktionsmøde for at blive medlem, og hvor du bare kan møde op i åbningstiden om onsdagen.
Hvad koster det at blive medlem?
Ved indmeldelse skal du betale kontingent for indeværende år (100 kr.). Herefter opkræves kontingentet hvert år den 1. maj. Også hvis du har meldt dig ind i foråret. Fordelen ved denne løsning er, at den er meget nem at administrere. På den måde kan Fødevarefællesskabet bruge mindst mulig tid og penge på administration, og mest mulig på at betale avlerne.
Kontingentet betales kontant eller med MobilePay ved indmeldelse, men kan ellers betales over nettet.
Hvad dækker medlemskontingentet?
Alle medlemmer af KBHFF betaler et kontingent hvert år (opkræves i maj). Kontingentet bliver hvert år vedtaget af generalforsamlingen i april. Kontingentet blev indført ved generalforsamlingen i 2015 og dækker lønningsudgifterne til fødevarefællesskabets to ansatte: en bogholder og en fælleskoordinator (FK), som begge er ansat 8 timer om ugen. At have lønnede ansatte sikrer en stabil og kompetent arbejdskraft på vigtige og driftstunge områder, såsom økonomi og den overordnede organisering af fødevarefællesskabet. Læs mere om baggrunden for ansættelserne på wikien. Her kan du også læse om hvilke arbejdsopgaver, som udføres af hhv. bogholderen og fælleskoordinatoren.
Hvor gammel skal man være for at blive medlem?
Vi har ingen aldersgrænse. Som medlem skal man blot være i stand til at arbejde frivilligt tre timer hver måned.
Kan husstande deles om medlemsskabet?
Ja, som medlem kan man købe ind til hele sin husstand gennem sit medlemsskab. Hvis man som husstand er to beboere, betyder det, at man f.eks. kan være sammen på vagt hver anden måned. I mange lokalafdelinger anbefales det dog, at man stadig tager vagter hver måned, selvom man er et par. Det er der flere grunde til. Men det handler især om, at det kan være svært at føle sig fortrolig og bekendt med de forskellige arbejdsopgaver (og de andre frivillige), hvis der går for lang tid imellem ens vagter.
Kan engelsktalende blive medlem?
Ja, der er mange engelsktalende medlemmer i KBHFF. Kontankt den enkelte lokalafdeling for at høre, hvornår der holdes introduktionsmøder på engelsk.
Kan jeg selv vælge min lokalafdeling?
Ja. Ofte vælges den lokalafdeling, som ligger tættest på ens hjem eller arbejde. Se et kort over de forskellige lokalafdelinger her.
Hvordan skifter jeg lokalafdeling?
Send en mail til din nuværende afdeling og fortæl at du gerne vil flytte. Send desuden en mail til din nye lokalafdeling (eller duk op en onsdag) og så skal de nok hjælpe dig med at blive en del af det nye sted. Det er ganske gratis at skifte afdeling, dvs. du skal ikke betale et nyt kontingent eller nogen form for gebyr. Se listen over lokalafdelingernes kontaktinformationer her.
Er der nogle medlemsfordele?
Ja, der er mange. Eksempelvis kan der nævnes, at du som medlem kan komme med på lugeturer og avlerbesøg i sommerhalvåret. I lokalafdelingerne er der jævnligt fællesspisninger og andre hyggelige arrangementer for medlemmer. Du kan ikke undgå at få et godt netværk i dit lokalområde, hvis du engagerer dig i KBHFF. Som medlem kan du også få rabat på delebiler fra LetsGo. Læs mere her.
Skal jeg som medlem deltage i medlemsmøder og generalforsamlinger?
Det er ikke et krav at deltage i hverken medlemsmøder eller generalforsamlinger. Men hvis du vil have indflydelse på fødevarefællesskabets fremtid – og hvis du vil lære dine fødevarefæller bedre at kende – er det en god ide at møde op.
Generalforsamlingen er der, hvor alle større eller principielle beslutninger om fødevarefællesskabets retning, værdier og økonomi træffes. Og alle møderne i KBHFF er åbne for alle. Her er link til en wiki, hvor du kan se alle de fælles medlemsmøder. Kontakt din lokalafdeling for at høre nærmere om lokale medlemsmøder.
Kan jeg stille mit medlemsskab i bero i en periode?
Ja, det kan du sagtens. Hvis du ønsker at være passivt medlem i en periode, skal du blot kontakte din lokalafdeling. Som passivt medlem behøver du ikke at tage vagter, men du kan heller ikke købe poser. Hvis du senere ønsker at genaktivere dit medlemsskab, er du fri for at betale indmeldingsgebyret igen.
Hvordan melder jeg mig ud?
Skriv en mail til din lokalafdeling for at melde dig ud.

Det frivillige arbejde

Hvor mange vagter skal jeg tage?
Langt de fleste medlemmer af KBHFF er frivillige ca. 3 timer om måneden. Det svarer til at tage en tjans/vagt om måneden. Men der er også en del, som engagerer sig mere end det, f.eks. ved at deltage i de fælles eller lokale arbejdsgrupper.
Hvor lange er vagterne?
Vagternes længde varierer alt efter om der er tale om en modtagevagt, en kassevagt, en smagsprøvevagt osv. De fleste vagter varer dog ca. 3 timer.
Kan jeg slippe for at skulle arbejde 3 timer om måneden?
Ja. Man kan købe vores støttepose. Posen er tiltænkt de medlemmer, som f.eks. ikke kan finde tid i hverdagen til frivillig vagter/arbejdsgrupper, men stadig gerne vil nyde de gode grøntsager som KBHFF har at byde på. Indholdet i en Støttepose og en Grøntsagspose vil altid være det præcis samme – og løssalgspriserne ændres ikke lige meget hvilken pose man køber. Det er også muligt at skifte mellem Grøntsagsposen og Støtteposen hvis man nu ikke regelmæssigt tager vagter – du vælger blot den pose, som passer til din givne situation. Det betyder også, at nye medlemmer frit kan melde sig ind i KBHFF uden at skulle tilknyttes et hold eller en arbejdsgruppe. Posen koster 125 kr.
Jeg kan ikke tage vagter om onsdagen. Hvad gør jeg?
Hvis du ikke har mulighed for at tage vagter om onsdagen, er der mulighed for at lægge dine 3 månedlige arbejdstimer i en arbejdsgruppe. Det kan både være en lokal arbejdsgruppe, f.eks. din lokalafdelings butiksgruppe eller introduktionsgruppe, eller det kan være i en af KBHFF’s fælles arbejdsgrupper, f.eks. indkøbsgruppen eller kommunikationsgruppen. De fælles arbejdsgrupper holder i udgangspunktet møder sidste mandag i måneden. Derudover vil der være en del arbejde, som du kan lave hjemmefra eller på mere fleksible tidspunkter. Kontakt din lokalafdeling for at høre mere om arbejdet i grupperne.
Hvilke arbejdsgrupper kan jeg melde mig ind i?
Der findes mange forskellige grupper i KBHFF. I hver lokalafdeling er der en butiksgruppe og som regel også en række andre lokalt forankrede grupper, f.eks. en introgruppe, arrangementsgruppe osv. Du kan også engagere dig i fælles arbejdsgrupper. I menuen til venstre på fødevarefællesskabets wiki kan du finde link til arrangementsgruppen, distributionsgruppen, indkøbsgruppen eller kommunikationsgruppen.
Kan jeg arbejde med noget helt særligt, som jeg er særligt god til?
Ja, de 3 timers arbejde behøver ikke nødvendigvis at foregå på “normal vis” som del af et team eller en arbejdsgruppe. Hvis du har særlige evner, du kan bidrage til fællesskabet med, eller hvis der er konkrete opgaver, du mener, der bør tages hånd om, kan du skabe din helt egen vagt. Du kan f.eks. arbejde som fotograf eller opskriftsudvikler. Skriv til butiksgruppen i din lokalafdeling, hvis du har en god ide, og så kan de hjælpe dig igang.
Hvordan skifter jeg vagttype?
Send en mail til dit teamlink/teamkoordinator/laugtovholder med dine nye vagt- eller arbejdsgruppeønsker.
Hvorfor er mange vagter kortere end 3 timer?
Som medlem af fødevarefællesskabet skal man arbejde tre timer hver måned. Mange vagter er imidlertid kortere end tre timer, fordi det ikke er muligt at fordele alle timer ligeligt. Du er meget velkommen til at tage ekstra vagter, hvis du har en kort vagt, men det er ikke et krav.
Hvad sker der, hvis man ikke møder op til sin vagt?
Hvis du ikke kan møde til din vagt, skal du kontakte dit teamlink/koordinator/tovholder eller selv prøve at bytte den ved f.eks. at skrive på din lokalafdelings facebookside. Hvis du gentagende gange ikke møder op til din vagt, kan du ende med at blive sat passiv i fødevarefællesskabet, så du ikke længere kan købe poser.
Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at tage min vagt?
Send en mail til dit teamlink/teamkoordinator/laugtovholder. Du kan også selv prøve at bytte din vagt, ved f.eks. at skrive på din lokalafdelings facebookside.Hvad gør jeg hvis jeg skal på barsel?Medlemmer på barsel er fritaget for at arbejde, og i det tilfælde skal du blot informere dit teamlink/teamkoordinator/laugtovholder om, at du i en periode ikke tager dine vagter.
Kan jeg tage vagter sammen med familie og venner?
Det kan muligvis godt lade sig gøre, men det er op til den enkelte lokalafdeling, hvordan de udfylder vagtplanerne. Hvis du gerne vil tage vagter med nogle bestemte mennesker, er det derfor en god ide at kontakte din lokalafdeling for at høre, om det kan lade sig gøre.
Kan store hjemmeboende børn tage vagter?
Ja, det kan de sagtens. Medlemskabet gælder for hele husstanden, og der er ingen krav om, at det skal være den, hvis navn står på medlemslisten, der skal tage vagterne. Men det forventes selvfølgelig at barnet er i stand til at håndtere sin tjans på en god måde.
Kan jeg arbejde hjemmefra?
Ja. Du kan f.eks. være teamlink/teamkoordinator/laugtovholder, hvor en del arbejdsopgaver kan foregå hjemmefra. Du kan også lægge dine frivillige timer i en arbejdsgruppe. Der vil der udover møder ca. en gang om måneden  ofte være hjemmearbejdsopgaver.
Kan jeg tage mine små børn med på vagt?
Ja, børn i alle aldre er meget velkomne. Vær dog opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnevogn indendørs.
Kan min ven/sambo/kæreste tage nogle af min vagter?
Ja. Men husk at bede din afløser læse vagtbeskrivelsen før vagten, samt at informere dit teamlink/koordinator.
Hvad er en wiki for noget?
En wiki er en samling af websider, som du kan redigere direkte i. Det betyder, at det er meget nemt for mange mennesker at tilføje ny information til siderne. På fødevarefællesskabets wiki finder du det meste om foreningen. Find først og fremmest vagtplaner, pakkeseddel (også kaldt Ugens Pose), mødereferater, guides og håndbøger. Læs også om hvordan fødevarefællesskabet er organiseret, og find kontaktoplysninger på dem, du skal have fat i. Wikien er et åbent online leksikon primært for medlemmer af foreningen.
Hvordan redigerer jeg i KBHFF-wikien?
Alt indhold på wikien er offentligt tilgængeligt og kan redigeres af alle. For at redigere i wikien skal du trykke på “edit” oppe i højre hjørne. For at gemme dine ændringer, skal du trykke “save” når du er færdig. Her er link til en wikiside, hvor du kan se en mere detaljeret introduktionsmanual til wikien.

Bestilling af ugens pose

Hvornår og hvordan bestiller jeg grøntsagsposer?
Grøntsagsposer skal enten købes online via medlemssystemet (betaling skal foretages med visa-kort) senest onsdag kl. 23:59 ugen før bestillingsdatoen. Eller også skal posen købes hos ugens Kassevagter i afdelingens åbningstid (betales kontant eller med MobilePay). Du modtager en kvittering per mail umiddelbart efter bestillingen (modtager du ikke en kvittering kontakt da din lokalafdeling). Det er muligt at bestille flere uger frem i tiden.
Hvornår og hvordan bestiller jeg frugtposer?
I frugtsæsonen er det muligt at bestille frugtposer. Frugtsæsonen er fra aspargessæsonen slutter omkring sankthans til der er ikke er flere æbler på lager hos avlerne i januar eller februar. Frugtposer bestilles på samme måde som grøntsagsposer.
Hvornår og hvordan bestiller jeg aspargesposer?
I aspargessæsonen er det muligt at bestille aspargesposer. Aspargessæsonen er fra midt maj til sankthans plus minus 2-3 uger i begge ender. Aspargesposer bestilles på samme måde som grøntsagsposer.
Hvor ofte kan jeg bestille poser?
Du kan bestille poser lige så ofte, du vil. Det er derimod ikke noget krav, at du skal bestille en pose hver uge.
Hvor tit behøver jeg at bestille grøntsager?
Som medlem er du på ingen måde forpligtet til at bestille grøntsager. Fødevarefællesskabet har ingen interesse i at sælge dig flere grøntsager end du har brug for. Du kan bestille grøntsager hver uge, hveranden uge, eller sjældnere endnu. Og hvis du flytter fra København, kan du sætte dit medlemskab i bero, lige så længe som du ønsker.
Hvorfor kan jeg ikke se posens indhold, når jeg bestiller?
Indkøbsgruppen sammensætter først posens indhold, når alle bestillinger er afgivet. Derved sikres det, at avlerne er i stand til at levere de rette mængder til fødevarefællesskabet for at undgå spild af mad. I fødevarefællesskabet opbevares friske grøntsager ikke til ugen efter. Derfor skal grøntsagerne betales, før de bestilles hos avlerne. Det er grundlæggende i fødevarefællesskabets koncept.
Kan jeg ændre min bestilling?
Ja, du kan på visse betingelser annullere eller rykke din bestilling til en senere dag. Senest onsdag klokken 23:59 en uge før afhentning kan du rykke din bestilling til en senere afhentningsdag. Du kan gøre det selv online i medlemssystemet, eller du kan få den rykket af en kassevagt i afdelingen. Har du betalt kontant eller med MobilePay for din bestilling, kan du få den annulleret hos kassevagterne senest en uge før afhentning. Har du betalt med dankort, kan bestillingen ikke annulleres.
Du kan ikke ændre på antallet af poser i bestillingen. Men du kan lave en ny bestilling til samme dag. Det er ikke muligt at flytte afhentning af din pose fra en afdeling til en anden.
Kan jeg flytte min bestilling til afhentning i en anden afdeling?
Nej. Det er desværre ikke muligt.
Flytter min bestilling med, hvis jeg skifter lokalafdeling?
Nej. Det gør den desværre ikke. Det er ikke muligt at flytte afhentning af din pose fra en afdeling til en anden.
Kan jeg bestille via mail, hvis jeg glemte at bestille i onsdags?
Nej, det er desværre ikke muligt. Til gengæld bestilles der i næsten alle afdelinger ekstra grøntsagsposer til løssalg. Disse kan købes hos Løssalgsvagterne i afdelingens åbningstid for 110 kr., hvis du er hurtig.
Kan jeg hente grøntsager på andre tidspunkter end onsdag?
Nej, det er desværre ikke muligt. Der bliver kun leveret grøntsager, og lokalafdelingerne har kun åbent, om onsdagen.
Hvad sker der, hvis jeg glemmer (eller er forhindret) i at hente mine grøntsager?
Det er det enkelte medlems ansvar at huske at hente sin grøntsagspose. Hvis du bliver forhindret, kan du prøve at få venner eller familie til at hente posen for dig. Du kan også prøve at ringe til ugens kassevagter og spørge, om de vil være venlige at tage posen med hjem for dig. Eller du kan lave et opslag på afdelingens facebookside og høre, om et andet medlem vil købe posen af dig (eller tage den med hjem, hvor du så kan hente den). Hvis ikke det er muligt, bortgives posen. Du kan desværre ikke få dine penge retur.
Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt min stofpose?
Du kan tage grøntsagerne med hjem i et af de gule kartoffel-/løgnet i stedet. Alternativt kan du betale depositum for en ny stofpose og få depositum for stofposen refunderet en af de følgende uger. Du kan også transportere grøntsagerne i en medbragt cykelkurv, rygsæk e.lign.
Hvad gør jeg, hvis min bestilling ikke fremgår på ordrelisten?
Tjek bestillingsdatoen på den kvittering, du har modtaget per mail, og bed desuden Kassevagterne tjekke ordrelisten for de følgende uger. Måske har du bestilt posen til en senere uge. Hvis du ved en fejl har bestilt posen til en senere uge, og du har betalt for posen kontant eller med MobilePay, kan Kassevagterne annullere ordren for dig og tilbagebetale 100 kr. Har du betalt med dankort, kan bestillingen ikke annulleres.
Kan virksomheder købe engros gennem KBHFF og få leveret til døren?
Det kan formodentlig godt lade sig gøre. Kontakt engros@kbhff.dk for at høre mere.
Kan jeg lave en stor særbestilling til mit bryllup og få leveret til døren?
Det kan formodentlig godt lade sig gøre. Kontakt engros@kbhff.dk for at høre mere.
Jeg har glemt mit login til medlemssystemet. Hvad gør jeg?
Du kan få dit login tilsendt ved at trykke (Glemt medlemsnummer / kodeord? Klik her) på loginsiden medlem.kbhff.dk. Her skal du angive din mailadresse. Kan du ikke huske, hvilken mailadresse du har angivet, da du blev oprettet i medlemssystemet, kan du kontakte din lokalafdeling.

Grøntsager og løssalg

Hvad er der typisk i ugens pose?
Ugens pose rummer typisk 6-8 forskellige slags lokalt produceret og sæsonbestemt økologisk frugt og grønt. Da posen sammensættes af sæsonens grøntsager varierer vægten. Om vinteren, hvor der er mange rodfrugter, vejer den typisk 6-8 kilo, mens den om sommeren, hvor salater, asparges, krydderurter osv. fylder mere, vejer den typisk omkring 4 kilo. Her er et link til et arkiv med alle ugens poser.
Øv, nogle af de grøntsager jeg har fået i min pose er dårlige. Hvad gør jeg?
Hver uge vurderes kvaliteten af varerne ude på fælleslageret, hvor vi modtager dem. Pakkevagterne opdager som regel dårlige varer, som evt. er blevet overset på fælleslageret. Derfor skal der helst ikke være nogle dårlige grøntsager i ugens pose. En dårlig grøntsag har råd eller mug og bør kasseres, inden den ender i posen. Pletter, misfarvning eller en skæv form betragtes ikke som en dårlig grøntsag. I KBHFF aftager vi nemlig skæve grøntsager, som avlerne ikke kan sælge til supermarkederne eller restauranterne. Det gør vi for at minimere madspild. Smagen kan sagtens være helt i top, selvom varen har en mærkelig form eller farve.
Det sker sjældent, men det kan ske, at der er varer med råd eller mug i posen. Et eksempel er da vi modtog hyldebær en varm sommerdag. Der var meget varmt og meget sol i dagene op til, at bærene skulle høstes. Forrådnelsesprocessen gik derfor hurtigere, end avleren havde regnet med. Avleren kasserede selv 15 %. På fælleslageret blev yderligere ca. 30 % kassere. Det blev besluttet på dagen, at medlemmerne skulle have den anden halvdel men kun betale 10 % af den oprindelige pris. Alle kassevagter blev ringet op, og fik besked herom. Et andet eksempel er, at vi har taget imod æbler med haglskader. KBHFF indkøbte æblerne billigt og kunne derfor også sælge dem til medlemmerne billigt. Fordi æblerne havde haglskader, havde de brune pletter, og en mindre del af dem, havde mug i pletterne, hvilket først blev opdaget af medlemmerne hjemme i køkkenerne.
Finder du en grøntsag med mug eller råd i posen, bør du skrive til indkøbsgruppen på indkoeb@kbhff.dk så snart du opdager den dårlige varer. Gerne med et billede af problemet. Indkøbsgruppen vurderer, hvor grelt det er. Og er det mere end 5 % af posen, der er dårlig, kan du få refunderet de dårlige varer.
Hvad gør jeg, hvis posens indhold ikke stemmer med det annoncerede?
I nogle tilfælde er der ikke nok af en given grøntsag, enten fordi avleren ikke har leveret den korrekte mængde, eller fordi dele af grøntsagerne ikke har været af ordentlig kvalitet. I det tilfælde prøver pakkevagterne så vidt muligt at kompensere med andre grøntsager, og det vil kassevagterne typisk gøre opmærksom på, når du henter din pose. I tilfælde af, at det ikke er muligt at kompensere med andre grøntsager, kan du få penge refunderet af kassevagterne.
Hjemme i køkkenet opdager jeg, at der mangler grøntsager i posen, hvad gør jeg?
Hvis du kommer hjem og opdager, at du ikke har fået det annoncerede, så kontakt din lokalafdeling for at høre om der er andre, der har haft samme oplevelse eller om det bare er din pose, der er pakket forkert. Din lokale butiksgruppe kan give dig svar på, om det var et generelt problem (f.eks. at landmanden ikke leverede nok grøntsager), eller om du bare har været uheldig. Det er op til den enkelte lokalafdeling, hvordan de vælger at løse problemer med manglende grøntsager eller forkert pakkede poser.
Hvordan får jeg indflydelse på, hvilke grøntsager der er i grøntsagsposen?
Det er Indkøbsgruppen, der sammensætter indholdet i grøntsagsposen og frugtposen. Alle kan blive medlem af Indkøbsgruppen. Hvis du har spørgsmål eller forslag til indholdet i poserne, kan du kontakte Indkøbsgruppen på indkoeb@kbhff.dk. Vil du være medlem af indkøbsgruppen så læs mere her.
Hvordan får jeg indflydelse på, hvad vi sælger i løssalg?
Alle lokalafdelinger har en løssalgsansvarlig, der bestiller afdelingens løssalgsvarer (mel, most, honning, øl, ekstra grøntsager mv.). Det meste løssalg bestilles af afdelingens løssalgsanvsarlige via indkøbsgruppens løssalgsbestillingsark. Disse varer leveres til fælleslageret og distribueres ud til afdelingerne sammen med varerne til ugens poser. Derudover har afdelingerne også mulighed for at lave egne aftaler med lokale producenter. Hvis du har spørgsmål eller forslag til løssalget, kan du derfor kontakte din lokalafdeling.
Hvordan er det smartest at opbevare de forskellige grøntsager, så de ikke bliver slappe?
Vi henviser til Aarstidernes fine grøntsagsguide.
Jeg kender ikke den mærkelige grøntsag i ugens pose. Hvordan bruger jeg den?
På vores opskriftssamling kan du finde opskrifter med langt de fleste af de sære grøntsager, der kommer i poserne. Opskrifterne er skrevet af medlemmer til medlemmer, og du kan selvfølgelig også selv oprette dig som opskriftskribent.
Hvornår kan jeg se posens indhold på hjemmesiden?
Indkøbsgruppen sammensætter som regel posens indhold om torsdagen. Derfor kan man tidligst se posens indhold på forsiden af hjemmesiden om fredagen. Det er altid med forbehold for ændringer.
Hvornår og hvor kan jeg se på hjemmesiden, hvad der kommer i løssalg?
Når ugens pose er offentliggjort på hjemmesiden (som regel fredag eller lørdag), kan du se, hvad der er bestilt af ekstra grønt til løssalget. Det ser du ved at klikke på Læs mere om ugens pose>> under UGENS POSE i sidebaren på forsiden af hjemmesiden. Du kan også klikke på GRØNTSAGER i topmenuen og så klikke Ugens pose.
“Tørvarer” til løssalget (mel, most, honning, øl m.v.) bestilles i weekenden og senest mandag. Derfor kan du først mandag eller tirsdag se hvilke “tørvarer”, der kommer til løssalget. Det er ikke altid, at det bliver lagt på hjemmesiden, så derfor kan du med fordel se efter tørvareleveringer på Pakkesedlen, som ligger under Ugens Pose på wikien.
Hvor kan jeg se, hvad der har været i tidligere Ugens Pose?
Du kan se tidligere ugens poser i arkivet for ugens poser. Det finder du, ved at klikke på GRØNTSAGER i topmenuen og så klikke Arkiv over ugens poser

Andre spørgsmål

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål på denne side, skal du være velkommen at skrive per mail til info@kbhff.dk