Tidslinie

2007

 • April 2007: I forbindelse med en generalforsamling i KranFilm Collective præsenteres Morten Dall for Park Slope Food Coop, der er et amerikansk Fødevarefællesskab i Brooklyn, New York. Efter et besøg i New York og et møde med en af grundlæggerne, Joe Holtz, inspireres Morten til at opstarte et fødevarefællesskab i København.
 • Oktober 2007: Morten samler en gruppe ildsjæle til opstartsmøde på Frederiksberg Bibliotek
 • December 2007: Samvirke trykker en artikel om Park Slope Food Coop.

2008

 • 24.04.2008: Foreningen Københavns Fødevarefællesskab afholder stiftende generalforsamling.
 • 2008: Forsøg med at købe stort ind fra grossist til ca. 15 mennesker. Lokale hos Vestergror, Vesterbrogade.
 • 2008: Kollektivet Svanholm bliver KBHFF’s første leverandør til butik i Slagtehusgade, Kødbyen.

2009

 • Juni 2009: Fødevarefællesskabet planlægger at flytte fra Vesterbro til Nørrebro. Et nyskrevet manifest bliver sendt til 250 personer på fødevarefællesskabets mailing-liste.
 • 12.08.2009: Fællesskabets opstartsmøde i Kafa-X på Korsgade samler 30-35 engagerede personer, og de første grøntsagsposer bestilles.
 • 26.08.2009: Butikken på Nørrebro slår dørene op med 30 forudbestilte poser. Det første pakkehold består af 2 personer, der først møder kl. 16.
 • 24.10.2009: Fødevarefællesskabet holder sin første ordinære generalforsamling.

2010

 • 25.08.2010: Fællesskabet har over 500 medlemmer.
 • 26.08.2010: KBHFF er i medierne og får 92 nye medlemmer på 14 dage
 • 06.10.2010: KBHFF Amager har første åbningsdag.

2011

 • 12.01.2011: Ungdomshuset på Dortheavej 61 lægger hus til Nordvest afdeling.
 • 12.01.2011: Indkøbsgruppen holder åbent hus for omkring 20 frugt- og grøntsagsavlere, hvor sæsonen 2011 diskuteres.
 • 19.01.2011 afholdes stiftende generalforsamling i Århus Økologiske Fødevarefællesskab inspireret af KBHFF.
 • 02.02.2011 får KBHFF endelig igen en afdeling på Vesterbro denne gang på Oehlenschlægergade skole. 60 poser forudbestilles allerede 1. åbnings dag.
 • 02.03.2011 åbner Amagerafdelingen dørene for endnu et afhentningssted på Prags Boulevard, men fortsætter med at have poseafhentning i lokalerne på Backersvej.
 • 23.03.2011 afholdes stiftende generalforsamling i Odense Fødevarefællesskab inspireret af KBHFF.
 • 16.04.2011 afholdes stiftende generalforsamling i Bornholms Økologiske Fødevarefællesskab (BØFF) inspireret af KBHFF.
 • 25.04.2011 KBHFF overtager 1½ tønder økologisk jord, og begynder at dyrke sine egne grøntsager.
 • 11.05.2011 KBHFF Vanløse holder første åbningsdag.
 • Maj 2011: København Fødevarefællesskab runder 2000 medlemmer.
 • Maj 2011: KBHFF indleder et samarbejde med den social økonomiske virksomhed Allehånde, der skal stå for fordele varer mellem de nu 5 afdelinger.
 • 14.09.2011: KBHFF Frederiksberg har første åbningsdag.
 • Oktober 2011: Københavns Fødevarefællesskab runder 3000 medlemmer fordelt på 7 afdelinger. Samlet distribuerer KBHFF nu omkring 5 tons grøntsager om ugen fra et centralt lager i Gladsaxe.
 • 12.10.2011: KBHFF Østerbro har første åbningsdag.
 • 23.11.2011: KBHFF Indre By har første åbningsdag.
 • 07.12.2011: KBHFF Ydre Nørrebro har første åbningsdag.

2012

 • 29.02.2012 KBHFF Vanløse afprøver som de første KBHFF’s nye online medlemssystem, der rulles ud til samtlige afdelinger i løbet 2012.
 • 5.-10.06.2012: Byhaven 2200, der er startet af medlemmer fra KBHFF holder arbejdsuge, og etablerer en byhave i Nørrebroparken.
 • 1.-8.07 2012: KBHFFs folkekøkken ØkoKalaset deltager på Roskilde Festival. Og vender tilbage de følgende år i festivallens Dream City-område.
 • 11.07.2012: KBHFF Østerbro tester som de første fødevarefællesskabets nye stofposer.
 • 26.08.2012: KBHFF fejrer sin tre års fødselsdag i Byhaven 2200.
 • 29.08.2012: Åbning af KBHFF Islands Brygge

2013

 • April 2013: Gentofte afdeling må lukke pga. manglende medlemstilslutning.
 • 15.5 2013: Indre By afdeling må lukke pga. manglende medlemstilslutning.
 • 25.9.2013: KBHFF Christiania har første åbningsdag.
 • 26.10.2013: KBHFF afholder krisemøde pga. udfordringer med at løse de centrale arbejdsopgaver i fællesskabet. Over 120 medlemmer deltager i mødet. Mødet iværksætter en proces med udvikling af ny organisationsstruktur og nye arbejdsgange.

2014

 • 01.01.2014: KBHFFs fælleslager flytter til egne lokaler på Kastanie Allé i Vanløse.
 • 26.4.2014: Efter et halvt års genopbygningsarbejde kan holde KBHFF ordinær generalforsamling og fejre indførelsen af en ny organisationsstruktur, nye vedtægter og et velafsluttet årsregnskab – og dermed, at fødevarefællesskabet er på rette kurs igen.
 • Maj 2014: Udviklingsprojektet ØkoHUB iværksættes med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug. Målet er bl.a. at afklare, hvordan samarbejdet med de økologiske avlere kan forbedres.
 • 7.5 2014: KBHFF Sydhavnen har første åbningsdag.
 • 29.11.2014: ØkoHub-projektet afsluttes med et stort udviklingsseminar, hvor projektets resultater præsenteres og diskuteres (læs projektets afsluttende rapport og anbefalinger her).

2015

 • 1.1.2015: Der indføres et mindre årligt medlemskontingent for alle medlemmer af KBHFF.
 • 30.1.2015: I anledning af Fødevareministeriets fejring af 25-året for det røde Ø-mærke deltager KBHFF-medlem Mogens Bisgaard i en paneldebat med Thomas Roland, ansvarlighedsdirektør for Coop, og Claus Juel-Jensen, direktør i Netto.
 • April-november 2015: Projekt ØkoStart sættes i gang med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug. Formålet er at udvikle en startpakke med viden og erfaringer fra fødevarefællesskaber rundt omkring i landet, til at understøtte opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark.
 • Marts 2015: Fælleslageret flytter til den gamle sporvognsremise, KPH Volume, på Enghavevej, Vesterbro.
 • Juni 2015: KBHFF ansætter en frivillighedskoordinator til at hjælpe med de opgaver, som er svære at løse på frivillig basis (læs om processen omkring ansættelsen her).
 • August 2015: KBHFF Frederiksberg lukker ned pga. manglende lokale.
 • September 2015: KBHFF ansætter en bogholder til at holde styr på økonomien (læs om processen omkring ansættelsen her).

2016

 • 6.7.2016: KBHFF Islands Brygge lukker ned pga. mangel på frivillige kræfter.
 • Juli-august 2016: Henover sommeren lægger fælleslageret på KPH Volume, sammen med ØkoKalaset, lokale til en række arrangementer med madværksted, fællesspisning og live-musik under navnet “Et fællesskabende måltid”. Formålet er at åbne fællesskabet mere op, også overfor ikke-medlemmer.
 • 31.8.2016: KBFFF Frederiksberg åbner op igen i nye lokaler.