Tidslinie

2007

 • April 2007: I forbindelse med en generalforsamling i KranFilm Collective præsenteres Morten Dall for Park Slope Food Coop, der er et amerikansk Fødevarefællesskab i Brooklyn, New York. Efter et besøg i New York og et møde med en af grundlæggerne, Joe Holtz, inspireres Morten til at opstarte et fødevarefællesskab i København.
 • Oktober 2007: Morten samler en gruppe ildsjæle til opstartsmøde på Frederiksberg Bibliotek
 • December 2007: Samvirke trykker en artikel om Park Slope Food Coop: “Her løfter man i flok”

2008

 • 24.04.2008: Foreningen Københavns Fødevarefællesskab afholder stiftende generalforsamling.
 • 2008: Forsøg med at købe stort ind fra grossist til ca. 15 mennesker. Lokale hos Vestergror, Vesterbrogade.
 • 2008: Kollektivet Svanholm bliver KBHFF’s første leverandør til butik i Slagtehusgade, Kødbyen.

2009

 • Juni 2009: Fødevarefællesskabet planlægger at flytte fra Vesterbro til Nørrebro. Et nyskrevet manifest bliver sendt til 250 personer på fødevarefællesskabets mailing-liste.
 • 12.08.2009: Fællesskabets opstartsmøde i Kafa-X på Korsgade samler 30-35 engagerede personer, og de første grøntsagsposer bestilles.
 • 26.08.2009: Butikken på Nørrebro slår dørene op med 30 forudbestilte poser. Det første pakkehold består af 2 personer, der først møder kl. 16.
 • 24.10.2009: Fødevarefællesskabet holder sin første ordinære generalforsamling.

2010

 • 25.08.2010: Fællesskabet har over 500 medlemmer.
 • 26.08.2010: KBHFF er i medierne og får 92 nye medlemmer på 14 dage
 • 06.10.2010: KBHFF Amager har første åbningsdag.

2011

 • 12.01.2011: Ungdomshuset på Dortheavej 61 lægger hus til Nordvest afdeling.
 • 12.01.2011: Indkøbsgruppen holder åbent hus for omkring 20 frugt- og grøntsagsavlere, hvor sæsonen 2011 diskuteres.
 • 19.01.2011 afholdes stiftende generalforsamling i Århus Økologiske Fødevarefællesskab inspireret af KBHFF.
 • 02.02.2011 får KBHFF endelig igen en afdeling på Vesterbro denne gang på Oehlenschlægergade skole. 60 poser forudbestilles allerede 1. åbnings dag.
 • 02.03.2011 åbner Amagerafdelingen dørene for endnu et afhentningssted på Prags Boulevard, men fortsætter med at have poseafhentning i lokalerne på Backersvej.
 • 23.03.2011 afholdes stiftende generalforsamling i Odense Fødevarefællesskab inspireret af KBHFF.
 • 16.04.2011 afholdes stiftende generalforsamling i Bornholms Økologiske Fødevarefællesskab (BØFF) inspireret af KBHFF.
 • 25.04.2011 KBHFF overtager 1½ tønder økologisk jord, og begynder at dyrke sine egne grøntsager.
 • 11.05.2011 KBHFF Vanløse holder første åbningsdag.
 • Maj 2011: København Fødevarefællesskab runder 2000 medlemmer.
 • Maj 2011: KBHFF indleder et samarbejde med den social økonomiske virksomhed Allehånde, der skal stå for fordele varer mellem de nu 5 afdelinger.
 • 14.09.2011: KBHFF Frederiksberg har første åbningsdag.
 • Oktober 2011: Københavns Fødevarefællesskab runder 3000 medlemmer fordelt på 7 afdelinger. Samlet distribuerer KBHFF nu omkring 5 tons grøntsager om ugen fra et centralt lager i Gladsaxe.
 • 12.10.2011: KBHFF Østerbro har første åbningsdag.
 • 23.11.2011: KBHFF Indre By har første åbningsdag.
 • 07.12.2011: KBHFF Ydre Nørrebro har første åbningsdag.

2012

 • 29.02.2012 KBHFF Vanløse afprøver som de første KBHFF’s nye online medlemssystem, der rulles ud til samtlige afdelinger i løbet 2012.
 • 5.-10.06.2012: Byhaven 2200, der er startet af medlemmer fra KBHFF holder arbejdsuge, og etablerer en byhave i Nørrebroparken.
 • 1.-8.07 2012: KBHFFs folkekøkken ØkoKalaset deltager på Roskilde Festival. Og vender tilbage de følgende år i festivallens Dream City-område.
 • 11.07.2012: KBHFF Østerbro tester som de første fødevarefællesskabets nye stofposer.
 • 26.08.2012: KBHFF fejrer sin tre års fødselsdag i Byhaven 2200.
 • 29.08.2012: Åbning af KBHFF Islands Brygge

2013

 • April 2013: Gentofte afdeling må lukke pga. manglende medlemstilslutning.
 • 15.5 2013: Indre By afdeling må lukke pga. manglende medlemstilslutning.
 • 25.9.2013: KBHFF Christiania har første åbningsdag.
 • 26.10.2013: KBHFF afholder krisemøde pga. udfordringer med at løse de centrale arbejdsopgaver i fællesskabet. Over 120 medlemmer deltager i mødet. Mødet iværksætter en proces med udvikling af ny organisationsstruktur og nye arbejdsgange.

2014

 • 01.01.2014: KBHFFs fælleslager flytter til egne lokaler på Kastanie Allé i Vanløse.
 • 26.4.2014: Efter et halvt års genopbygningsarbejde kan holde KBHFF ordinær generalforsamling og fejre indførelsen af en ny organisationsstruktur, nye vedtægter og et velafsluttet årsregnskab – og dermed, at fødevarefællesskabet er på rette kurs igen.
 • Maj 2014: Udviklingsprojektet ØkoHUB iværksættes med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug. Målet er bl.a. at afklare, hvordan samarbejdet med de økologiske avlere kan forbedres.
 • 7.5 2014: KBHFF Sydhavnen har første åbningsdag.
 • 29.11.2014: ØkoHub-projektet afsluttes med et stort udviklingsseminar, hvor projektets resultater præsenteres og diskuteres (læs projektets afsluttende rapport og anbefalinger her).

2015

 • 1.1.2015: Der indføres et mindre årligt medlemskontingent for alle medlemmer af KBHFF.
 • 30.1.2015: I anledning af Fødevareministeriets fejring af 25-året for det røde Ø-mærke deltager KBHFF-medlem Mogens Bisgaard i en paneldebat med Thomas Roland, ansvarlighedsdirektør for Coop, og Claus Juel-Jensen, direktør i Netto.
 • April-november 2015: Projekt ØkoStart sættes i gang med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug. Formålet er at udvikle en startpakke med viden og erfaringer fra fødevarefællesskaber rundt omkring i landet, til at understøtte opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark.
 • Marts 2015: Fælleslageret flytter til den gamle sporvognsremise, KPH Volume, på Enghavevej, Vesterbro.
 • Juni 2015: KBHFF ansætter en frivillighedskoordinator til at hjælpe med de opgaver, som er svære at løse på frivillig basis (læs om processen omkring ansættelsen her).
 • August 2015: KBHFF Frederiksberg lukker ned pga. manglende lokale.
 • September 2015: KBHFF ansætter en bogholder til at holde styr på økonomien (læs om processen omkring ansættelsen her).

2016

 • 6.7.2016: KBHFF Islands Brygge lukker ned pga. mangel på frivillige kræfter.
 • Juli-august 2016: Henover sommeren lægger fælleslageret på KPH Volume, sammen med ØkoKalaset, lokale til en række arrangementer med madværksted, fællesspisning og live-musik under navnet “Et fællesskabende måltid”. Formålet er at åbne fællesskabet mere op, også overfor ikke-medlemmer.
 • 31.8.2016: KBFFF Frederiksberg åbner op igen i nye lokaler.

2017

 • 5.1.2017: KBHFF får et fælles nyhedsbrev, som udgives fire gange om året.
 • Marts 2017: KBHFF bliver partner i et tværfagligt forskningsprojekt på Københavns Universitet om kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer (COMPASS). Andre samarbejdspartnere er bl.a. Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Omstilling Nu, Stop spild af mad osv. Forskningsprojektet er støttet af Velux-fonden og løber fra 2017-2020.
 • Oktober 2017: Afdelingen på Ydre Nørrebro bliver slået sammen med afdelingen på Nørrebro.
 • November 2017: KBHFF vedtager en ny forretningsplan ved en ekstrordinær generalforsamling, som bl.a. betyder at foreningen påbegynder udviklingen af nye IT løsninger der kan understøtte abonnement på poser samt mere flesible bestillinger af løssalg. Generalforsamlingen vedtager også en ny medlemsform, et såkaldt “støttemedlem”, som bliver fritaget fra kravet om frivillighed mod at betale en højere pris for grøntsager.

2018

 • Oktober 2018: En ny afdeling på Københavns Professionshøjskole, for elever og ansatte, åbner under stor fanfare. 35 nye medlemmer bliver indmeldt på åbningsdagen.
 • November 2018: KBHFF’s fælleslager flytter fra KPH til Københavns Professionshøjskole.