Kom til fremtidsworkhop 24. november 2018

Fødevarefællesskabet er i udvikling. Og vi fortsætter.

For et år siden blev en ny forretningsplan for KBHFF vedtaget af en ekstraordinær generalforsamling. Siden da har vi haft rygende travlt med forskellige projekter og den daglige drift af fødevarefællesskabet. Bestyrelsen inviterer nu til Fremtidsworkshop for at samles igen et år senere og (ganske kort) se tilbage på de initiativer vi er gået i gang med i årets løb og kigge fremad på nye initiativer.

Sammen vil vi diskutere vores vigtigste fælles indsatsområder for de næste 6-12 måneder, vurdere mulige indsatser indenfor disse områder og (håber vi!) opnå enighed om hvilke indsatser vi søsætter.

Det foregår alt sammen lørdag d. 24. november, kl 13-17, på KPH Projects, 4. sal, Enghavevej 80C, 2450 København SV. Efter workshoppen samles vi over en fællesmiddag, hvor alle tager en ret med til fællesbordet, og lidt julehygge (hvis ellers bestyrelsen kan få fingre i nogle æbleskivepander…).

Deltagere

Workshoppen er åben for alle medlemmer, men retter sig især til de  “koordinerende” medlemmer i KBHFF. Det vil sige alle de fælles arbejdsgrupper, butiks-/styregrupper og teamkoordinatorer/-links. Vi håber at deltagere kommer med mandat, lyst og vilje til at arbejde videre med idéerne.

En del af forarbejdet til workshoppen vil blive lavet til avlermødet d. 15. november, hvor alle også er velkomne.

Tilmelding

Alle deltagere bedes tilmeldelse sig til fremtidsworkshoppen senest d. 22. november. Evt. spørgsmål kan stilles til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk.

Nyt fra bestyrelsen – Konstitueringsmøde

I søndags mødtes den nyvalgte bestyrelse i KBHFF for første gang. Hovedformålet var at konstituere bestyrelsen, som det er foreskrevet i de nye vedtægter, men også at mødes og snakke om forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Efter middag og en indledende introduktion fra de enkelte medlemmer vedrørende interesser og engagementer i KBHFF, kom vi i fællesskab frem til en fordeling af posterne.

Jonas Dreves Glass bliver ny formand for KBHFF. Jonas Boye Christensen fortsætter som kasserer, sammen med Janus Boesen Agerbo.

Esther Juel Jepsen og Andreas Lloyd fungerer som menige medlemmer af bestyrelsen.

Ulf Wolff og David Hendriksen bliver suppleanter.

En anden vigtig beslutning var spørgsmålet om, hvorvidt KBHFF skal søge bistand til at få afklaret vores juridiske forhold med henblik på bl.a. moms og skatte undtagelse. Der var enighed om, at kontakten til advokatkontoret Foldschack og Forchhammer skal genoptages.

Afslutnings blev der planlagt møder og ansvarsområder for det næste år.

Referat og dagsordner kan, som altid, findes på wikien.

Bedste hilsner

Bestyrelsen i KBHFF