English version here

   

Vores udbud af fødevarer skal være:

1 – Dyrket og produceret økologisk.

Vi definerer dette som fødevarer, der er dyrket efter økologiske, herunder biodynamiske, principper. Det vil sige alle de dyrkningsformer, der ikke udpiner jorden eller forøger mængden af kunstige kemikalier, kunstgødning, eller pesticider i vores jord og miljø, og som i stedet bygger på sund og bæredygtig jordbrug, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd.

2 – Dyrket så lokalt som praktisk muligt.

Afstanden fra jord til bord har afgørende betydning for fødevarernes friskhed, smag og ernæringsmæssige værdi. Jo kortere afstand, der er mellem hvor friske grøntsager dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljømæssige gevinst.
Ved at reducere den afstand, som en fødevare rejser fra jord til bord, desto mere reduceres den miljømæssige påvirkning, som transporten forårsager. Ved at støtte lokal produktion af fødevarer støtter vi den fortsatte opretholdelse af de færdigheder og den kultur, der er særegen for dyrkningen af fødevarer i vores lokale klima.

3 – Sæsonbaseret

Vores udbud skal afspejle årstiden. Det er muligt at udvide en afgrødes naturlige sæson ved at dyrke dem i drivhus, og vi vil bestemt støtte dette, hvis det gør grøntsager mere tilgængelige i løbet af året. Men ikke hvis det involverer kunstig opvarmning af drivhusene, hvormed den miljømæssige gevinst tabes.

Vores fødevarer skal distribueres på en måde, der:

4 – Støtter fair og direkte handel

Mange avlere bliver presset hårdt på prisen og dermed på deres levebrød, hvilket medfører negative sociale og miljømæssige konsekvenser både lokalt og globalt.
Vi sikrer, at der er færrest mulige led mellem os og producenterne ved at skabe direkte, personlige kontakter hvor det er muligt. Vi er vores egen købekraft bevidst, og søger derfor at sikre, at vi gør vores indflydelse gældende ved at støtte fair og direkte handel.

5 – Er miljøvenlig

Vi mindsker vores CO2-fodspor ved at bruge ressourcer med omtanke – bl.a. ved at mindske spild, genbruge og genanvende og benytte miljøvenlige materialer hvor det er muligt.

6 – Formidler og fremmer viden om fødevarer og økologi

Vi gør mennesker mere bevidste om, hvordan de fødevarer, de spiser, når frem til deres indkøbskurv. Vi mener, at hvis mennesker får mere viden og mere føling med den jord, der nærer dem, vil de ikke alene være mere villige til at støtte fødevarefællesskabet, men de vil også være bedre stillet til at træffe bæredygtige fødevarevalg fremover. En vigtig del heri er at dele vores viden om at opbygge og drive fødevarefællesskabet og inspirere andre til at tage lignende initiativer i deres lokalområder.

7 – Er økonomisk bæredygtig og selvstændig

For at Københavns Fødevarefællesskab skal have de bedste muligheder for at vokse og blive en del af en bæredygtig fremtid, må vi være i stand til at eksistere uafhængigt af ekstern støtte, og dermed være mindre sårbar overfor skiftende prioriteringer fra forskellige offentlige og private instanser. Dette betyder, at vi altid dækker vores driftsomkostninger gennem egne indtægter og frivillig arbejdskraft.

8 – Er transparent og fremmer tillid i alle produktions- og distributionsled

Vi er åbne og ærlige omkring alle vores finansielle transaktioner og de valg vi træffer omkring vores udbud. Både i forhold til de, der leverer vores fødevarer (vi forventer det samme fra dem), og i forhold til hvordan vi bruger vores overskud.

9 – Er tæt på og tilgængelig

Vi arbejder for, at økologi ikke skal være en dyr gourmet-luksus, men en fast og naturlig del af vores hverdag. Derfor skal fødevarefællesskabet være tæt på og tilgængeligt for vores medlemmer – også prismæssigt. Vi vil gøre økologiske fødevarer tilgængelige til fair pris og vi vil altid prioritere kvalitet og bæredygtighed over pris.

10 – Drives af et lokalt, arbejdende fællesskab

Fødevarefællesskabet skal rumme og opmuntre til mere end blot at levere billige og gode fødevarer. Vi arbejder for, at fødevarefællesskabet skal være en platform, hvorigennem medlemmerne sammen kan skabe positive tiltag med udgangspunkt i det nærområde, hvor vi bor og arbejder. En sådan platform skal gøre det muligt for de enkelte medlemmer at finde sammen og organisere sig omkring deres fælles behov, mål og interesser og således få det lokale fællesskab til at blomstre.

Revideret d. 27. april

    

Historien om grundprincipperne

På et stormøde d. 8. april 2010 vedtog medlemmerne af fødevarefællesskabet ovenstående grundprincipper, som er det grundlag, som vi handler og driver foreningen ud fra. Som overskriften på grundprincipperne siger, så er foreningens mål at gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.

Københavns Fødevarefællesskab vil være en del af en bæredygtig fremtid. Disse 10 grundprincipper har til formål at sikre bæredygtighed i samtlige led af de kredsløb som fødevarefællesskabet indgår i.