Retningslinjer for behandling og opbevaring af persondata

Dataansvarlig: Københavns Fødevarefællesskab, Enghavevej 80 C 3. sal, 2450 KBH SV

Dataopbevaring: Vi behandler dine data i nødvendigt omfang, så længe du er medlem.

Datamodtagere: Udover i det omfang det er nødvendigt i forbindelse online betalingstransaktioner, videregiver vi ikke dine oplysninger til andre dataansvarlige uden dit samtykke.

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os). Tilbagetrækning af samtykke til databehandling sker ved, at du melder dig ud af foreningen via den tilsvarende funktion i medlemssystemet.
Du har til enhver tid retten til at klage i overensstemmelse med Datatilsynet. Klager modtages på info@kbhff.dk. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Hvad bruger vi dine personoplysninger til

  1. De oplyste personoplysninger i forbindelse med indmeldelse opbevares af Københavns Fødevarefællesskab og gemmes op til et år efter endt medlemskab. Det drejer sig om navn, telefonnummer og emailadresse.
  2. Det er en betingelse for medlemskab af Københavns Fødevarefællesskab, at Københavns Fødevarefællesskab kan opbevare og behandle disse oplysninger.
  3. Oplysninger om navn og kontaktoplysninger anvendes af Københavns Fødevarefællesskab i forbindelse med udførelse af foreningens arbejde. Dette indbefatter behandling af ordrer når du bestiller, udsendelse af medlemsbreve samt den nødvendige kommunikation forbundet med udførelsen af foreningens arbejde, i det omfang du indgår i dette.
  4. Ved gennemførelse af køb registreres betalingsmåde, produkter, transaktionsbeløb og dato af køb og hvilken afdeling købet fandt sted i.
  5. Oplysninger om betalingstransaktioner opbevares i 5 år. Oplysninger i øvrigt opbevares i op til 1 år efter ophør af medlemskab. Denne grænse dækker dog ikke oplysninger som er kritiske for foreningen så som emails, bidrag i fora, wiki og referater. Du er selv ansvarlig for at administrere dine personrelaterede oplysninger (herunder fjerne dem, hvis du ønsker dette) fra sider der bruges til kommunikation mellem medlemmer, men som ikke direkte administreres af KBHFF (f.eks. wiki).
  6. Københavns Fødevarefællesskab videregiver oplysninger til en betalingsservice på gennemførelse af betalingstransaktioner, hvis du betaler med betalingskort.
  7. Foruden det i punkt 6 anførte udveksler Københavns Fødevarefællesskab ikke oplysninger med nogen tredjepart.