Københavns Fødevarefællesskabs Handels-, Salgs- og Leveringsbetingelser

Hovedkontor

Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a.
c/o Karens Hus
Bispebjerg Bakke 8
2400 København N

CVR-nummer: 32996671
Etableringsår: 2008

e-mail: info@kbhff.dk
web: www.kbhff.dk

Butikker / Besøgsadresser

Se siden for lokalafdelinger.

For leverandører

Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) ønsker at være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre bæredygtige og økologiske fødevarer tilgængelige for alle. KBHFF støtter fair og direkte handel og ønsker at skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til kommercielle fødevarevirksomheder.

1. Generelt

Medmindre andet er aftalt, er disse handelsbetingelser gældende for alle leverancer til KBHFF, hvad enten ordre er afgivet mundtligt eller skriftligt.
1.1. Sælgers evt. salgsvilkår finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved skriftlig aftale mellem KBHFF og sælger.

2. Betalingsvilkår

Forfaldsdato er løbende uge + 14 dage fra fakturadato.

3. Levering

Levering skal finde sted på de af KBHFF angivne  leveringsadresser. Risikoens overgang sker på leveringsadressen, når varerne er aflæsset.
3.1. En angiven leveringstid må overholdes. Levering foregår hver onsdag inden kl. 11.00. Ved overskridelse af leveringstid er KBHFF berettiget til annullering af ordren.

4. Reklamationer

Alle varer modtages med forbehold af godkendelse, uanset om betaling har fundet sted.
Leverandøren underrettes straks og ellers uden ugrundet ophold om mangler i forhold til kvalitet eller leverance.

5. Mangelfulde varer

Er en vare mangelfuld i leverance eller kvalitet og har KBHFF ved modtagelse straks eller uden ugrundet ophold givet meddelelse til leverandøren herom, er KBHFF berettiget til omlevering inden for leveringstid eller hel eller delvis ophævelse af købet.

6. Følgeseddel

Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå er anført leveringssted samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold. Det skal fremgå af følgesedlen, om varen er økologisk. Emballagen, varen er leveret i, skal være udspecificeret på følgesedlen med antal og art.

7. Faktura

Med mindre andet er aftalt sendes en samlet faktura elektronisk til KBHFF's økonomigruppe: okonomi@kbhff.dk
7.1. Emballagen, varen er leveret i, skal være udspecificeret på fakturaen med antal, art og pris.
Evt. transportudgift skal ligeledes selvstændigt opgives.

8. Kreditnota på emballage

Emballage der returneres fra KBHFF til leverandøren, forsynes med en følgeseddel med angivelse af antal, art og modtager. Disse emballager faktureres de pågældende leverandører.

9. Ændring af ordre

Enhver ændring eller annullering af en ordre må afgives skriftligt for at være bindende. En ændring eller annullering af en ordre skal være KBHFF i hænde 48 timer inden rette leveringstid.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en samarbejdspartner og KBHFF skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

juni 2021

e-mail: info@kbhff.dk

For medlemmer

Aftaler med Københavns Fødevarefællesskab indgås på dansk.

Disse handelsbetingelser er gældende for al handel på www.kbhff.dk.
I det følgende omtales Københavns Fødevarefællesskab under forkortelsen KBHFF.

Betaling

KBHFF’s standardvare er en pose med blandet lokalt dyrket økologisk grønt i sæsonbaseret udvalg, typisk 6-8 kg i alt. Indholdet varierer fra uge til uge alt afhængig af sæson og udbud. Posen afhentes i dit lokale afhentningssted i den angivne åbningstid. Derudover sælger KBHFF sæson-afhængige poser med f.eks. frugt, asparges, kartofler og svampe.

KBHFF’s frugt- og grøntsagsposer er forudbetalte. Du skal betale før du kan hente din pose. Når du tilmelder dig, får du tildelt en personlig konto på KBHFF’s hjemmeside www.kbhff.dk, hvor du kan bestille varer. For bestilling af varer til afhentning i butikken den næstkommende onsdag skal din bestilling typisk senest være gennemført den forudgående onsdag kl 23:59. Du skal betale forud med betalingskort over internettet eller med kontanter, mobilepay eller betalingskort i din lokale afdeling. Kvitteringer for hver bestilling på din KBHFF-konto sendes til din email.

Når du bruger et betalingskort til at bestille hjemmefra, bliver kortet automatisk gemt af KBHFF's betalingsløsning Stripe, så du kan bruge det igen ved næste bestilling. Du kan ikke selv slette dine gemte betalingskort, men hvis du ønsker det, kan du skrive til it@kbhff.dk.

Kontingent bliver automatisk trukket i maj måned hvis du har gemt et betalingskort. Du modtager en email en uge inden det bliver opkrævet. Hvis du ikke har et betalingskort gemt i systemet, skal du selv logge ind og betale kontingentet manuelt.

Betaling sker i danske kroner.

Priser

Alle priser på www.kbhff.dk er inklusiv moms og alle afgifter.

Gebyrer

KBHFF har følgende kort-gebyrer på handel på www.kbhff.dk:

  • Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard: Gratis

Vores betalingsløsning, Stripe, opkræver et gebyr på 1,4% for betaling med betalingskort. Denne omkostning er inkluderet i prisen.

Sikkerhed

Når du handler på www.kbhff.dk, skal du benytte et betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af Stripe – der er certificeret til at håndtere betalingsdata. Stripe sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken KBHFF eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

Afhentning af bestilte varer

Det er dit eget ansvar at huske at hente de fødevarer, som du har bestilt i din lokale KBHFF-butik indenfor denne butikkens åbningstid. Hvis du ikke afhenter dine varer, går de tabt og der gives ikke kredit til medlemmer, der glemmer at afhente deres pose. 

Reklamation

Du har lov til at klage over fejl og/eller mangler på en vare i op til to år efter, du har købt den. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert.
Du skal returnere varen (gælder ikke ferske varer) til os i en af vores butikker og oplyse dit kundenummer, og hvad du mener, der er galt med varen.

Fortrydelsesret

KBHFF yder fortrydelsesret i henhold til følgende punkter i forbrugerloven:

  • For alle andre varer end levnedsmidler og varer til husholdningen, er der 14 dages fortrydelsesret.
  • For levnedsmidler og varer til husholdningen er der ingen fortrydelsesret. 

For at benytte din fortrydelsesret på varer, der ikke er levnedsmidler eller til husholdningen, skal du inden 14 dage fra du har afhentet varen aflevere den tilbage i en af vores afdelinger i original emballage.

Persondata

Persondata givet i forbindelse med handel på KBHFF's hjemmeside bearbejdes i henhold til vores Persondata politik.