Københavns Fødevarefællesskabs Handels-, Salgs- og Leveringsbetingelser

Hovedkontor

Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a.
c/o Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby

CVR-nummer: 32996671
Etableringsår: 2008

e-mail: info@kbhff.dk
web: www.kbhff.dk

Butikker / Besøgsadresser

Se siden for lokalafdelinger.

Generelt

Københavns Fødevarefællesskab, KBHFF, vil være en del af en bæredygtig fremtid og foreningens handels-, salgs- og leveringsbetingelser baseres derfor på 10 grundprincipper. De har til formål, at sikre bæredygtighed i samtlige led af de kredsløb som fødevarefællesskabet indgår i.

De 10 grundprincipper findes her

I det følgende omtales Københavns Fødevarefællesskab under forkortelsen KBHFF.

For leverandører

1. Generelt

Medmindre andet er aftalt, er disse handelsbetingelser gældende for alle leverancer til KBHFF, hvad enten ordre er afgivet mundtligt eller skriftligt.
1.1. Sælgers evt. salgsvilkår finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved skriftlig aftale mellem KBHFF og sælger.        1.2. Aftaler med Københavns Fødevarefællesskab indgås på dansk.

2. Betalingsvilkår

Forfaldsdato er løbende uge + 14 dage fra fakturadato.

3. Levering

Levering skal finde sted på de af KBHFF angivne  leveringsadresser. Risikoens overgang sker på leveringsadressen, når varerne er aflæsset.
3.1. En angiven leveringstid må overholdes. Levering foregår hver onsdag inden kl. 11.00. Ved overskridelse af leveringstid er KBHFF berettiget til annullering af ordren.

4. Reklamationer

Alle varer modtages med forbehold af godkendelse, uanset om betaling har fundet sted.
Leverandøren underrettes straks og ellers uden ugrundet ophold om mangler i forhold til kvalitet eller leverance.

5. Mangelfulde varer

Er en vare mangelfuld i leverance eller kvalitet og har KBHFF ved modtagelse straks eller uden ugrundet ophold givet meddelelse til leverandøren herom, er KBHFF berettiget til omlevering inden for leveringstid eller hel eller delvis ophævelse af købet.

6. Følgeseddel

Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå er anført leveringssted samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold. Det skal fremgå af følgesedlen, om varen er økologisk. Emballagen, varen er leveret i, skal være udspecificeret på følgesedlen med antal og art.

7. Faktura

Med mindre andet er aftalt sendes en samlet faktura elektronisk til KBHFF's økonomigruppe: okonomi@kbhff.dk
7.1. Emballagen, varen er leveret i, skal være udspecificeret på fakturaen med antal, art og pris.
Evt. transportudgift skal ligeledes selvstændigt opgives.

8. Kreditnota på emballage

Emballage der returneres fra KBHFF til leverandøren, forsynes med en følgeseddel med angivelse af antal, art og modtager. Disse emballager faktureres de pågældende leverandører.

9. Ændring af ordre

Enhver ændring eller annullering af ordre fra leverandøren må afgives skriftligt for at være bindende. En ændring eller annullering af en ordre skal være KBHFF i hænde 48 timer inden rette leveringstid.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en samarbejdspartner og KBHFF skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

December 2023

For medlemmer

1. Generelt

Disse handelsbetingelser er gældende for al handel på www.kbhff.dk.
1.1. Aftaler med Københavns Fødevarefællesskab indgås på dansk.

2. Medlemsskab

I Københavns Fødevarefællesskab er der mulighed for to typer medlemskab frivillig og støttemedlem. Som frivillig lægger du typisk et par timers frivilligt arbejde hver måned, som støttemedlem betaler du en højere pris for en grøntsagspose, men behøver ikke lægge timer i frivilligt arbejde.
2.1. De to medlemskaber betaler samme pris for forudbestilt løssalg, arrangementer, indmeldningsgebyr og årligt kontigent.
2.2. Støttemedlemskabet tænkt som en midlertidig mulighed, hvis man for en periode ikke har mulighed for at tage en fast vagt.

3. Betaling

KBHFF’s standardvare er en pose med blandet lokalt dyrket økologisk grønt i sæsonbaseret udvalg, typisk 6-8 kg i alt. Indholdet varierer fra uge til uge alt afhængig af sæson og udbud. Posen afhentes i dit lokale afhentningssted i den angivne åbningstid. Derudover sælger KBHFF sæson-afhængige poser med f.eks. frugt, asparges, kartofler og svampe.

KBHFF’s frugt- og grøntsagsposer er forudbetalte. Du skal betale før du kan hente din pose. Når du tilmelder dig, får du tildelt en personlig konto på KBHFF’s hjemmeside www.kbhff.dk, hvor du kan bestille varer og se oversigten over dine betalte bestillinger. For bestilling af varer til afhentning i butikken den næstkommende onsdag skal din bestilling senest være gennemført den forudgående onsdag kl 23:59. Du skal betale forud med betalingskort over internettet eller med kontanter, mobilepay eller betalingskort i din lokale afdeling.
3.1. Der kan ikke garanteres mulighed for at betale kontakt, da det ikke er alle lokalafdelinger som har et kontaktregnskab.
3.2. Kvitteringer for hver bestilling på din KBHFF-konto sendes til din email. Der er kun kvitteringer for løsslag ved brug af MobilePay.
3.3. Betalingskort: Når du bruger et betalingskort til at bestille hjemmefra, bliver kortet automatisk gemt af KBHFF's betalingsløsning Stripe, så det kan bruges igen ved næste bestilling. Du kan ikke selv slette dine gemte betalingskort, men hvis du ønsker det, kan du skrive til IT på mail adressen it@kbhff.dk.
3.4. Kontingent: bliver automatisk trukket i maj måned, hvis du har gemt et betalingskort. Du modtager en email en uge inden det bliver opkrævet. Hvis du ikke har et betalingskort gemt i systemet, skal du selv logge ind og betale kontingentet manuelt.
3.5. Betaling sker i danske kroner.

4. Priser

Alle priser på www.kbhff.dk er inklusiv moms og alle afgifter.

5. Gebyrer

KBHFF har følgende kort-gebyrer på handel på www.kbhff.dk:

  • Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard: Gratis

5.1. KBHFF har Stripe som betalingsløsning. Stripe opkræver et gebyr på 1,4% for betaling med betalingskort. Denne omkostning er inkluderet i prisen.

6. Sikkerhed

Når du handler på www.kbhff.dk, skal du benytte et betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af Stripe – der er certificeret til at håndtere betalingsdata. Stripe sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken KBHFF eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

7. Afhentning af bestilte varer

Ved bestilling af varer fra KBHFF til afhentning i en af KBHFF lokalafdelinger er følgende gældende: der pålægger eget ansvar, at afhentningen sker inden for lokalafdelingens åbningstid. Ved afhentning oplyses det navn som medlemskabet er oprettet i.
7.1. Er du forhindret i at afhente dine varer, kan du bede en anden hente dine forudbestilte varer for dig.Hvis du ikke afhenter dine varer, går disse tabt og der gives ikke kredit til medlemmer, som ikke afhenter deres forudbestilte varer.
7.2. Flytning af dato for afhentning af varer: Datoen for afhentning kan flyttes på foreningens hjemmeside eller ved at spørge kassemesteren i ens lokalafdeling. Flytningen af ordren skal ske senest onsdag klokken 23:59 en uge før den først ønskede afhentningsdato.
Det er ikke muligt at flytte en ordre, hvis der er tale om forudbestilt løssalg som kun sælges på begrænsede datoer.

8. Reklamation

Du har lov til at klage over fejl og/eller mangler på en vare i op til to år efter, du har købt den. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert.
8.1. Henvendelser vedrørende reklamation skal sendes til bestyrelsen og fælleskoordinatoren pr. mail. Umiddelbart forholder indkøbsgruppen/bestyrelsen/fælleskoordinatoren sig til ikke til en klage med mindre, at 5% af varepartiet er dårligt. Er det tilfældet, kontaktes indkøbsgruppen som står for dialogen med leverandøren.

9. Fortrydelsesret

KBHFF yder fortrydelsesret i henhold til følgende punkter i forbrugerloven:

  • For alle andre varer end levnedsmidler og varer til husholdningen, er der 14 dages fortrydelsesret.
  • For levnedsmidler og varer til husholdningen er der ingen fortrydelsesret. 

9.1. For at benytte din fortrydelsesret på varer, der ikke er levnedsmidler eller til husholdningen, skal du inden 14 dage fra du har afhentet varen aflevere den tilbage i en af vores afdelinger i original emballage.
9.2. Køber har ansvaret for at bestillinger er angivet korrekt. KBHFF refunderer ikke ordre, hvor køber har lavet en fejlbestilling. Køber kan vælge at forsøge at finde en ny køber i sin lokalafdeling. Afsnit 7.2 beskriver mulighed for flytning af dato for afhentning ordre, flytningen skal ske en uge før den først ønskede afhentningsdato. Læs mere om gældende regler for flytning af bestillinger under afsnit 7.2.

10. Opsigelse af medlemskab

Der er mulighed for at opsige medlemskab på foreningens hjemmeside eller ved at bede kassemesteren i sin lokalafdeling om hjælp.
10.1. Kontingent refunderes ikke ved opsigelse af medlemskab.

11. Persondata

Persondata givet i forbindelse med handel på KBHFF's hjemmeside bearbejdes i henhold til vores Persondata politik.

Marts 2024