Handelsbetingelser

Læs Københavns Fødevarefællesskabs handelsbetingelser.

Har du spørgsmål til handelsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte KBHFF’s bestyrelse på bestyrelse@kbhff.dk.

Fakturaer

Fakturaer sendes elektronisk til: okonomi@kbhff.dk

Faktureringsoplysninger:
Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a.
c/o Karens Hus
Bispebjerg Bakke 8
2400 København N

CVR: 32 99 66 71
Bank: 8401 1136136

Leveringsadresse

Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a.
c/o Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 36
2200 København N

OBS! Levering skal ske til Sigurds Bar – indkørsel er gennem den store port vest for hovedindgangen til Professionshøjskolen.