Medlemskab

Can English speakers be members?

Hvordan bliver jeg medlem?

Indmeldelse er forskellig fra afdeling til afdeling. Nogle afdelinger melder nye ind hver uge, andre afdelinger melder nye ind ved introduktionsmøder én gang om måneden. Start med at finde den lokalafdeling, som du ønsker at hente grøntsager i. For langt de fleste er det det sted, der er nærmest hvor man bor eller arbejder. Her på listen kan du se, hvor det er obligatorisk at deltage i et introduktionsmøde for at blive medlem, og hvor du bare kan møde op i åbningstiden om onsdagen.

Hvad koster det at blive medlem?

Ved indmeldelse skal du betale en indmeldelsesgebyr (100 kr.) Herefter opkræves kontingentet (200 kr.) hvert år den 1. maj. Også hvis du har meldt dig ind i foråret. Fordelen ved denne løsning er, at den er meget nem at administrere. På den måde kan Fødevarefællesskabet bruge mindst mulig tid og penge på administration, og mest mulig på at betale avlerne.
Kontingentet betales kontant eller med MobilePay ved indmeldelse, men kan ellers betales over nettet.

Hvad dækker medlemskontingentet?

Alle medlemmer af KBHFF betaler et kontingent hvert år (opkræves i maj). Kontingentet bliver hvert år vedtaget af generalforsamlingen i april. Kontingentet blev indført ved generalforsamlingen i 2015 og dækker lønningsudgifterne til fødevarefællesskabets to ansatte: en bogholder og en fælleskoordinator (FK), som begge er ansat 8 timer om ugen. At have lønnede ansatte sikrer en stabil og kompetent arbejdskraft på vigtige og driftstunge områder, såsom økonomi og den overordnede organisering af fødevarefællesskabet. Læs mere om baggrunden for ansættelserne på wikien. Her kan du også læse om hvilke arbejdsopgaver, som udføres af hhv. bogholderen og fælleskoordinatoren.

Hvor gammel skal man være for at blive medlem?

Vi har ingen aldersgrænse. Som medlem skal man blot være i stand til at arbejde frivilligt tre timer hver måned.

Kan husstande deles om medlemsskabet?

Ja, som medlem kan man købe ind til hele sin husstand gennem sit medlemsskab. Hvis man som husstand er to beboere, betyder det, at man f.eks. kan være sammen på vagt hver anden måned. I mange lokalafdelinger anbefales det dog, at man stadig tager vagter hver måned, selvom man er et par. Det er der flere grunde til. Men det handler især om, at det kan være svært at føle sig fortrolig og bekendt med de forskellige arbejdsopgaver (og de andre frivillige), hvis der går for lang tid imellem ens vagter.

Kan engelsktalende blive medlem?

Ja, der er mange engelsktalende medlemmer i KBHFF. Kontankt den enkelte lokalafdeling for at høre, hvornår der holdes introduktionsmøder på engelsk.

Kan jeg selv vælge min lokalafdeling?

Ja. Ofte vælges den lokalafdeling, som ligger tættest på ens hjem eller arbejde. Se vores kort over de forskellige lokalafdelinger.

Hvordan skifter jeg lokalafdeling?

Send en mail til din nuværende afdeling og fortæl at du gerne vil flytte. Send desuden en mail til din nye lokalafdeling (eller duk op en onsdag) og så skal de nok hjælpe dig med at blive en del af det nye sted. Det er ganske gratis at skifte afdeling, dvs. du skal ikke betale et nyt kontingent eller nogen form for gebyr.

Er der nogle medlemsfordele?

Ja, der er mange. Eksempelvis kan der nævnes, at du som medlem kan komme med på lugeturer og avlerbesøg i sommerhalvåret. I lokalafdelingerne er der jævnligt fællesspisninger og andre hyggelige arrangementer for medlemmer. Du kan ikke undgå at få et godt netværk i dit lokalområde, hvis du engagerer dig i KBHFF. Som medlem kan du også få rabat på delebiler fra LetsGo.

Skal jeg som medlem deltage i medlemsmøder og generalforsamlinger?

Det er ikke et krav at deltage i hverken medlemsmøder eller generalforsamlinger. Men hvis du vil have indflydelse på fødevarefællesskabets fremtid—og hvis du vil lære dine fødevarefæller bedre at kende—er det en god ide at møde op.
Generalforsamlingen er der, hvor alle større eller principielle beslutninger om fødevarefællesskabets retning, værdier og økonomi træffes. Og alle møderne i KBHFF er åbne for alle. Her er link til en wiki, hvor du kan se alle de fælles medlemsmøder. Kontakt din lokalafdeling for at høre nærmere om lokale medlemsmøder.

Kan jeg stille mit medlemsskab i bero i en periode?

Ja, det kan du sagtens. Hvis du ønsker at være passivt medlem i en periode, skal du blot kontakte din lokalafdeling. Som passivt medlem behøver du ikke at tage vagter, men du kan heller ikke købe poser. Hvis du senere ønsker at genaktivere dit medlemsskab, er du fri for at betale indmeldingsgebyret igen.

Hvordan melder jeg mig ud?

Skriv en mail til din lokalafdeling for at melde dig ud.

Det frivillige arbejde

Hvor mange vagter skal jeg tage?

Langt de fleste medlemmer af KBHFF er frivillige ca. 3 timer om måneden. Det svarer til at tage en tjans/vagt om måneden. Men der er også en del, som engagerer sig mere end det, f.eks. ved at deltage i de fælles eller lokale arbejdsgrupper.

Hvor lange er vagterne?

Vagternes længde varierer alt efter om der er tale om en modtagevagt, en kassevagt, en smagsprøvevagt osv. De fleste vagter varer dog ca. 3 timer.

Kan jeg slippe for at skulle arbejde 3 timer om måneden?

Ja. Man kan købe vores støttepose. Posen er tiltænkt de medlemmer, som f.eks. ikke kan finde tid i hverdagen til frivillig vagter/arbejdsgrupper, men stadig gerne vil nyde de gode grøntsager som KBHFF har at byde på. Indholdet i en Støttepose og en Grøntsagspose vil altid være det præcis samme—og løssalgspriserne ændres ikke lige meget hvilken pose man køber. Det er også muligt at skifte mellem Grøntsagsposen og Støtteposen hvis man nu ikke regelmæssigt tager vagter—du vælger blot den pose, som passer til din givne situation. Det betyder også, at nye medlemmer frit kan melde sig ind i KBHFF uden at skulle tilknyttes et hold eller en arbejdsgruppe. Posen koster 140 kr.

Jeg kan ikke tage vagter om onsdagen. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke har mulighed for at tage vagter om onsdagen, er der mulighed for at lægge dine 3 månedlige arbejdstimer i en arbejdsgruppe. Det kan både være en lokal arbejdsgruppe, f.eks. din lokalafdelings butiksgruppe eller introduktionsgruppe, eller det kan være i en af KBHFF’s fælles arbejdsgrupper, f.eks. indkøbsgruppen eller kommunikationsgruppen. De fælles arbejdsgrupper holder i udgangspunktet møder sidste mandag i måneden. Derudover vil der være en del arbejde, som du kan lave hjemmefra eller på mere fleksible tidspunkter. Kontakt din lokalafdeling for at høre mere om arbejdet i grupperne.

Hvilke arbejdsgrupper kan jeg melde mig ind i?

Der findes mange forskellige grupper i KBHFF. I hver lokalafdeling er der en butiksgruppe og som regel også en række andre lokalt forankrede grupper, f.eks. en introgruppe, arrangementsgruppe osv. Du kan også engagere dig i fælles arbejdsgrupper (arrangementsgruppen, distributionsgruppen, indkøbsgruppen, kommunikationsgruppen, IT-gruppen, osv.).

Kan jeg arbejde med noget helt særligt, som jeg er særligt god til?

Ja, de 3 timers arbejde behøver ikke nødvendigvis at foregå på “normal vis” som del af et team eller en arbejdsgruppe. Hvis du har særlige evner, du kan bidrage til fællesskabet med, eller hvis der er konkrete opgaver, du mener, der bør tages hånd om, kan du skabe din helt egen vagt. Du kan f.eks. arbejde som fotograf eller opskriftsudvikler. Skriv til butiksgruppen i din lokalafdeling, hvis du har en god ide, og så kan de hjælpe dig igang.

Hvordan skifter jeg vagttype?

Send en mail til dit teamlink/teamkoordinator/laugtovholder med dine nye vagt- eller arbejdsgruppeønsker.

Hvorfor er mange vagter kortere end 3 timer?

Som medlem af fødevarefællesskabet skal man arbejde tre timer hver måned. Mange vagter er imidlertid kortere end tre timer, fordi det ikke er muligt at fordele alle timer ligeligt. Du er meget velkommen til at tage ekstra vagter, hvis du har en kort vagt, men det er ikke et krav.

Hvad sker der, hvis man ikke møder op til sin vagt?

Hvis du ikke kan møde til din vagt, skal du kontakte dit teamlink/koordinator/tovholder eller selv prøve at bytte den ved f.eks. at skrive på din lokalafdelings facebookside. Hvis du gentagende gange ikke møder op til din vagt, kan du ende med at blive sat passiv i fødevarefællesskabet, så du ikke længere kan købe poser.

Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at tage min vagt?

Send en mail til dit teamlink/teamkoordinator/laugtovholder. Du kan også selv prøve at bytte din vagt, ved f.eks. at skrive på din lokalafdelings facebookside.

Hvad gør jeg hvis jeg skal på barsel?

Medlemmer på barsel er fritaget for at arbejde, og i det tilfælde skal du blot informere dit teamlink/teamkoordinator/laugtovholder om, at du i en periode ikke tager dine vagter.

Kan jeg tage vagter sammen med familie og venner?

Det kan muligvis godt lade sig gøre, men det er op til den enkelte lokalafdeling, hvordan de udfylder vagtplanerne. Hvis du gerne vil tage vagter med nogle bestemte mennesker, er det derfor en god ide at kontakte din lokalafdeling for at høre, om det kan lade sig gøre.

Kan store hjemmeboende børn tage vagter?

Ja, det kan de sagtens. Medlemskabet gælder for hele husstanden, og der er ingen krav om, at det skal være den, hvis navn står på medlemslisten, der skal tage vagterne. Men det forventes selvfølgelig at barnet er i stand til at håndtere sin tjans på en god måde.

Kan jeg arbejde hjemmefra?

Ja. Du kan f.eks. være teamlink/teamkoordinator/laugtovholder, hvor en del arbejdsopgaver kan foregå hjemmefra. Du kan også lægge dine frivillige timer i en arbejdsgruppe. Der vil der udover møder ca. en gang om måneden ofte være hjemmearbejdsopgaver.

Kan jeg tage mine små børn med på vagt?

Ja, børn i alle aldre er meget velkomne. Vær dog opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnevogn indendørs.

Kan min ven/sambo/kæreste tage nogle af min vagter?

Ja. Men husk at bede din afløser læse vagtbeskrivelsen før vagten, samt at informere dit teamlink/koordinator.

Bestilling af ugens pose