For English see below

Vi har haft noget af en process med at finde den nye ordning med Birkemosegård og efter en del frem og tilbage er vi endt på følgende:

Der er ikke længere lugeture til Brikemosegård.
Birkemosegård kører ikke længere for os
Indkøbsgruppen kan vælge at bestille fra Birkemosegård som de vil og de uge vi får varer fra dem vil de muligvis blive betalt for at køre til 4 af vores afdelinger, som før da vi mangler chauffører.
Ellers kører vi selv til alle afdelinger og pakker alle varerne på fælleslageret som hidtil.

Dette medfører at vi kører efter den nye køreplan fremover, så Jeg vil igen opfordre til at i organiserer at afdelingen har en modtagevagt der kan stå til rådighed fra 12:30-14:30 og møde op når chaufføren ringer og er på vej ca 15 min før. Det må gerne være tydeligt i vagtplanen, hvem der skal ringes op :)
I kan orientere jer om ruter og cirka tider i vagtbeskrivelsen her.
Men husk at det er cirkatider og modtagevagten først skal møde op i afdelingen, når chaufføren har ringet.

ENGLISH

We have had quite a process of finding the new arrangement with Birkemosegård and after some back and forth we have ended up with the following:

There are no longer weeding trips to Brikemosegård.
Birkemosegård no longer drives for us.
The purchasing group can choose to order from Birkemosegård as they want. We might decide to pay them for driving to 4 of our departments as before, when they are delivering since we lack drivers oiurselves, but that will be the exception.
Otherwise, we will drive to all departments ourselves and pack all the goods in the 'fælleslager' as before.

This means that we will drive according to the new timetable in the future, so I would again encourage you all to organize that the department has a shift for receiving. A person who can be available from 12:30-14:30 and show up when the driver calls and is on the way about 15 minutes before. It should be clear in your schedules/roasters who should be called :)
You can find information about routes and approximate times in the shift description here.
But please keep in mind that these are approximate times and the person receiving will not arrive at the departement until the driver has called.