--- English version below ---

Kom til avlermøde og tag din ven med

Kom til en uforglemmelig aften til det årlige avlermøde d. 23. november kl. 17:00 på Hotel- og Resturantskolen. Glæd dig til en aften fyldt med skøn mad, hyggelige samtaler og fællesskab med medlemmer fra Københavns Fødevarefælleskab og vores avlere. Avlerne vil dele historier fra året der gik på deres gårde og som hjertelig gestus donerer de råvarer, som medlemmer fra Københavns Fødevarefælleskab vil forvandle til velsmagende retter. Du er velkommen til at hjælpe til med madlavningen. Vi slutter omkring kl. 21 med fælles oprydning.

Aftenens program er følgende:

17.00-17.05 Ankomst, kaffe og kage. Velkomst og takketale ved planlægningsgruppen, praktiske informationer og gennemgang af dagens program

17.05 - 17.30 Fortællinger fra lokalafdelingerne i KBHFF. Hver gruppe får ca. 3 minutter hver

17.30 - 17.45 Indkøbsgruppen præsenterer tanker fra det foregående år, og hvilke forventninger der er til det kommende års bestillinger

17.45 - 18.30 Avlerrunde. Præsentation af avlerne, årets gang i marken, planer for kommende sæson osv.

18:30 - 21:00 Fællesspisning

21:00 - 22:00 Oprydning og farvel

Giv en hånd med

Vi får brug for nogle hjælpende hænder til madlavning, borddækning og oprydning. Så er din mormors opskrift på æblekage den bedste, er der ingen som dig der kan svinge en kost, eller har du bare lyst til at give en hånd med, så må du endelig melde dig på deltagerskemaet. Det er også her at du tilmelder dig arrangementet.

Tilmeld dig avlermødet her

Tilmelding skal helst ske senest d. 14 november, så vi kan nå at indkøbe nok grønt til middagen.

   

 Tag en ven med  

Vi vil så gerne have nogle flere medlemmer at dele fællesskabet med, så i år kan du invitere dit familiemedlem, ven eller kollega med, så længe at de også skrives på deltagerlisten.

   

--- English version ---

Come to the grower's meeting and bring your friend

Come to an unforgettable evening at the annual grower's meeting on November 23th at 5:00 PM at the Hotel and Restaurant School. Look forward to an evening filled with delicious food, cozy conversations, and camaraderie with members of the Copenhagen Food Cooperative and our growers. The growers will share stories from the past year on their farms and as a heartfelt gesture, they will donate the ingredients, which members from the Copenhagen Food Cooperative will transform into tasty dishes. You are welcome to help with the cooking. We will conclude with a collective cleanup around 9:00 PM. 

The evening's program is as follows:

5:00 - 5:05 Arrival, coffee and cake. Welcome and opening remarks by the planning group, practical information, and overview of the day's schedule.

5:05 - 5:30 Stories from the local chapters in KBHFF. Each group will have about 3 minutes.

5:30 - 5:45 The procurement group presents reflections from the previous year and expectations for the upcoming year's orders.

5:45 - 6:30 Grower's round. Presentation of the growers, the year's progress in the fields, plans for the upcoming season, etc.

6:30 - 9:00 Communal dinner.

9:00 - 10:00 Cleanup and farewell.

Give a hand

We'll need some helping hands for cooking, setting the table, and cleaning up. Whether your grandmother's apple pie recipe is the best, you're a wizard with a broom, or you simply want to lend a hand, please sign up on the participant sheet. This is also where you register.

Sign up for the grower's meeting here

Registration should preferably be done no later than November 14th, so that we have time to purchase enough greens for the dinner.

Bring a friend

We would really like to have some more members to share the community with, so this year you can invite your family member, friend, or colleague, as long as they are also added to the participant list.