Der har for nyligt været en ændring af medlemssammensætningen i KBHFF's bestyrelse, da Nika Jachowicz har valgt at udtræde. Suppleant Alexander Lee vil tage hendes plads, indtil valget af nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen 2020 d. 28. juni.

Ydermere har suppleant i bestyrelsen Charles Woollen måtte træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet af personlige årsager. Der vil ligeledes være valg af suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består således af Sarah Ettlinger, Morten McCoy, Søren Tarp, Susie Klindt Noe, Alexander Lee samt suppleant Connie Brask.