--- English version further down ---

Kære medlem i Københavns Fødevarefællesskab

Vil du gerne være med til at træffe vigtige beslutninger i dit Fødevarefællesskab så kom til årets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes søndag d. 16 april 2023 på Hotel- og Restaurantskolen 12:30 - 16:30 samme lokale som sidste år. Gå ind gennem
porten der hvor Lyshøjgårdsvej og Kjeldsgårdsvej vej og vi vil være klar til at møde dig. Vi glæder os til en hyggelig dag med beretning om årets aktivitet​er​ i foreningen, præsentation af sidste års regnskab​ 2022​, budget for 202​3​ og nye forslag. Derudover har vi igen i år et indslag fra fra en af vores avlere. Vi afsløre hvem på dagen.

Har du et forslag til vedtægtsændring eller andre forslag, så skal du sende det til bestyrelsen på mailen bestyrelse@kbhff.dk senest d. 2 april.


Skal du være en del af bestyrelsen?

I år stopper Søren Tarp, Jonathan Russell og Martine Seedorff vi skal derfor have tre nye medlemmer i bestyrelsen. Vi skal også vælge suppleanter, som vil få fuld adgang til bestyrelsesmateriale og diskussioner og være klar til at træde til og erstatte ethvert medlem, der måtte forlade bestyrelsen i løbet af det kommende år. Der vil selvfølgelig være tid til overlevering af opgaver fra den tidligere bestyrelse.

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen

Til hverdag er bestyrelsen Københavns Fødevarefællesskabs ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v. Bestyrelsen er arbejdsgiver for foreningens konsulenter og sikrer at de ansatte trives og at de løser deres opgaver. Derudover arbejder bestyrelsen på Københavns Fødevarefællesskabs udviklingsstrategi samt guider afdelinger og medlemmer med en lang række forskellige spørgsmål.

Bestyrelsen mødes hver anden måned for at styrke deltagelsen til fællesmøderne foreningens vigtigste organ.

Overvejer du at stille op, eller vil du gerne vide mere om hvad bestyrelsen laver, så kan du læse mere her: http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen (husk at du skal være logget ind for at kunne læse siden). Vi besvarer også gerne spørgsmål på mailen bestyrelse@kbhff.dk

Tilmeldning til generalforsamlingen sker via. følgende link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJf4vMdl0VnUKwumbXqA7Ae3q0vsNQEsq0lKFZvh0dg/edit?usp=sharing

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Københavns Fødevarefællesskab

--- English version ---

Invitation to all KBHFF members to attend the Annual General Meeting (AGM).

Come along to the AGM, share your ideas, and take a direct part in making key strategic decisions for KBHFF for the coming year. The Annual General Meeting will be held on Sunday 16 th. April 2023 from 12:30-4:30 p.m. at the Hotel- og Restaurantskolen.

We all look forward to a” hyggelig” occasion, during which you will hear status reports on our many activities over the last year, a presentation of the accounts for financial year 2022, a budget proposal for 2023, discuss new ideas and concrete proposals, and generally get to hang out with your fellow members from all across KBHFF. One of our growers will also make a presentation, and we will announce who this will be closer to the date.

The small print: If you wish to propose any amendment to the formal KBHFF Articles of Association (Vedtægterne), or have other ideas or projects to add to the agenda for discussion, you need to send a mail by latest 2 th. April 2023 to the KBHFF Board: bestyrelse@kbhff.dk

Have you considered standing for election to the Board?
Søren Tarp, Jonathan Russell, and Martine Seedorff will complete their 2-year terms as Board members, and 3 seats on the Board will thus be up for election. We also need to elect a small number of reserve board members (suppleanter), who will be given full access to Board material and discussions and be prepared to step up and replace any member who might have to leave the Board during the coming year.

What does the board actually do?
The Board of Københavns Fødevarefællesskab has the status of” a legal person or entity” and has the authority to supervise and enter binding agreements and contracts, to make payments in accordance with the financial budget and the decisions of the AGM, and to facilitate the smooth running of the organisation on a day-to-day basis. The Board is also responsible for managing our consultants, and for ensuring that they perform their allocated tasks in a safe and mutually satisfactory working environment. The Board is also responsible for developing a forward-looking strategy for KBHFF.

The Board meets every other month to strengthen participation in the association's most important organ, the general meetings.

If you would like to stand for election, or if you need more specific information on the work of the Board, visit this link: http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen Remember that you need to be logged in to access the page.
You are also welcome to mail your comments and questions to bestyrelse@kbhff.dk

Kindly sign up on the linked list if you plan to attend the AGM- and especially if you are able to volunteer for any of the specific tasks needed to make the day a success:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJf4vMdl0VnUKwumbXqA7Ae3q0vsNQEsq0lKFZvh0dg/edit?usp=sharing

We very much look forward to seeing you all!

Best regards from the Board of Københavns Fødevarefælleskab