((English below))

På søndag d. 28. juni kl 12.00 mødes vi til generalforsamling på Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55, 1663 København V og som lovet kommer her regnskabet for 2019 og bestyrelsens forslag til budget 2020. Der medfølger en forklaring, som kan være god at læse, inden man giver sig i kast med tallene.

Regnskab 2019 og budget 2020

Forklaring af regnskab 2019 og budget 2020

Man tilmelder sig årets generalforsamling her!

Hvis vi når 50 tilmeldte lukker vi for tilmeldingsskemaet. Hvis dette sker og man gerne vil deltage digitalt, eller man er i en situation, hvor man ikke føler sig tryg ved at deltage fysisk, men stadig er interesseret i at følge med, vil vi bede jer om at kontakte Bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk. Man skal også kontakte bestyrelsen, hvis man ønsker at kunne følge med i generalforsamlingen på engelsk.

I år har vi valgt ikke at spise middag sammen i forbindelse med generalforsamlingen.
Vi vil dog være meget taknemmelige, hvis der er nogle fødevarefæller, som kunne tænke sig at bage en kage i dagens anledning. Der er også brug for hjælp med at lave the og kaffe og sætte op og rydde op. Du kan skrive dig op til at hjælpe med dette på tilmeldingslisten.

Da vi i år er for sent ude med alle formalia, har vi forlænget fristen til at komme med forslag og punkter til årets generalforsamling til tirsdag aften d. 23. juni. Husk at skriv til bestyrelse@kbhff.dk, hvis I har forslag til dagsordenen. Den endelige dagsorden vil blive sendt ud fredag d. 26. juni.

On Sunday 28th June at 12.00 pm, we will meet for the annual general assembly at Oehleschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55, 1663 København V. In this email, you will find links to the preliminary accounts for 2019 and the board’s proposal for a budget for 2020. We have also written a summary (also in English) and an explanation of the accounts and budget, which is good to look at while going through the numbers. 

Accounts 2019 and budget 2020  

Summary and explanatory document

You can sign up for this year’s general assembly here!

If we reach 50 attendees, we will close for sign-ups. If this happens, and you would like to participate in a digital dimension, or if you do not feel comfortable joining the meeting in-person, please contact the board on bestyrelse@kbhff.dk. The meeting is currently planned to be run in Danish, but if Danish is a language barrier for you, please contact the board and we will figure out how you can still participate. 

This year, we will not be eating a communal meal alongside the general assembly. However, we would be grateful if a few members would like to bake a cake to share with everyone. We will also need help making tea and coffee and setting up and cleaning up. You can sign up for shifts for these at the sign up sheet.

As we are a little late with sending out the accounts and budget this year, the deadline for submitting proposals and points for the agenda has been extended to Tuesday 23rd June. Please write to bestyrelse@kbhff.dk if you would like to add something to the agenda. The final agenda will be sent out on Friday 26th June.