Hotel- og Restaurantskolen arrangerer Grøn Madfestival den 23. og 24. august under Copenhagen Cooking og vi skal være med! Oplægget fra HRS er at lave en gade med boder der bla. repræsenterer nogle lokale avlere, det skal vi vil hjælpe med at arranger. Vi skal også have vores egen bod hvor vi præsenterer KBHFF og evt. sælger saft/olie/honning mm.
Forhåbentlig har nogle af avlerne også lyst til at give et oplæg om deres landbrug, bæredygtig produktion, biodynamiske principper eller lign. 

Når vi tidligere har talt om en markedsdag er vi kommet frem til at udfordringerne er at avlerne ikke selv har tid til at stå på markedet og sælge deres grøntsager, samt hvad vi skal stille op med evt. overskud.
Løsningen kunne være, at avlerne leverer frugt og grønt også passer medlemmer fra KBHFF boden for dem. Eventuelt overskud vil Hotel- og Restaurantskolen aftage.

Hvis du gerne vil være med til ar arrangere arrangementet så kontakt Jonathan (Københavns Fødevarefællesskabs fælleskoordinator) på mailen fk@kbhff.dk