(English below) 

Kære fødevarefælle

Må vi høre din mening? KBHFF efterlyser medlemmer i alle afdelinger og i alle afskygninger, som gerne vil medvirke i interviews af 10-15 minutters varighed, for at studere medlemmernes oplevelse af KBHFF og forbedringsområder.

KBHFFs bestyrelse blev tidligere på året kontaktet af en konsulentorganisation af studerende fra Erasmus Universitet i Rotterdam, for at høre om vi ville medvirke i et case-study. Dette har ført til, at vi sammen med et hold kandidatstuderende i løbet af Marts og April skal gennemarbejde nogle problemstillinger som bestyrelsen har opstillet. Temaerne her er modernisering af KBHFF, analyse af markedsposition, styrkning af fællesskab, og engagement af medlemmer. Dertil efterlyser vi og Rotterdam Consulting Club medlemmer, som gerne vil deltage i projektet ved at svare på indledende spørgsmål, samt medvirke i en 10-15min samtale med konsulenterne om KBHFFs styrker og svagheder.

Vi håber meget på at høre fra en bred, repræsentativ gruppe i foreningen, og opfordrer derfor alle til at melde sig til. Dette sker ved skriftlig bekræftelse af kontakt-email og telefonnummer til bestyrelse@kbhff.dk. Interviews udføres i slut Marts/start April og vil foregå på engelsk.

På forhånd tak!
Bestyrelsen

Dear cooperative member

May we hear your opinion? KBHFF is searching for members in all departments and of all types to participate in short 10-15minute interviews as a part of a larger study of the member experience and points of improvement.

Earlier this year, the KBHFF board was contacted by a student consultant organisation from the Erasmus University in Rotterdam, asking whether we would like to participate as a case-study for at team of consultants. This has led to an 8-week project between a group of Masters students and the board to analyse and work through some key focus areas that the board has suggested. The main themes here are modernisation, analysis of market and competition, community strengthening and increasing member engagement. Thus, we and the Rotterdam Consulting Club (RCC) are looking for members who are willing to participate in short interviews conducted by the consultants from RCC about KBHFFs strengths and weaknesses.

We hope to hear from a broad, representative range of members in the cooperative, and encourage all to participate. Anyone interested can send an email to bestyrelse@kbhff.dk with a contact email and phone number. Interviews will be scheduled for the end of March/start of April, and will be conducted in English.

Thanks in advance,
KBHFF board