--- English version below ---

Fællesmødet besluttede d. 29. august at sænke avance på grøntsagsposen fra 25% til 20% ændringen vil medføre en samlet indtægtsnedgang på 26.000 kr for hele året (svarende til cirka 17.000 kr indtil generalforsamlingen) og øge indkøbsgruppens råderum. 
Beslutningen er første skridt i en nødvendig prisregulering, så forenings priser tilpasses inflationen. Der er indtil videre valgt ikke at lave yderligere prisændringer, grundet den kommende vinterperiode og hungry gab. Planen er indtil nu at forslag til yderligere prisændringer vil blive præsenteret til generalforsamlingen 2024.

    

--- English version ---

The joint meeting on August 29th decided to reduce the overhead on the vegetable bag from 25% to 20%. This change will result in a total revenue decrease of 26,000 DKK for the entire year (equivalent to approximately 17,000 DKK until the general assembly) and increase the purchasing group's flexibility. 
This decision marks the first step in a necessary price adjustment to align the association's prices with inflation. For now, it has been decided not to make further price changes due to the upcoming winter period and increased demand. The current plan is to present proposals for additional price changes at the 2024 general assembly.