--- ENGLISH see below ---

Vores fælleskoordinator er sygemeldt fra fysisk arbejde og håber, at du har lyst til at komme forbi fælleslageret på Hotel- & Restaurantskolen og give en hjælpende hånd. Vi mødes kl. 9.00 - 15.00 men er oftest færdige inden 14.

Fælleslageret er en utrolig hyggelig tjans i Københavns Fødevarefællesskab. Du kan læse mere om vagten her

Jonathan kan stadig fanges på mail fk@kbhff.dk og telefon, hvis I under vagten har nogle spørgsmål.

Du skriver dig op til vagten her

--- ENGLISH version ---

Our coordinator is on sick leave from physical work and hopes that you would like to come by the communal storage at Hotel & Restaurant School and lend a helping hand. We meet at 9:00 am - 3:00 pm but are often done before 2 pm.


The communal storage is an incredibly cozy job in Copenhagen Food Collective. You can read more about the shift here.


Jonathan can still be reached by email at fk@kbhff.dk and by phone if you have any questions during the shift.


You can sign up for the shift here.