KOM OG VÆR MED TIL AT SKABE DIT FØDEVAREFÆLLESSKAB

— English version further down —

Fællesmødet er der, hvor foreningens medlemmer har mulighed for at sætte deres præg på foreningen. Det er nogle hyggelige timer, hvor vi fejrer fællesskabet, spiser aftensmad sammen og lærer hinanden bedre at kende.

Den næste dato for det kommende fællesmøde er d. 30. maj 2023. Fællesmødet finder sted på Hotel- og Restaurantskolen.

Mødedokumentet og tilmeldning findes her: https://docs.google.com/document/d/1kWWLiBxzLVgEUQpmHLTA8_XMF7b0Z0RKJ66PMij1tOs/edit?usp=sharing

Fællesmødernes struktur er følgende:
17.00 – 18.00 Punkterne fra dagsordnen gennemgås i plenum. Der kan stilles opklarende spørgsmål, men længere diskussioner tages i mindre grupper.
18.00 – 19.30 Ud fra dagsordenens punkter arbejdes der i mindre grupper, eksempelvis planlægning af et større arrangement, kommunikationskampagne mm. Der kan også være konkrete opgaver, der løses fx arbejdsgruppemøde for indkøb.
19.30- 20.00 Fællesspisning
20.00 – 21.00 Fremlæggelse af forslag af arbejdsgrupperne og diskussioner af relevante emner i plenum.

Vil du gerne være med til at lave mad til fællesspisningen?
Så send en mail til vores fælleskoordinator på fk@kbhff.dk og meld dig på køkkenholdet.

P.S. husk og medbring en boks til rester, hvis der er rester fra fællesspisningen

Fællesmøderne i 2023 falder på følgende datoer, så sæt allerede nu kryds i kalenderen (der kan forekomme ændringer):
30 maj, d. 29 august, d. 26 september og d. 28 november.

Adresse
Fællesmøderne afholdes på Hotel- og Restaurantskolen på Vigerslev Allé 18, 2500 København, hvor foreningen også har sit fælleslager, i kælderlokalerne ved kursuskøkkenet A 006. Drej til højre efter indgang på skolens område fra Lyshøjgårdvej og kig efter en åben kælderindgang/dør. Ring til 28887923 hvis du ikke kan finde os.

--- English version ----

OPEN MEETINGS: COME AND COCREATE YOUR FOOD COOPERATIVE

The open meetings are where all the members of KBHFF have the possibility to make a mark at the cooperative. It is a cosy time, where we celebrate the cooperative, eat a meal together and get to know each other.

The next date for the upcoming open meeting is th. 30. th. May 2023. The open takes place at Hotel- og Resturantskolen.

The agenda and registration list can be found here: https://docs.google.com/document/d/1kWWLiBxzLVgEUQpmHLTA8_XMF7b0Z0RKJ66PMij1tOs/edit?usp=sharing

The structure of the open meetings looks like this:
5 – 6 pm: Go through the points on the agenda in plenum. Questions of clarification can be asked, but in-depth discussion of individual issues is to be done in smaller groups.
6 – 7:30 pm: Based on the items on the agenda, work is done in smaller groups, for example planning a larger event, communication campaign etc. There may also be concrete tasks to be solved, e.g. working group meeting for procurement.
7:30 – 8:00 pm: Communal dinner
8:00 – 9:00 pm: Debriefing from the breakout groups and discussion in plenum on relevant issues.

Would you like to help cook for the communal dinner?
Then write a mail to fk@kbhff.dk and sign up for the kitchen team.

P.s. remember to bring a box for leftovers, if there is leftovers from the communal dinner.


Meetings in 2023 will be held on the following dates, so mark your calendar now (might be subject to change):
May 30th, August 29th, September 26th, and November 28th."

Address
The general meeting is in the basement rooms next to the course kitchen A 006 Turn right after entering the school grounds from Lyshøjgårdvej and look for an open basement entrance/door. Call 28887923 if you can't find us.