Generalforsamling 2022 - Københavns Fødevarefællesskab
General assembly 2022 - Copenhagen Food Co-op.                                                                                                                                                    
Vi vil være i samme lokale som sidste år. Gå ind gennem porten der hvor Lyshøjgårdsvej og Kjeldsgårdsvej vej mødes og vi vil være klar til at møde dig.                                                                                                                                                                                            SØNDAG D. 24. APRIL, KL. 12.30 - 16.30
HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN, VIGERSLEV ALLE 18, 2500 VALBY
DAGSORDEN // AGENDA

Kl. 12.30 Ankomst
Arrival
Kl. 13.00 Velkomst og formalia
Welcome and formalities
Valg af referent, stemmetæller og dirigent / Appointment of minute taker, voting deputy and facilitator
Procedure for godkendelse af referat / Procedure for approval of the official records
Gennemgang af beslutningsproces / Decision-making process

Kl. 13.15 Status fra ansatte og arbejdsgrupper
Status from working groups and consultants

Kl. 14.00 Bestyrelsens beretning
Words from the board

Kl. 14.15 Regnskab 2021 og forslag til budget 2022
2021 annual report and discussion of 2022 budget

Kl. 14.40 Pause med kage
Break with cake

Kl. 15.00 Afstemning på budget
Budget vote

Kl. 15.30 Andre forslag/emner
Other proposals/topics
Avler overblik og -hilsen

Kl. 16.00 Valg til bestyrelsen
Board member election

Kl. 16.15 Valg af intern revisor
Appointment of internal auditor

Kl. 16.25 Eventuelt
Misc.

Kl. 16.30 Tak for i dag
Thanks and goodbye

Har du endnu ikke fået tilmeldt dig til årets generalforsamling?

Så følg dette link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFyR9cMUMCsFD1iftJApgEHUlJHrrXLHDnwq8pchUCQ/edit#gid=0

Har du et forslag til vedtægtsændring eller andre forslag? Så skal du sende det til bestyrelsen på mailen bestyrelse@kbhff.dk senest d. 9 april.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen og har et spørgsmål, så skriv til bestyrelse@kbhff.dk