--- English version further down ---


Program for generalforsamlingen d. 16. april 2023 på Hotel- og Resturantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 København.

Du kan læse mere om generalforsamlingen her: https://kbhff.dk/nyheder/generalforsamling-1


Vedhæftet er foreningens regnskab for 2022 og budgetforslag for 2023.


13.00

Velkomst og formalia

- Valg af referent og dirigent

- Procedure for godkendelse af referat

- Gennemgang af konsensus


Bestyrelsens beretning

Status fra ansatte og arbejdsgrupperne

Medlemsoverblik

Regnskab 2022

Introduktion til budgetforslag 2023


14.40 Pause


15.00 Andre emner

Diskussion af og beslutning om budget 2023

Avler hilsen


16.00 Valg til bestyrelsen


16.15 Valg af intern revisor


16.25 Eventuelt

16.30 Tak for i dag!


Tilmeldning via. følgende link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJf4vMdl0VnUKwumbXqA7Ae3q0vsNQEsq0lKFZvh0dg/edit?usp=sharing
Link til regnskab 2022/budget 2023 findes  her

--- English version ---Program for the general assembly on April 16, 2023 at Hotel and Restaurant School, Vigerslev Allé 18, 2500 Copenhagen.

You can read more about the general assembly here: https://kbhff.dk/nyheder/generalforsamling-1


Attached are the association's financial statement for 2022 and budget proposal for 2023.


1:00 PM

Welcome and formalities


Election of secretary and moderator

Procedure for approval of minutes

Review of consensus

Board's report

Status from employees and working groups

Membership overview

Financial report for 2022

Introduction to budget proposal for 2023


2:40 PM Break


3:00 PM Other topics

Discussion and decision on the 2023 budget

Breeder's greeting


4:00 PM Board election


4:15 PM Election of internal auditor


4:25 PM Any other business

4:30 PM Thank you for today!


Registration via the following link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJf4vMdl0VnUKwumbXqA7Ae3q0vsNQEsq0lKFZvh0dg/edit?usp=sharing

The link to the financial statements for 2022/budget 2023 can be found here