(See below for the English version)

Vi holder høstfest på Birkemosegård lørdag d. 7. oktober 2023.

Vi kører til Sjællands Odde fra morgenstunden og arbejder i marken hele dagen. Ligesom sidste år skal vi blandt andet hjælpe med at plukke æbler og sætte hvidløg. Vi afslutter dagens arbejde med en festmiddag oppe i restauranten.

Det praktiske

Vi kører i bus kl. 8 om morgenen fra Enghavevej 80, Vesterbro og er hjemme igen omkring kl. 22:30. Der er plads til 50 deltagere.

Prisen er 50kr. som går til at dække transport-udgifter for KBHFF. På gården får vi forplejning hele dagen. Beløbet skal betales på MobilePay: 42990 inden d. 1. oktober. Skriv "høstfest" i kommentarfeltet. Ellers kan der betales kontant i bussen.

Tilmeld dig her

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du skrive til Cristina på crizzymacdizzy@gmail.com

------ English -----

The harvest party will be held at Birkemosegård on Saturday 7.th October 2023.

We will drive to Sjællands Odde in the morning and work in the field all day. Like last year, we will help pick apples and plant garlic, among other things. We finish the work by celebrating another season where volunteers from Københavns Fødevarefællesskab have helped Birkemosegård in the fields with a delicious dinner in the beautiful surroundings at the restaurant.

Practical information

We will leave in a bus at 8 am from Enghavevej 80, Vesterbro and will be back around 22:30.

It cost 50 kr which helps cover the transport expenses for KBHFF. The amount must be paid to MobilePay: 42990 at the latest. 1.st. October. Write “høstfest” in the text field. Or pay with cash in the bus. Breakfast, lunch, dinner will be provided by Birkemosegård

Sign up here

If you have any questions write to Cristina on crizzymacdizzy@gmail.com