Fællesmøderne er åbne for alle medlemmer og er et hyggeligt arrangement med fællesspisning og samvær hvor vi i fællesskab løser de opgaver i KBHFF der stikker ud over den daglige drift. Det kan f.eks. være i forhold til nye avlere, promovering, events eller meget andet. Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at arbejde med.

Vi starter med at alle fremmødte drøfter dagens dagsorden i plenum. Herefter inddeler vi os i mindre grupper, der nedsættes efter hvert punkt fra dagsordnen. I de mindre grupper bearbejdes punkter fra dagsordenen, så de kan præsenteres som et konkret løsningsforslag sidst på dagen.


Du kan se dagsordenen for mødet og tilmelde dig her: https://docs.google.com/document/d/1__0XaZQeWE9Mv4YWeBALcSh1ViZRa7Bf1O41LOBr4X4/edit?usp=sharing


Program

17:00 - 18:00: Fællesmøde - punkter på dagsordenen gennemgås, herunder eksempelvis 'nyt fra afdelingerne'. Der kan stilles opklarende spørgsmål, mens den længere diskussion tages i mindre grupper, så der sidst på mødet hurtigere kan træffes en fælles beslutning

18:00 - 19:30: Arbejde i mindre grupper. Det kan eksempelvis være planlægning af et større arrangement, diskussion om løsningen på et problem, kommunikationskampagne, planlægning af svampeposen med mere

19:30 - 20:00: Fællesspisning

20:00 - 21:00: Fremlæggelse af forslag og beslutningsprocesser

Det næste fællesmøde er mandag d. 27. September samme sted


Har du nogle spørgsmål så skriv til Københavns Fødevarefællesskabs fælleskoordinator fk@kbhff.dk eller bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk