English version below 

Volunteer Night på studenterhuset

Til april afholder International House i samarbejde med Studenterhuset endnu engang Volunteer Night målrettet internationale borgere – og jeres organisation er inviteret at være med!

Hvornår: 26. april kl. 17:00 – 20:00

Hvor: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K

Tilmelding: Til projektleder Ilka Wolter, v97v@kk.dk.Meld jer til hurtigst muligt og senest den 29. marts (pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet).Volunteer Night – om eventet

Når man flytter til Danmark, er frivilligt arbejde en af de bedste måder hvorpå man kan få etableret et netværk, lære dansk eller tilegne sig nye kompetencer. Og en stor del af vores internationale borgere vil rigtig gerne bidrage med deres kompetencer. Men det er tit svært for dem at finde nogle der kan bruge dem, og mange kender ikke til de mange muligheder og fordele der er ved at have et frivilligt arbejde.

Ved Volunteer Night, som er vores årlige event om frivillighed, er der – udover en række inspirerende oplæg - mulighed for at internationale der ønsker et frivilligt arbejde, og organisationer der søger frivillige, kan mødes.

Hver organisation får mulighed for at præsentere sig ved en speedpræsentationsrunde (ca. 2 min/ organisation), og efterfølgende vil vi facilitere en form for ’speed dating’ i et uformelt standeområde hvor I får jeres eget bord/ stand og mulighed for at tale med potentielt nye frivillige til jeres organisation. Eventen vil desuden blive understøtte af digitalt så internationale der ikke har mulighed for deltagelse på dagen, kan blive inspireret til at søge et frivilligt arbejde.

Hvis din organisation mangler én eller flere internationale frivillige, er Volunteer Night det helt rigtige sted at være. Der er dog begrænset pladser (maks. 10), og vi ønsker at prioritere organisationer, der opfylder følgende kriterier:

Har information og materialer på engelsk
Kan tilbyde minimum ét konkret frivilligt job, der ikke kræver danskkundskaber
Hvis ovenstående lyder som noget for din organisation, så send os en mail med lidt information om hvem I er, og hvilken type frivillig I søger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ilka Wolter.

Med venlig hilsen

Ilka Wolter
Projektleder
Internationalisering og Bæredygtighed
_________________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Center for Borgerservice og Myndighed

Gyldenløvesgade 15
1602 København V

E-mail v97v@kk.dk

EAN 5798009782601

Vil du gerne repræsentere KBHFF til Volunteer Night?

Send en mail til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk, så hjælper vi jer.

--------- English version ---------

International House, in collaboration with Studenterhuset, is once again hosting Volunteer Night for international citizens, and your organization is invited to participate!

When: April 26th, 5:00 PM - 8:00 PM
Where: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K
Registration: Email project manager Ilka Wolter at v97v@kk.dk to register. Registration deadline is March 29th, and spots will be allocated on a first-come, first-served basis.

Volunteer Night - About the Event
When you move to Denmark, volunteering is one of the best ways to establish a network, learn Danish or acquire new skills. Many of our international citizens want to contribute their skills, but it can be difficult for them to find someone who can use them, and many are not aware of the many opportunities and benefits of volunteering.

At Volunteer Night, our annual event about volunteering, there will be a series of inspiring presentations and an opportunity for international citizens who want to volunteer and organizations seeking volunteers to meet. Each organization will have the opportunity to present themselves in a speed presentation round (approx. 2 min/organization), followed by a form of 'speed dating' in an informal stand area where you will have your own table/stand and the opportunity to talk to potential new volunteers for your organization. The event will also be supported digitally so that international citizens who cannot attend in person can be inspired to seek volunteer work.

If your organization needs one or more international volunteers, Volunteer Night is the right place to be. However, there are limited spots (max. 10), and we want to prioritize organizations that meet the following criteria:

Have information and materials available in English
Can offer at least one specific volunteer job that does not require knowledge of the Danish language
If the above sounds like something your organization would be interested in, please email us with some information about who you are and what type of volunteer you are looking for.

If you have any questions, please feel free to contact Ilka Wolter.

Best regards,

Ilka Wolter
Project Manager
Internationalization and Sustainability

CITY OF COPENHAGEN
Department of Culture and Leisure
Center for Citizen Service and Authority

Gyldenløvesgade 15
1602 Copenhagen V

Email: v97v@kk.dk
EAN: 5798009782601

Would you like to represent KBHFF at Volunteer Night?

Send an email to the board at bestyrelse@kbhff.dk, and we will assist you.