D. 31 maj fra kl. 17 - 21 afholdes fællesmøde og ekstraordinær generalforsamling på Hotel- og Restaurantskolen i bistroen (samme lokale som det forrige fællesmøde).

Til generalforsamlingen d. 24 april var det ikke muligt at stifte en ny bestyrelse og der indkaldes derfor til fællesmøde samt ekstraordinær generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordnen vil være at vælge en ny bestyrelse.

Derudover vil der selvfølgelig stadig være fællesspisning og fortsættelse af det normale fællesmøde. Hvis tid haves vil vi her diskutere spørgsmålet om samarbejde med Beyond Coffee (forslag 4 til generalforsamlingen) som generalforsamlingen vedtog at udskyde grundet manglende vidensgrundlag. Du kan nu læse forslaget samt de forskellige interessenters holdning til forslaget her: https://docs.google.com/document/d/1DqpwzSNI4VxhQixdwkGPcRetvNPkcKMGrUz7P3s2JDo/edit?usp=sharing


Hvorfor skal jeg stille op til bestyrelsen?

Du skal stille op til bestyrelsen fordi, det er en hyggelig tjans hvor man ligger de overordnede retninger for foreningen. Til hverdag er bestyrelsen Københavns Fødevarefællesskabs ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v. Bestyrelsen er arbejdsgiver for foreningens honorarbetalte konsulenter og sikrer, at de trives og at de løser deres opgaver. Derudover skal du håndtere en bred vifte af problemstillinger og henvendelser fra lokalafdelinger, medlemmer, samarbejdspartnere mm. som ikke tages op på fællesmøderne.

Det er en god mulighed for at opbygge bestyrelseserfaring som kan bruges i mange andre revirer end Københavns Fødevarefællesskab, også er det et unikt kendskab til hele den maskine som til daglig driver Københavns Fødevarefællesskab. Derfor får du også et unikt kendskab til de problematikker og potentialer som foreningen møder, hvilket gør dig i stand til at komme med konkrete forslag til udviklingen af foreningen fremadrettet.


Hvad kræver det at være en del af bestyrelsen?

Som bestyrelsesmedlem er du valgt ind for en toårig periode. Det anbefaledes at du har mulighed for at deltage i foreningens fællesmøder som ligger den sidste tirsdag i måneden hver anden måned. Derudover mødes bestyrelsen engang/hveranden måned til et møde der tager omkring to timer. Hertil kan du forvente mindre ekstra opgaver inden for godkendelse af betalinger, intern kommunikation, kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder samt afholdelse af den årlige generalforsamling.

Alt efter hvor meget energi du selv har lyst til at ligge i bestyrelsensarbejdet, kan du forvente en arbejdstid på 3-4 timer om måneden med ekstra timer op mod den årlige generalforsamling. Der er mulighed for at arbejde med netop det felt, som du synes er aller mest spændende, og du vil være i sikre hænder hos nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som vil sørge for at dele praktisk viden og erfaring.

Bestyrelsensopgaver inklusiv tidsforbrug:                                              
Kontakt med Bogholder Karina (5-10min, 0-2x pr mnd)
Godkende bankbetalinger (10min, ca. 2x pr mnd)
Tjekke Eboks (30min ca. 1x pr mnd)
Godkende IT faser (15min, 3-4x pr år)
Hjælp til afdeling i nødstilfælde (2t, 0-3x per år)
Regnskab (1x år) (15t feb/marts/april)
Forberedelse til GF (3-5t i april)
Bestyrelsesmøder (2t, 1x pr 2 md)
Fællesmøder (4t, 1x pr 2 md)
Tjek mail (15min, 3-5x pr uge)
Opgaver fra mail (30min, 2-3x pr uge)
Intern kommunikation  (1 time, 2x pr uge)
          
Har du nogle Spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk


Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling/fællesmødet:

17:00 - 19:30 valg af ny bestyrelse/fællesmøde
19:30 - 20:00 fællesspisning
20:00 - 21:00 fremlæggelse af forslag og beslutningerLink til dagsorden: https://docs.google.com/document/d/1EdE3uqZLFWMts_f6FYQ8tsYqBEXmL8fD4E42MQNzvRY/edit


Referatet fra generalforsamlingen kan findes her: https://docs.google.com/document/u/1/d/1c7fLC0cq6abws8tSKoMdQpuB8d0nE-hpgh-4871VEBY/mobilebasic