KOM OG VÆR MED TIL AT SKABE DIT FØDEVAREFÆLLESSKAB

English version further down

Fællesmødet er der, hvor foreningens medlemmer har mulighed for at sætte deres præg på foreningen. Det er nogle hyggelige timer, hvor vi fejrer fællesskabet, spiser aftensmad sammen og lærer hinanden bedre at kende.

Den næste dato for det kommende fællesmøde er d. 28 marts 2023. Fællesmødet finder sted på Hotel- og Restaurantskolen (se kort nederst på siden).

Dagsordenen for mødet findes her, hvor du også kan skrive dig på deltagerlisten: https://docs.google.com/document/d/1DIW4yABCWthftV9AxkDGWLFTha6zfrqWpjRJ1hU82Ps/edit?usp=sharing

Fællesmødernes struktur er følgende:
17.00 – 18.00 Punkterne fra dagsordnen gennemgås i plenum. Der kan stilles opklarende spørgsmål, men længere diskussioner tages i mindre grupper.
18.00 – 19.30 Ud fra dagsordenens punkter arbejdes der i mindre grupper, eksempelvis planlægning af et større arrangement, lave en kommunikationskampagne eller planlægning af svampepose. Der kan også være konkrete opgaver, der løses fx at skrive invitationer til fællesarrangement eller oprydning i diverse vagtplaner.
19.30- 20.00 Fællesspisning
20.00 – 21.00 Fremlæggelse af forslag og diskussioner af relevante emner in plenum.

Vil du gerne være med til at lave mad til fællesspisningen?
Så send en mail til vores fælleskoordinator på fk@kbhff.dk og meld dig på køkkenholdet.

P.S. husk og medbring en boks til rester, hvis der er rester fra fællesspisningen

Fællesmøderne i 2023 falder på følgende datoer (der kan forekomme ændringer):
d. 28 marts, d. 30 maj, d. 29 august, d. 26 september og d. 28 november.

Vi holder fællesmødet i kælderlokalerne ved kursuskøkkenet A 006
Drej til højre efter indgang på skolens område fra Lyshøjgårdvej og kig efter en åben kælderindgang/dør. Ring til 28887923 hvis du ikke kan finde os.

--- English version ----

OPEN MEETINGS: COME AND COCREATE YOUR FOOD COOPERATIVE

The open meetings is where all the members of KBHFF have the possibility to make a mark at the cooperative. It is a cosy time, where we celebrate the cooperative, eat a meal together and get to know each other.

The next date for the upcoming open meeting is th. 28. Marts 2023. The open takes place at Hotel- og Resturantskolen (see map at the end of the site).

The agenda can be found here: https://docs.google.com/document/d/1DIW4yABCWthftV9AxkDGWLFTha6zfrqWpjRJ1hU82Ps/edit?usp=sharing

The structure of the open meetings looks like this:
5 – 6 pm: Go through the points on the agenda in plenum. Questions of clarification can be asked, but in-depth discussion of individual issues is to be done in smaller groups.
6 – 7:30 pm: Work with themes from the agenda in smaller, breakout groups. For example: planning of a specific event; make a communication and PR campaign or plan a mushroom bag. Completing concrete practical tasks, such as writing invitations to upcoming members meeting or revising volunteer sign-up schedules.
7:30 – 8:00 pm: Communal dinner
8:00 – 9:00 pm: Debriefing from the breakout groups and discussion in plenum on relevant issues.

Would you like to help cooking for the communal dinner?
Then write a mail to fk@kbhff.dk and sign up for the kitchen team.

P.s. remember to bring a box for leftovers, if there is leftovers from the communal dinner

Meetings in 2023 will be held on the following dates (might be subject to change): March 28th, May 30th, August 29th, September 26th, and November 28th."

The general meeting is in the basement rooms next to the course kitchen A 006 Turn right after entering the school grounds from Lyshøjgårdvej and look for an open basement entrance/door. Call 28887923 if you can't find us.