D. 10 august 2020 blev Københavns Fødevarefællesskabs nye bestyrelse konstitueret. Vi siger mange tak for det gode arbejde fra den tidligere bestyrelse Sarah Ettlinger, Morten Mccoy, Nika Jachowicz, Susie Noe og Søren Tarp og til suppleanterne Connie Brask Jensen, Charles Woolen, Andreas Lloyd og Alexander Lee. Det glæder os at Susie Pedersen og Søren Tarp fortsætter i bestyrelsen og at Charles Woolen fortsætter som suppleant. Samtidig er det med glæde at vi kan byde Daniel Pihl, Jonathan Russell og Martine Seedorff hjerteligt velkommen. Den tidligere bestyrelse overleverer en sund forening med et forventet overskud på 26.401 kr. som medlemmerne blandt andet i ugerne 29 til 36 nyder godt af med 25 % flere grønsager i posen.

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen

Til hverdag er bestyrelsen Københavns Fødevarefællesskabs ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v. Bestyrelsen er foreningens ansattes arbejdsgiver, som sikrer at de ansatte trives og laver det de skal. For at kunne overskueliggøre arbejdet, har bestyrelsen også repræsentanter i de forskellige arbejdsgrupper. Det kan man høre meget mere om i de kommende uger, når bestyrelsen vil blive introduceret på vores instagram @kbhff og på vores facebookside Københavns Fødevarefællesskab, så husk at følge med. Hvis du gerne vil vide mere om bestyrelsens arbejdsopgaver, kan du læse mere her.

Den nye bestyrelse idag og fremadrettet

I skrivende stund er de praktiske opgaver ved at blive løst med overdragelse af NemID osv. Derudover har den tidligere bestyrelse lovet at bistå den nye bestyrelsen ved eventuelle spørgsmål. Det er den nye bestyrelse selvfølgelig meget taknemlige over, og de ser frem til at mødes igen ude i afdelingerne, til events og i de fælles arbejdsgrupper, hvor flere fra den tideligere bestyrelse stadig vil være aktive. Bestyrelsen glæder sig til at fortsætte det administrative arbejde og håber på endelige at kunne lancere den nye hjemmeside. Derudover har de et stort ønske om i højere grad, at sætte Københavns Fødevarefællesskabs værdier på den politiske agenda og diskutere Købehavns Fødevarefællesskabs fremtidige muligheder og visioner. De går en spændende tid i møde og glæder sig til at se, hvad der kommer ud af det nye spændende samarbejde med Hotel og Restaurationsskolen, hvor det nye fælleslager har fået adresse. Her kan du læse mere om den hyggelige arbejdsdag vi havde i deres byhave.

Har du spørgsmål til bestyrelsen er du altid velkommen til at kontakte dem på bestyrelse@kbhff.dk.