Referat fra Københavns Fødevarefællesskabs generalforsamling på Hotel- & Restaurantskolen d. 16 april 2023.

Den forrige bestyrelse vil gerne bruge udsendelsen af referat fra den årlige generalforsamling til at sige tak for en hyggelig generalforsamling og tak for endnu et godt år i foreningen. Det er fantastisk og se hvordan en indkøbsforening kan drives af frivillige kræfter. Her til skal der siges tak til Søren Tarp som afslutter sin periode i bestyrelsen.

Kort opsummering af dagen:
Foreningen har en sund økonomi, men bør fokusere på at øge antallet af medlemmer samt fastholdelse af nuværende medlemmer. Bestyrelsen har i det forgange år fokuseret på drift, intern organisering og udvikling af fællesmødet, som er medlemmernes mulighed for at socialisere på tværs af afdelinger, påvirke foreningens organisation, løse problemer og begynde nye projekter.

Fælleslageret rapporterede om etablering af den nye afdeling i Valby, vellykkede arrangementer på Hotel- & Restaurantskolen men også manglende hænder på fælleslaget og manglende chaufører. Indkøbsgruppen har opbygget et godt format for vidensdeling med fælleslageret og nye avlere. IT-gruppen er sårbar med kun én person, og oplæring af nye projektledere kræver tid. Seneste nye features i foreningens IT system inkluderer bla. revidering af massemails fra afdelingerne. Udviklingsgruppen som blev nedsat til generalforsamlingen 2021 udviklede bla. det som vi i dag kender som forudbestilt løssalg. Bestyrelsen og fællesmødet overtager arbejdet med strategisk udvikling af foreningen. Sidst men ikke mindst har lugepatruljen annonceret datoer for de kommende lugeture på hjemmesiden.

Medlemsoverblikket for 2022 viser flere nye medlemmer end forventet. Regnskabet for 2022 viser et overskud på 65.000 kr. i drift og 32.000 kr. i total økonomi. Der har blandt andet været en besparelse på omkring 20.000 kr. efter at forsikringen er opsagt. Budgettet for 2023 inkluderer en lønforhøjelse til fælles koordinatoren og bogholderen samt mindre justeringer, kontigent på 200 og indmeldningsgebyr på 100 fastholdes. Der er generel tilslutning til budgetforslaget for 2023.


Link til det fulde referat findes her

Kommentarer til referatet skal sendes til bestyrelse@kbhff.dk senest d. 1 maj.