MØD DEN NYE BESTYRELSE

Søndag d. 28. juni blev Københavns Fødevarefællesskabs nye bestyrelse konstitueret. Vi siger mange tak for det gode arbejde til det tidligere bestyrelsesmedlem Susie Pedersen. Daniel Pihl, Jonathan Russell og Martine Seedorff fortsætter, Søren Tarp er genvalgt og Charles Woolen går fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem.

Den tidligere bestyrelse overleverer en sund forening hvilket konkret betød at fra d. 7. 7. 2021 til begyndelsen af 2022 sænkes prisen på grønsagsposen for frivillige medlemmer fra 115 kr. Til 100 kr. og den ekstra avance (8%) på løssalg fjernes. Det lader sig gøre fordi det er en frivillig forening hvor fællesskab, kvalitet, økologi og sund økonomi spiller en vigtig rolle i foreningens grundprincipper. Foreningens nuværende budget muliggør ikke en prisreduktion på grønsagsposen i 2022, men skulle 2022 byde på flere medlemmer og en større omsætning er drømmen at gøre prisreduktionen permanentet til næste generalforsamling.


Hvilke opgaver varetager bestyrelsen

Til hverdag er bestyrelsen Københavns Fødevarefællesskabs ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v. Bestyrelsen er foreningens ansattes arbejdsgiver, som sikrer at de ansatte trives og laver det de skal. Derudover arbejder bestyrelsen også på KBHFFs fremtid. For at kunne overskueliggøre arbejdet, har bestyrelsen også repræsentanter i de forskellige arbejdsgrupper. Hvis du gerne vil vide mere om bestyrelsens arbejdsopgaver, kan du læse mere her på wikien: http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen


Den nye bestyrelse idag og fremadrettet

Bestyrelsen glæder sig til at fortsætte det administrative arbejde og ikke mindst til at videreudvikle nogle af de ideer foreningen fik fra RCC Consulting Project bla. Igennem foreningens nye udviklings koordinator. Derudover har de et stort ønske om i højere grad, at sætte Københavns Fødevarefællesskabs værdier på den politiske agenda og diskutere Købehavns Fødevarefællesskabs fremtidige muligheder og visioner.


Skal du være medlem af bestyrelsen?

Efter generalforsamlingen er der stadig ledige pladser både som bestyrelsesmedlem og suppleant. Derfor vil vi gerne bede jer om at overveje, om tiden er blevet moden til at være en del af bestyrelsen. Skriv en mail til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at være en del af vores arbejde.


Har du spørgsmål til bestyrelsen er du altid velkommen til at kontakte dem på bestyrelse@kbhff.dk.

https://kbhff.dk/nyheder/vil-du-vaere-med-i-bestyrelsen