Kom til fællesspisning og fællesmøde d. 27 september

Fællesmødet bliver holdt i bistroen på Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 København fra kl. 17.


Fællesmøderne er åbne for alle medlemmer og er et hyggeligt arrangement med fællesspisning og samvær hvor vi i fællesskab løser de opgaver i KBHFF der stikker ud over den daglige drift. Det kan f.eks. være i forhold til nye avlere, promovering, events eller meget andet. Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at arbejde med.

Vi begynder med at alle fremmødte drøfter dagens dagsorden i plenum. Herefter inddeler vi os i mindre grupper, der nedsættes efter punkterne fra dagsordnen. I de mindre grupper bearbejdes punkter fra dagsordenen, så de kan præsenteres som et konkret løsningsforslag sidst på dagen.


Du kan se dagsordenen for mødet og tilmelde dig her: https://docs.google.com/document/d/1gGCKSAzgKyXOMLPfEyMDdKwYtX4mpoT4NvahtZnYaDw/edit


Vil du gerne være med til at lave mad til fællesspisning?

Omkring kl. 16 mødes en gruppe som står for at lave maden til fællesspiningen. Har du lyst til at hjælpe til? Så skriv en mail til fk@kbhff.dk


Program

17:00 - 18:00: Fællesmøde - punkter på dagsordenen gennemgås, herunder eksempelvis 'nyt fra afdelingerne'. Der kan stilles opklarende spørgsmål, mens den længere diskussion tages i mindre grupper, så der sidst på mødet hurtigere kan træffes en fælles beslutning.

18:00 - 19:30: Arbejde i mindre grupper. Det kan eksempelvis være planlægning af et større arrangement, diskussion om løsningen på et problem, kommunikationskampagne, planlægning af svampeposen med mere.

19:30 - 20:00: Fællesspisning

20:00 - 21:00: Fremlæggelse af forslag og beslutningsprocesser


Kom og giv en hånd med

Fællesmødet er foreningens mulighed for at mødes på tværs af afdelinger og arbejdsgrupper. For at få mest ud af fællesmøderne, håber vi derfor på, at der vil være mindst et medlem fra hver lokalafdeling, gerne fra lokalafdelingens butiksgruppe, mindst et medlem fra alle arbejdsgrupper og bestyrelsen. På den måde er det lettest at udnytte fællesmødets potentiale.


Har du nogle spørgsmål så skriv til Københavns Fødevarefællesskabs fælleskoordinator fk@kbhff.dk eller bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk