D. 10 august 2020 blev Københavns Fødevarefællesskabs nye bestyrelse konstitueret. Vi siger mange tak for det gode arbejde fra den tidligere bestyrelse Charles Woolen, Søren Tarp, Daniel Pihl, Jonathan Russel og Martine Seedorff. Det glæder os at Eva Marija tiltræder i bestyrelsen og at Søren Tarp og Martine Seedorff fortsætter i bestyrelsen.

Sarah Ettlinger og Jonathan Russel blev til den ekstraordinære generalforsamling nedskrevet som bestyrelsesmedlemmer, da foreningens vedtægter kræver fem bestyrelsesmedlemmer. Over tid er det dog intentionen at nye kræfter skal til. Sagt på en anden måde, der er altså plads til dig i Københavns Fødevarefællesskabs bestyrelse. Send en mail til bestyrelse@kbhff.dk hvis du gerne vil være med eller gerne vil høre mere om bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens arbejde fremadrettet

Til hverdag er bestyrelsen Københavns Fødevarefællesskabs ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v. Bestyrelsen er arbejdsgiver for foreningens honorarbetalte konsulenter, som sikrer at de ansatte trives og at de løser deres opgaver.

Bestyrelsen har de sidste par måneder valgt at mødes, hver anden måned for at styrke deltagelsen til fællesmøderne foreningens vigtigste organ. Foruden deres juridiske opgaver vil bestyrelsen fremadrettet fokusere på at styrke foreningen gennem fællesmøderne.


Du kan læse mere om fællesmøderne her https://kbhff.dk/nyheder/kom_til_faellesmoede