Til årets Generalforsamling har vi brug for 3 nye bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter! Derfor vil vi gerne bede jer alle om at overveje, om tiden er blevet moden til at stille op til KBHFFs bestyrelse. I bestyrelsen arbejder vi løbende med alle de centrale administrative opgaver i vores fællesskab.

I år skal vi have ny forperson og ny kasserer, så der er mulighed for at komme til at være med til at tegne KBHFFs profil både internt i foreningen men også ude i den store verden. Der er mere end nogensinde brug for de økologiske principper her på kloden og arbejdet med KBHFF er en vigtig del af at skabe et nyt og reelt bæredygtigt fødevaresystem. Skriv en mail til bestyrelsen på bestyrelse@kbhff.dk, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at vide mere om vores arbejde.

Vi ses til Generalforsamlingen d. 28. juni på Oehlenschlægersgades skole!

At this year's general assembly, we need to appoint 3 new board members and up to 3 alternates. We therefore appeal to all of you to consider whether the time has come for you to run for one of the positions on the board. The board looks after all the central administrative duties in the cooperative.

This year, we need a new chairperson and treasurer, so there are possibilities to influence and affect KBHFF's profile internally and to the world outside. More than ever, the sustainability and cooperative principles behind KBHFF are needed out in the world, and the work we do is an important piece in the puzzle to create a sustainable food system. Write an email to the board at bestyrelse@kbhff.dk if you have any questions or want to know more about our work.

We look forward to seeing you at the general assembly at Oehlenschlægersgade Skole on 28th June.