Organisationsstruktur

Overordnet er fødevarefællesskabet organiseret i tre niveauer:
• Medlemsmøder på tværs
• Arbejdsgrupper 
• Lokalafdelinger

Det første niveau har fokus på det overordnede ansvar og principielle beslutninger. Dette niveau består af fællesmøder og generalforsamlinger, der er fællesskabets øverste myndighed, og bestyrelsen, som står med det formelle og økonomiske ansvar for, at vi som forening opfylder vores formål og har en sund økonomi.

Det andet niveau er de centrale arbejdsgrupper, der hver især har ansvar for forskellige dele af fødevarefællesskabets drift.

Alle arbejdsgrupperne har en meget stor grad af autonomi til at handle indenfor deres eget driftsområde. Så længe de holder sig indenfor de 10 grundprincipper og det økonomiske råderum, som de har fået tildelt på den årlige generalforsamling.

Fællesmøderne er åbne for alle medlemmer og et hyggeligt arrangement med fællesspisning og samvær, hvor vi i fællesskab løser de opgaver der stikker ud over den daglige drift i KBHFF. Det kan f.eks. være i forhold til nye avlere, promovering, events eller meget andet. Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at arbejde med. Det er også her at mindst 1 repræsentant fra hver afdeling og arbejdsgruppe mødes og kan dele udfordringer, erfaringer og gode løsninger, samt udvikle vores fællesskab.
Vi holder fællesmøde den sidste tirsdag i Januar, Marts, Maj, August, September og November kl. 17-21.

Det tredje niveau er i lokalafdelingerne du henter dine grøntsager hver onsdsag. De har meget stor grad af autonomi og kan selv bestemme, hvordan de vil organisere deres butik, vagtplan og møder.

Det betyder, at vi ikke kan sige præcis hvordan hverdagen fungerer i lige din lokalafdeling. Nogle har fleksible vagter, andre har etableret en teamstruktur, hvor man som medlem er på et fast team, der typisk har ansvaret for en åbningsdag om måneden.

Helt centralt i den enkelte lokalafdeling står den lokale butiksgruppe. Det er denne gruppe, der koordinerer alle aktiviteter og arbejde i lokalafdelingen og som sørger for at repræsentere afdelingen til fællesmøder og på generalforsamlinger. De har også ansvaret for at afdelingen bidrager til den daglige drift på fælleslageret, chaufførteamet og de centrale arbejdsgrupper.

Fælles for alle lokalafdelinger i fødevarefællesskabet er, at de holder et månedligt butiksgruppemøde. Møderne er åbne for alle medlemmer, og det er det oplagte sted at møde op, hvis man har idéer eller forslag til, hvordan lokalafdelingen kan udvikle sig og blive endnu bedre.

Læs vores vedtægter her.