(English below)

Københavns Fødevarefællesskab - Generalforsamling d. 30 maj 2021


Kære frivillige i Københavns Fødevarefællesskab


Så er det blevet tid til årets generalforsamling, som afholdes søndag d. 30 maj 2021. Vi glæder os til en dejlig dag med beretning om årets aktivitet i foreningen, præsentation af sidste års regnskab, budget for 2021, nye forslag og hyggeligt samvær.


Generalforsamlingen afholdes digitalt, men vi håber også, at nogle af os vil have mulighed for at mødes fysisk. Dette afhænger af restriktioner, og af om vi kan finde et sted som egner sig til forsamlinger. Mere information om dette kommer senere.

Har du et forslag, som du gerne vil præsentere på generalforsamlingen, skal du sende det til bestyrelsen på mailen bestyrelse@kbhff.dk senest d. 16. maj.

Til generalforsamlingen skal der også stemmes nye folk ind i bestyrelsen. I år skal vi have to nye medlemmer og derudover er der også plads til nye suppleanter. Overvejer du at stille op, eller vil du gerne vide mere om hvad bestyrelsen laver, så kan du læse mere her: http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Københavns Fødevarefællesskab


/////


KBHFF General Assembly - 30th May 2021

Dear members,

Soon it is once again time for the annual general assembly. This year’s date will be the 30th of May, 2021. We look forward to a fun and informative day with a review of the past year, a presentation of the past years accounts and this year’s budget, suggestions and changes.

The general assembly will be streamed online, but we hope that some of us will also be able to meet physically. This depends on the exact restrictions coming from the Danish Health Authorities and on whether or not we can find an appropriate location to meet. More information on this will follow.

If you have a proposal to present to the assembly or wish to be discussed, please submit your proposal to the board at bestyrelse@kbhff.dk no later than the 16th May.

This year, we will also vote in two new members of the board. Additionally, there are spaces available for substitute board members. If you are considering putting your name forward or are simply curious, you can read more about the board’s work and responsibilities here http://kbhffwiki.org/tiki-index.php?page=Grupper-Bestyrelsen.

We look forward to seeing you.

Kind regards,

The KBHFF board
Denne besked sendes til dig, da du er medlem af KBHFF. Ønsker du ikke at modtage mails, kan du ændre opsætning på medlem.kbhff.dk