--- English see below ---

Hvad laver man på fælleslagervagten?

Vagten er om onsdagen fra kl 09-15 (men ofte er man færdig ved 13-tiden). Her kommer fødevarerne ind til fælleslageret i Valby på Hotel- og Restaurantskolen, hvor fælleskoordinatoren Jonathan og fælleslagerteamet står klar til at pakke grønsager, frugt m.m. så de kan komme ud til lokalafdelingerne.

På Fælleslageret står de for at modtage grøntsager fra vores avlere, fordele grøntsagerne til KBHFFs forskellige afdelinger, hjælpe chaufførerne med at af- og pålæsse bilerne, registrere varer og emballage, rydde op og feje lokalet så lokalet står som da vi modtog det. Derudover er der en række mindre opgaver med registrering af kvalitet, koordinering med afdelingerne mm.

Det er en hyggelig og nem vagt, hvor man får lov til at være fysisk aktiv mens man er sammen de andre frivillige på fælleslagerteamet, samt møder vores chauffører og vores leverandører som fx Birkemosegård, der udover at leverer grøntsager til fælleslageret, også kører de pakkede grøntsager ud til nogle af vores afdelinger.

P.s. hvis man tager en vagt på fælleslageret kan man købe lækker frokost på skolen til kun 25 kr.

Læs vagtbeskrivelsen her

Hvordan bliver jeg en del af fælleslageret?

Hvis du har lyst til at være en del af fælleslageret, så skriv til vores fælleskoordinator på fk@kbhff.dk. Hvis du gerne bare vil komme forbi en enkel dag og opleve den hyggelige stemning, så skriv dig op til en vagt direkte i vagtplanen.

Skriv dig op til en vagt i fælleslageret her

--- English version ---

The shift is on Wednesdays from 9 AM to 3 PM (but often you're done around 1 PM). Here, the groceries arrive at the shared warehouse in Valby at the Hotel and Restaurant School, where the shared coordinator Jonathan and the shared warehouse team are ready to pack vegetables, fruits, and more so they can be distributed to the local branches.


At the shared warehouse, they are responsible for receiving vegetables from our growers, distributing the vegetables to KBHFF's different branches, assisting the drivers with loading and unloading the vehicles, recording goods and packaging, cleaning up, and sweeping the premises so it looks as it did when we received it. Additionally, there are various smaller tasks involving quality control, coordination with the branches, and more.


It's a pleasant and easy shift where you get to be physically active while spending time with other volunteers on the shared warehouse team, as well as meeting our drivers and suppliers like Birkemosegård, who not only deliver vegetables to the shared warehouse but also transport the packed vegetables to some of our branches.


P.S. If you take a shift at the shared warehouse, you can buy a delicious lunch at the school for only 25 DKK.


Read the shift description here

How do I become a part of fælleslageret?

If you wish to be a part of the shared warehouse, please email our shared coordinator at fk@kbhff.dk. If you'd simply like to drop by for a day and experience the cozy atmosphere, sign up for a shift directly on the schedule.


Sign up for a shift at the shared warehouse here