--- English version below ---

Kom og mød KBHFF til Madland Laboratorium d. 18. april

Københavns Fødevarefælleskab glæder sig over at deltage som en af de fem toneangivende aktører ved det kommende debatarrangement 'Madland Laboratorium: Madborger, køb mere lokalt' arrangeret af Madland og FællesGro, hvor fokus er rettet mod afgørende spørgsmål om lokal handel og bæredygtighed. Med en stadig stigende interesse for lokalt producerede fødevarer, hvor hele 54 % af borgerne ønsker at øge deres indkøb af lokale madvarer, står vi overfor en vigtig udfordring: Hvordan kan vi omsætte denne vilje til handling?

   

Hvor, hvornår?

Arrangementet finder sted d. 18. april 2024
kl. 13.30-16.30
Øens Have, Refshalevej 159B, 1432 København K
Arrangementet er gratis

Tilmeld dig og læs mere om arrangementet her

    

--- English version ---

   

Come and meet KBHFF at the Madland Laboratorium on April 18th.

Copenhagen Food Collective is delighted to participate as one of the five leading actors at the upcoming debate event 'Madland Laboratory: Food Citizen, Buy More Locally' organized by Madland and FællesGro. The focus will be on critical questions surrounding local trade and sustainability. With a continuously growing interest in locally produced food, where a staggering 54% of citizens wish to increase their purchases of local food items, we are faced with an important challenge: How do we translate this desire into action?

    

Where and when?

The event will take place on April 18, 2024, from 13:30 to 16:30 at Øens Have, located at Refshalevej 159B, 1432 Copenhagen K. Admission is free. The event will be in Danish.

Sign up and read more about the event here

   

Fotografi Liv Kastrup for Madland