For English: See below

Drevet af frivillige som alle tager ansvar

Som alle andre afdelinger drives Amager-afdelingen af frivillige fra lokalområdet. Alle lægger 3 timers frivilligt arbejde om måneden, for at få lov til at hente en billig pose lokalt produceret økologisk frugt og grønt af den bedste kvalitet.

I Amager-afdelingen er vi organiseret i en såkaldt team-struktur. Alle medlemmer har et ansvarsområde i afdelingen. Under team-strukturen arbejder man enten med uddelingen af grønt om onsdagene, eller i en lokal arbejdsgruppe.

Se kontrolrapport

Bliv medlem

For at blive medlem af Amager-afdelingen skal man have deltaget i et INTRO-møde. Det er for at opnå en god forståelse for hvad KBHFF er, og hvordan vi arbejder i praksis. Desuden er INTRO-mødet til for, at man får valgt sit ansvarsområde i afdelingen. Skriv en mail til amager@kbhff.dk, hvis du er interesseret i at blive medlem og ønsker at tilmelde dig næste intro møde.

Vi glæder os til at se dig!
KH Amager-afdelingen af Københavns Fødevarefællesskab

English

In the northwestern part of Amager you’ll find the Amager branch of Københavns Fødevarefælleskab (KBHFF), a member-based and member-driven food co-operative.

Run by volunteers who all take responsibility

Like all the other branches of KBHFF, volunteers from the local area run the Amager branch. Everybody volunteers to work three hours per month in order to qualify for picking up an affordable bag of locally-produced, top quality, organic fruit and vegetables.

At the Amager branch, we organize ourselves into a so-called ‘team structure’ where all members have an area of responsibility within the local branch. Under this team structure you can either work with the distribution of veggies on Wednesdays, or in one of the local workgroups.

Become a member!

In order to become a member of the Amager branch, you must first participate in an INTRO meeting to gain a better understanding of KBHFF and how we operate in practice. Also, the INTRO meeting offers the chance for you to choose your preferred area of responsibility within the local branch. If you wish to join KBHFF, write an e-mail to amager@kbhff.dk, and sign up for the next intro meeting.

We look forward to seeing you! Best regards,
Amager branch of Københavns Fødevarefælleskab