For English: See below

Drevet af frivillige som alle tager ansvar

Som alle andre afdelinger drives Amager-afdelingen af frivillige fra lokalområdet. Alle lægger 3 timers frivilligt arbejde om måneden, for at få lov til at hente en billig pose lokalt produceret økologisk frugt og grønt af den bedste kvalitet.

I Amager-afdelingen er vi organiseret i en såkaldt team-struktur. Alle medlemmer har et ansvarsområde i afdelingen. Under team-strukturen arbejder man enten med uddelingen af grønt om onsdagene, eller i en lokal arbejdsgruppe.

Se kontrolrapport

Welcome to Amager

In the northwestern part of Amager you’ll find the Amager branch of Københavns Fødevarefælleskab (KBHFF), a member-based and member-driven food co-operative.

Run by volunteers who all take responsibility

Like all the other branches of KBHFF, volunteers from the local area run the Amager branch. Everybody volunteers to work three hours per month in order to qualify for picking up an affordable bag of locally-produced, top quality, organic fruit and vegetables.

At the Amager branch, we organize ourselves into a so-called ‘team structure’ where all members have an area of responsibility within the local branch. Under this team structure you can either work with the distribution of veggies on Wednesdays, or in one of the local workgroups.