For English: See below

Kære nye medlem

Velkommen til KBHFF Vanløse afdeling. Vores medlemmer kommer fra et stort område som tæller Vanløse, Valby, Brønshøj og ydre Frederiksberg, og vi er en broget skare af folk – fra småbørn til seniorer, fra kollektivister til kærestefolk. Vores ambition, udover at formidle friske og lækre madvarer til medlemmerne, er at være et mødested i lokalsamfundet og at være en platform for initiativer indenfor fødevarer og bæredygtighed i Vanløse.

Se kontrolrapport

Du kan nu bestille varer ved at logge ind med din medlemsinfo her.

Bliv medlem

Alle medlemmer skal påtage sig jævnlige vagter på et af vores 4 teams - find en vagt, der passer dig i vagtplansoversigten her.

Du kan dog vælge at betale en forhøjet pris for støtteposer og slippe for vagter.

Kontingent opkræves én gang årligt - medlemsskab slettes automatisk efter 6 md. hvis kontingentet ikke betales.

Har du spørgsmål omkring bestillinger, skal du henvende dig til butiksgruppens mail: vanlose@kbhff.dk

Dear new member,

Welcome to the KBHFF Vanløse department. Our members come from as far afield as Vanløse, Valby, Brønshøj, and outer Frederiksberg and we are a mixed group of people - from the littlest ones to those in their golden age, from collectivists to partnered couples. Our ambition, in addition to distributing fresh and delicious foods to our members, is to be a meeting point for the local community and to be a platform for new initiatives relating to food and sustainability in Vanløse.

You can place an order by logging on to your profile here.

Become a member!

All members are expected to take on regular shifts within one of our 4 teams - find a shift that works for you here.
However, it is possible to pay a higher price for the vegetable bag and avoid taking shifts.

The annual membership fee is due yearly. A membership is automatically deleted after 6 months if the annual fee has not been paid.

If you have any questions about your orders, please contact the local department (butiksgruppen) by email: vanlose@kbhff.dk