--- English version further down ---

Søndag 23. april kl. 13.00-16.00 hos Il Buco
Værtskab af Il Buco og Madland
Hvem sikrer flere friske og gode råvarer i byen dyrket af umage jordbrugere og producenter?

Tag del i søndagsfrokost og samtale og mød dem, der går forrest med at gentænke madsystemet for styrket madforbindelse mellem by og land. Over italiensk inspireret frokost på sæsonens råvarer og et glas fra Il Buco bliver vi i fællesskab klogere på fem madsystembrydere, der fra hver deres virke arbejder for flere lokale madsystemer i mindre skala.

Vi får indblik i en ny analyse fra Regenerativt Jordbrug om, hvor landets regenerative jordbrugerne lykkes med at sælge deres råvarer, og vi hører, hvordan Il Buco, som én af Danmarks mest kompromisløse restauranter udi lokale råvarer, får forsyning året rundt fra producenter, som de kender fornavnene på.

Menu
Vi skal nyde en fire-retters frokost med Il Bucos hjemmelavede charcuteri, hjemmelavede pasta, en hovedret med fisk og en dessert. Menuen kan bestilles i en vegetarisk version, og frokosten serveres løbende.

Søndagsfrokosten foregår på engelsk.

Program
13.00-13.20 Kom indenfor grib en stol og få noget i glasset
13.20-13.30 Velkomst ved Marie Sainabou Jeng, Madland og Christer Bredgaard, Il Buco
13.30-14.15 Mød fem madsystembrydere: Sandra Villumsen fra Den Regenerative Jordbrugsskole, Neel Seerup Hansen fra Økoskabet, Jonathan Aardestrup fra Københavns Fødevarefællesskab, Alexandra Tor fra Naturlig Høst og Christer Bredgaard fra Il Buco
14.15-15.00 Frokost
15.00-16.00 Madland Samtale: Styrket madforbindelse mellem land og by, hvordan? Med Sandra Villumsen fra Foreningen Regenerativt Jordbrug, Malou Haase Tøndering fra Dagens og Christer Bredgaard fra Il Buco og La Banchina. Modereret af Maria Andersen.
16.00 Tak for nu

Køb din billet her
Det du skal vide
Sted: Il Buco, Njalsgade 19C, 2300 København S
Tid: Kl. 13.00-16.00
Billet: Køb din billet 250 kr. for samtaler og frokost her. Tilkøb på forhånd to glas vin på rene og naturligt dyrket druer til 150 kr. Drikkevarer kan også købes under frokosten.
Sprog: Engelsk
Værtskab: Il Buco og Madland

Madland

Madland er et samlingspunkt for mennesker, der ønsker en bæredygtig forandring af madsystemerne i Danmark. Det er et sted, hvor engagerede individer kan blive inspireret og begejstret til at handle og undre sig. Madland vil forbinde professionelle madfolk og madborgere gennem møder, medier og viden for at ruste dem til at tage aktiv stilling til deres ansvar og indflydelse i den bæredygtige forandring. Sammen vil de lære mere om det komplekse madsystem, der ligger bag de råvarer og produkter, de spiser dagligt, og sætte scenen for nye samarbejder og værdifællesskaber. Madland vil demokratisere madsystemet ved at fremme åbenhed, viden og kritisk tænkning for at skabe en positiv forandring i fremtiden. Det blev stiftet i 2020.

Du kan læse mere om Madland og købe billetter her: https://madland.dk/madland-festival-2023/

--- English version ---

Who ensures more fresh and good produce in the city grown by hard-working farmers and producers?

Take part in the Sunday lunch and talk and meet those who are at the forefront of rethinking the food system for stronger food link between the city and rural areas. Over an Il Buco's Italian-inspired lunch with seasonal produce and a glass, together we will meet five food system changers, each working for local food systems on a smaller scale.

We get an insight into a new analysis from Regenerativt Jordbrug: How do regenerative farmers succeed in selling their produce? And we hear how Il Buco, as one of Denmark's most uncompromising restaurants sourcing local produce, gets supplies all year round from a wide range of producers they know by first name.

Menu
We will enjoy a four-course lunch with Il Buco's homemade charcuterie, homemade pasta, a main course with fish and a dessert. The menu can be ordered in a vegetarian version, and lunch is served continuously.

The Sunday lunch is in English.

Program
13.00-13.20 Come, grab a chair and a glass
13.20-13.30 Welcome by Marie Sainabou Jeng, Madland and Christer Bredgaard, Il Buco
13.30-14.15 Meet five food system changers: Sandra Villumsen from Den Regenerative Jordbrugskole, Neel Seerup Hansen from Økoskabet, Jonathan Aardestrup from Copenhagen's Food Community, Alexandra Tor from Naturlig Høst and Christer Bredgaard from Il Buco
14.15-15.00 Lunch break
15.00-16.00 Madland Talk: Stronger food link between the rural area and the city, but how? With Sandra Villumsen from Regenerativt Jordbrug, Malou Haase Tøndering from Dagens and Christer Bredgaard from Il Buco and La Banchina. Moderated by Maria Andersen.
16.00 Thank you

Get your ticket here
What you need to know
Place: Sted: Il Buco, Njalsgade 19C, 2300 København S
Time: Kl. 13.00-16.00
Ticket: Buy your DKK 250 ticket for talks and lunch here. Buy in advance two glasses of wine made from clean and naturally grown grapes for DKK 150. Drinks can also be bought during lunch.
Language: English
Host: Il Buco and Madland

Madland

Madland is a gathering place for people who are committed to transforming and rethinking the food systems towards greater sustainability. They seek to involve, inspire, and encourage people to think critically and take action through their various platforms.

Madland connects and empowers both food professionals and citizens with knowledge to better understand their shared responsibility and take an active role in caring for the environment. They aim to foster a deeper collective understanding of the complex system behind the food products that we consume. They also want to create space for coalitions and communities to bring together individuals who are working towards a renewed food system.

Their ultimate goal is to democratize the food systems by promoting transparency, sharing knowledge, and thinking critically to ensure good food and quality produce now and in the future.

Madland was established in 2020.

You can read more about Madland and buy your ticket here: https://madland.dk/madland-festival-2023/